ICA Försäkring

Vilka är ICA Försäkring?

ICA Försäkring började sälja försäkringar 2015. De är dotterbolag till ICA Banken och ingår i ICA-gruppen som har anor ända tillbaka till 1917, då Hakon Swenson grundade grossiströrelsen AB Hakon Swenson i Västerås. ICA som företag grundades år 1938.

ICA Försäkring har höga betyg på konsumenternas.se och är Sveriges snabbast växande försäkringsbolag för privatpersoner. Som stammiskund på ICA får du bonuspoäng på hela försäkringskostnaden. Vilket innebär att du får mer mat för pengarna när du handlar på ICA!

ICA Försäkring arbetar mot våld i nära relationer och psykisk ohälsa

ICA Försäkring engagerar sig i flera viktiga samhällsfrågor. De var bland de första försäkringsbolagen som införde ett skydd i hemförsäkringen för den som drabbas av våld i hemmet. Dels har de tagit bort undantaget i försäkringsvillkoren som innebär att man inte kan få överfalllsersättning och krishjälp om gärningspersonen är av samma hushåll. Dels har de även infört ett omställningsskydd för den som tvingas flytta till en kvinnojour, skyddat boende eller liknande. Omställningsskyddet betalar då ut ekonomisk ersättning med upp till 15 000 kronor i månaden i tre månader. Det ingår även ombudshjälp, exempelvis om man vill överpröva en nedlagd förundersökning.

ICA Försäkring engagerar sig också i arbetet mot psykisk ohälsa. De samarbetar bland annat med Jourhavande kompis för att fler unga ska få möjligheten att prata med någon.

Vilka försäkringar kan jag teckna hos ICA Försäkring?

Genom Zmarta kan du teckna bilförsäkring, hemförsäkring och villaförsäkring hos ICA Försäkring. Här kan du läsa mer om vad dessa försäkringar innehåller.

Bilförsäkring

Bilförsäkringar finns i tre olika försäkringsnivåer: trafik-, halv- och helförsäkring. Nivåerna bygger på varandra, så om du köper en helförsäkring ingår även en trafikförsäkring och en halvförsäkring. Här kan du läsa mer om vad de olika försäkringsnivåerna innehåller.

Trafikförsäkring – med extra skydd vid trafikolycka

Trafikförsäkringen är en grundläggande bilförsäkring som är obligatorisk enligt lag. Du måste teckna den från och med första dagen som du står som ägare på bilen.

Trafikförsäkringen innehåller ett person- och egendomsskydd som ersätter personskador på förare, passagerare och andra medtrafikanter. Den ersätter även skador på annans egendom, till exempel om du kör in i någon annans bil eller förstör någons staket med bilen. Försäkringen ersätter däremot aldrig skador på din egen bil.

Utöver detta innehåller ICA Försäkrings trafikförsäkring även momenten “Krishjälp efter trafikolycka” samt “Trafikolycksfall”. Krishjälpen ersätter dig för kristerapi av legitimerad psykolog vid upp till 10 behandlingstillfällen, om du mår dåligt efter en trafikolycka. Trafikolycksfall är en extra ersättning utöver den som betalas ut av trafikförsäkringen. Den ersätter föraren eller passagerare som skadats och fått bestående men vid en trafikolycka med upp till 600 000 kronor.

Båda momenten gäller utan självrisk.

Självrisk för trafikförsäkringen är 1 000 kronor.

Halvförsäkring (allrisk ingår)

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen och innehåller ett utökat skydd vid brand, stöld och inbrott. Den ersätter också glasskador samt maskinskador. Utöver det innehåller den även momentet räddning, som innebär att du får hjälp med bärgning av bilen till verkstad vid en trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kostnaden för transport hem av förare, passagerare och bagage ingår också.

Halvförsäkringen innehåller också ett rättsskydd som ersätter advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. Dessutom ingår allrisk (drulle) som ersätter dig för otursskador såsom feltankning, borttappade bilnycklar eller skador på bilens inredning.

Självrisken för halvförsäkringen ligger normalt på 1 500 kronor.

Helförsäkring (allrisk ingår)

Helförsäkringen bygger vidare på både trafik- och halvförsäkringen. Den innehåller även ett skydd mot plåt- och lackskador (ett så kallat vagnskadeskydd) vid trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre händelse – exempelvis om ett träd blåst ner över bilen.

Är din bil fabriksny har den troligtvis en vagnskadegaranti de tre första åren och då räcker det med att du tecknar en halvförsäkring.

Även i helförsäkringen ingår allrisk (drulle) som ersätter otursskador som exempelvis borttappade bilnycklar eller skador på inredningen i bilen.

Självrisken för vagnskador är från 3 500 kronor.

Hemförsäkring (allrisk ingår)

En hemförsäkring skyddar dig och dina saker, men innehåller också mycket mer. Du som bor i bostadsrätt behöver komplettera din hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg som även skyddar ytskikt och den fasta inredningen. Du som bor i hus eller villa behöver komplettera med ett villa- eller hustillägg som även skyddar själva byggnaden och tomten.

ICA Försäkring erbjuder olika hemförsäkringspaket beroende på hur du bor, så att du enkelt kan välja den försäkring som passar dig. I alla hemförsäkringar ingår dessutom allrisk (drulle). Mer om de olika lösningarna kan du läsa här.

Hemförsäkring hyresrätt

Den här hemförsäkringen är för dig som bor i hyresrätt. Försäkringen innehåller:

 • Skydd för dina saker: ersätter dig om dina saker skadas vid exempelvis brand, eller vattenskada, med upp till 1 000 000 kronor.

