Insplanet Migration Mobile Jumbo

Villaförsäkring

Jämför pris och villkor på villaförsäkringar helt kostnadsfritt

?
 • Samma priser som hos bolagen
 • Kostnadsfri rådgivning
Lansforsakringar Stockholm logo
dinaforsakringar 400 retina
ica 400 retina
partner-gjensidige-color
Hedvig Ab - Logo
Watercircles Logotyp
Evoli Logotyp
villaagarna 400 retina
Lin Logotyp

Nu har Insplanets jämförelsetjänst flyttat in till oss på Zmarta!

Zmarta - Insplanet
 • Samma försäkringar, priser och villkor.

 • Jämför försäkringar, lån och elavtal på ett och samma ställe.

 • Kostnadsfri försäkringsrådgivning 08-51 00 00 00.

Hitta bästa villaförsäkringen

 • Jämför priser och villkor från flera försäkringsbolag samtidigt.

 • Spara både tid och pengar på att jämföra försäkringar.

 • Välj villaförsäkring efter dina behov: räcker det med grundskyddet eller vill du ha ett utökat skydd?

 • Välj om du endast vill ha ett skydd för själva bostadsbyggnaden, tomt och tillhörande byggnader eller om du även vill ha ett skydd för dig och dina saker.

Om villaförsäkring

Villaförsäkring är en försäkring som täcker skador på ditt hus, fasta installationer, tillhörande tomt och småbyggnader du har på tomten. Villaförsäkring går antingen att teckna separat, som en renodlad villaförsäkring, eller tillsammans med en hemförsäkring, då det kallas för en villahemförsäkring.

Trots namnet så är villa- och villahemförsäkringen inte uteslutande till för villor, utan kan självklart även tecknas till så väl fristående hus som radhus eller kedjehus.

Jämför villaförsäkring

För att få den bästa villaförsäkringen för just dig bör du jämföra villaförsäkringar hos flera olika försäkringsbolag. Eftersom försäkringsbolag gör riskbedömning på lite olika sätt så kan priset skilja sig väldigt mycket beroende på vilken försäkringsgivare du väljer.

Självklart jämför och förmedlar vi på Zmarta såväl villa- som villahemförsäkringar från ett flertal olika försäkringsbolag. Gör en gratis prisjämförelse för villaförsäkring, så kan du snabbt och enkelt välja den bästa eller billigaste försäkringen för dig!

Behöver jag villahemförsäkring eller villaförsäkring?

Bor du i en egen villa är det rekommenderat att du tecknar en villahemförsäkring. De flesta som bor i hus väljer att teckna villahemförsäkring eftersom det oftast blir bättre och billigare att ha en kombinerad försäkring än två separata försäkringar.

Det finns dock undantagsfall. Ett exempel är om någon i hushållet omfattas av en kollektiv hemförsäkring via ett fackförbund. Ofta finns det då även en separat villaförsäkring att teckna utöver den kollektiva hemförsäkringen via fackförbundet. Men det kan finnas bättre och billigare alternativ om man vänder sig till något annat försäkringsbolag.

Samma gäller om du inte bor i huset som du äger, till exempel om du hyr ut villan över en längre tid. Då kan det alltså vara läge att teckna en enkel villaförsäkring istället för en villahemförsäkring.

Det som presenteras på denna sida är enbart det som ingår i en ren villaförsäkring. Väljer du att endast teckna en villaförsäkring, är det bara själva byggnaden och tomten samt tillhörande mindre byggnader (exempelvis fristående garage) som skyddas men inte de personer och saker som bor och finns inuti huset. Väljer du att teckna en kombinerad villahemförsäkring kan du läsa mer här om vad som ingår i hemförsäkring.

Vad kostar en villaförsäkring?

En villaförsäkring kostar i snitt 6 317 kronor* om året. Detta är snittpriset för en så kallad villahemförsäkring, där en villa- och hemförsäkring är kombinerad. Priset kan självklart bli både lägre och högre beroende på just ditt hus och din situation.

Vad just ditt hem och hus kostar att försäkra beror delvis på adressen och markytan - men även på er som bor där. Läs mer om vad som påverkar priset nedan.

*Siffrorna är baserade på ett genomsnitt av villahemförsäkringar som förmedlats via Insplanet under 2019. Insplanet är numera Zmarta Försäkringar.

Vad påverkar priset för villaförsäkringen?

Det finns ett flertal faktorer som påverkar kostnaden på din villaförsäkring. De flesta punkterna är mer eller mindre omöjliga att förändra om du inte renoverar eller väljer att flytta, men i vilket fall kan det vara bra att hålla koll på vad som styr priset på försäkringen.

Byggnadstyp

Det vill säga antal våningsplan samt källare och/eller vind i villan. Större hus med fler våningar är generellt sett dyrare att försäkra än mindre, enklare byggnader.

Byggyta

Hur stor yta som villan upptar på markplan, i yttermått. Större villor är dyrare att försäkra än mindre.

Renoveringsår

Det år som äldsta stammarna eller ledningarna är ifrån. Ett nyrenoverat, stambytt hus är vanligtvis billigare att försäkra.

Antal våtrum

Hus med fler våtrum, som till exempel badrum och WC. Hus med många våtrum löper större risk för bland annat mögel och våtskador, vilket kan öka kostnaden på din villaförsäkring.

Övriga byggnader

Antal byggnader på tomten och storlek på dessa. Fler, större byggnader på tomten innebär fler, dyrare byggnader att försäkra, vilket leder till en högre premie.

Säkerhet

Hur säkerhetsutrustat ditt hus är, exempelvis om du har lås på både dörrar och fönster, och vilken typ av lås du har. Ju fler saker du gör för att förbättra säkerheten, desto bättre pris kan du få.

Adress

Olika områden har olika nivåer av brottsrisk och skaderisk. Därför kan du få lägre försäkringspris i områden som försäkringsbolagen bedömer säkrare, och tvärt om.

Vad ingår i villaförsäkringen?

Skyddet i en villaförsäkring kan delas in i två kategorier – skyddet för villan och ett visst utökat skydd för de som bor i villan. Det sistnämnda är ett skydd anpassat för dig som fastighetsägare och tomträttsinnehavare, utefter händelser som kan uppstå i samband med villan eller huset i fråga. Det sistnämnda, alltså egendomsskyddet, är det heltäckande skyddet för själva huset, fastigheten och dess tillhörigheter.

Egendomsskyddet gäller för de byggnader som är angivna i försäkringsbrevet. Det innebär att byggnader såsom garage, friggebod, attefallshus och växthus skyddas av din villaförsäkring. Även tomtmarken skyddas, vilket innebär att exempelvis växtlighet, plattgång samt flaggstång täcks av villaförsäkringen. Nedan följer olika skador som kan uppstå på din villa, villatomt och tillhörande byggnader, och som då täcks av villaförsäkringen.

Skydd för villan

Brand
Villaförsäkringen ger ersättning för skador som uppkommit på grund av brand, explosion eller blixtnedslag. En villa försäkras till fullvärde, vilket innebär att villan byggs upp precis som den såg ut innan, exempelvis efter en brand. Ditt försäkringsbolag tar alltså inte på något sätt hänsyn till marknadsvärdet av din villa, eftersom det skulle kunna skapa stora orättvisor beroende på var villan står.

Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan repareras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

Läckage
I villaförsäkringen finns även skydd mot skador orsakade av vatten, olja eller annan flytande vätska som oberäknat strömmar ut från exempelvis vatten- värme- eller avloppsledningar. Även disk- och tvättmaskiner kan vara vanliga orsaker till läckage.

Observera att villaförsäkringen inte gäller vid skador såsom röta, svamp eller andra långtidspåverkande faktorer. Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan saneras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

Stöld och skadegörelse
Villaförsäkringen täcker stöld samt skadegörelse av fast monterad egendom både ute- och inomhus. Även skadegörelse på byggnader, eller exempelvis på din pool, täcks av villaförsäkringen.