 • Reseskydd: skyddar dig och dina saker om du skulle bli sjuk, eller råka ut för något annat på resan. Gäller i 60 dagar.

 • Krisskydd: ersättning för kristerapi med upp till 10 besök vid en traumatisk händelse, exempelvis brand eller inbrott.

 • Överfallsskydd: ekonomisk ersättning vid bland annat misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp samt mord- och dråpförsök.

 • Privatansvar: gäller för dig som privatperson om du blir krävd på skadestånd för att du har skadat någon eller någons egendom. Du får hjälp med utredning, förhandling och betalning av eventuellt skadestånd. Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kronor.

 • Rättsskydd: ersätter advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister. Högsta ersättningsbeloppet är 400 000 kronor.

 • ID-skydd: hjälp vid identitetsstöld, till exempel om någon öppnar ett bankkonto i ditt namn, ansöker om lån eller liknande. Ersätter kostnader för ombud samt kostnader för att få tillbaka stulna identitetshandlingar.

 • Mobbningsskydd: gäller för barnen i hushållet som är under 18 år och går i skolan och ersätter kostnad för kristerapi med upp till 10 behandlingstillfällen.

 • Allrisk (drulle): ersätter “otursskador” som orsakas av plötsliga och oförutsägbara händelser, till exempel om du tappar din mobil så den slutar fungera eller sätter dig på dina glasögon.

 • Omställningsskydd vid våld i hemmet: om du tvingas flytta på grund av att du blir misshandlad av en annan person i hushållet kan du få ekonomisk hjälp. Hemförsäkringen betalar ut upp till 15 000 kronor per månad de tre första månaderna efter att du flyttat till en kvinnojour, skyddat boende eller liknande.

Hemförsäkring bostadsrätt

Den här hemförsäkringen är för dig som bor i bostadsrätt. Den fungerar precis som en vanlig hemförsäkring, men du behöver själv välja till ICA Försäkrings bostadsrättstillägg för att få ett fullständigt skydd för din bostad.

Bostadsrättstillägget gäller för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som du är underhållsskyldig för. Den gäller även vid skador på din fasta inredning samt yt- och tätskikt.

Självrisken är 1 500 kronor.

Husförsäkring

Den här hemförsäkringen är för dig som bor i hus eller villa. Förutom skyddet i den vanliga hemförsäkringen innehåller husförsäkringen även skydd för själva byggnaden och andra angivna byggnader, samt tomtmark. Byggnaderna är försäkrade till fullvärde.

Även allrisk för själva byggnaden ingår. Dessutom ingår en saneringsförsäkring utan självrisk ifall du skulle drabbas av skadedjur, samt skydd mot hussvamp med upp till 1 500 000 kronor.

Självrisken är 1 500 kronor.

Vad är skillnaden mellan en hem- och husförsäkring?

Skillnaden mellan en hemförsäkring och en husförsäkring (eller villaförsäkring som det också kallas), är att husförsäkringen även innehåller ett skydd för själva byggnaden och tomtmark.

Utöver det vanliga hemförsäkringsskyddet omfattar husförsäkringen också sanering av skadeinsekter och hussvamp.

Hur säger jag upp min försäkring och byter till ICA Försäkring?

Om du vill byta till ICA Försäkring måste du göra det i samband med din huvudförfallodag på din nuvarande försäkring. Huvudförfallodagen är dagen då försäkringen förnyas, vilket är samma datum som försäkringen först började gälla. Försäkringen förnyas normalt ett år åt gången. Enda gången du kan säga upp din försäkring i förtid är om ditt försäkringsbehov försvinner, till exempel om du säljer din bil.

Du kan däremot när som helst meddela ditt försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring. Den slutar då att gälla vid huvudförfallodagen. På samma sätt kan du när som helst jämföra och teckna en ny försäkring. I så fall väljer du att den ska börja gälla i samband med att din gamla försäkring avslutas. På så vis slipper du att betala för dubbla försäkringar.

Få ICA-bonus på hela försäkringskostnaden!

Du som är stammismedlem på ICA får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden. Det fungerar precis på samma sätt som när du handlar i ICA-butiken.

Exempel: om du har en bilförsäkring som kostar 500 kronor i månaden får du motsvarande 500 stammispoäng för varje gång månadskostnaden dras från ditt konto. På ett år har du då samlat på dig 6 000 poäng som ger dig 60 kronor att handla för.

Ju fler försäkringar du har hos ICA Försäkring, desto mer kan du få tillbaka i bonus!

Hur gör jag en skadeanmälan hos ICA Försäkring?

En skadeanmälan gör du enklast på ICA Försäkrings webbplats. Du kan också ringa deras kundtjänst om du känner dig osäker eller behöver hjälp med att anmäla en skada på telefonnummer 033-435 98 00, vardagar mellan 9.00–16.00.

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands, såsom

 • registreringsnummer (vid trafikskada)

 • personnummer

 • kvitto, orderbekräftelse, garantibevis

 • kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

På ICA Försäkrings webbplats finns vidare instruktioner om hur du gör en skadeanmälan, beroende på vilken skada det gäller.

Jämför ICA Försäkringar på Zmarta

Du kan jämföra ICA Försäkringar mot andra försäkringsbolag med Zmartas jämförelsetjänst. Genom att jämföra försäkringar kan du hitta den som passar dig bäst till bäst villkor och pris. Dessutom är det mycket enklare och tar inte lika lång tid som om du skulle kontakta försäkringsbolagen själv. Det kostar ingenting att jämföra och du binder inte upp dig på något. Prova att göra en jämförelse redan idag och se hur mycket du kan spara!

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Chatta med oss!