Naturens krafter
Den vanligaste orsaken till yttre skador på din villa och tillhörande byggnader är naturens kraft. Det kan röra sig om allt ifrån storm, hagel eller snöstorm, till snötryck eller snösmältning. Eller helt enkelt översvämning orsakat av stigande sjö- och vattendrag.

Klimatet i Sverige varierar mycket från norr till söder men villaförsäkringen täcker de mesta skador som orsakas av naturens krafter. Observera dock att meteorologiska mått, exempelvis den vindhastighet som gäller för storm, måste ha uppnåtts för att definiera skador orsakade av naturens krafter.

Vilda djur och skadedjur
Både större vilda djur samt insekter kan ta sig in i huset och förstöra. Är det skadedjur behöver ofta en sanering ske. I din villaförsäkring ingår ett så kallat saneringsavtal - ett avtal mellan ditt försäkringsbolag och ett företag som är specialiserat på just skadedjurssanering. Därmed kan du vända dig direkt till saneringsföretaget i fråga, för att få hjälp med dina skadedjur så snabbt som möjligt.

Observera att saneringsavtalet endast ersätter saneringen och inte skadorna som uppkommit till följd av skadedjuren, med undantag för träskadeinsekter som påverkar virkets bärförmåga.

Normalt börjar saneringsavtalet att gälla efter det att en besiktning har gjorts. Om detta inte skett inom de första sex månaderna börjar skyddet i regel gälla ändå.

Hyresbortfall
I de fall då du hyr ut din villa eller delar av din villa, exempelvis ett attefallshus på trädgården, och en skada behöver åtgärdas kan du få ersättning för hyresbortfall. Det innebär att du blir ersatt för de hyresintäkter som du hade räknat med, om du inte längre har möjlighet att hyra ut till följd av sanering eller reparation.

Läs mer: Vildsvin i trädgården – gäller försäkringen?

Skydd för villaägare

Rättsskydd
Rättsskyddet i villaförsäkringen är speciellt framtaget för dig som hus- och tomtägare, och kompletterar på så vis rättsskyddet i din hemförsäkring. Skyddet gäller för dig, i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Rättsskyddet täcker eventuella kostnader för advokat och rättegång i de fall du som ägare hamnar i tvist.

Ansvarsskydd
Precis som rättsskyddet i villaförsäkringen, är ansvarsskyddet anpassat efter dig som blir skadeståndsskyldig i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Du kan inte själv ta på dig ansvar för en skada utan det måste anmälas till försäkringsbolaget, som utreder om du är skadeansvarig eller inte. Ett exempel kan vara om någon ramlar igenom trappan till ytterdörren för att den är rutten, eller om du fäller ett träd som ramlar på grannens uthus.

Tilläggsförsäkringar till villan

Det finns flera tillägg till villa- och villahemförsäkring som erbjuder bredare skydd.

Vanliga tillägg till villaförsäkring är:

 • Allrisk byggnad (husallrisk)

 • Utökat saneringsavtal

 • Hemelektronikförsäkring

Allrisk byggnad (husallrisk)

Ett tillägg som starkt rekommenderas till din villaförsäkring är husallrisk. Den fungerar som en sorts drulleförsäkring för din fastighet. Husallrisk ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på byggnad, fast egendom eller tomtmark. Tillägget ersätter olyckor såsom färg på golvet när du målar om, en repa i parkettgolvet när du flyttar soffan, eller om du halkar och har sönder handfatet i badrummet.

Med husallrisk får du även ett minskat åldersavdrag i samband med omfattande olyckor, såsom totalbrand. Åldersavdrag är den kostnad som försäkringsbolaget tar ut mot att reparationen eller uppbyggnaden sker med helt nytt material som är värt mer än det begagnade materialet som ersätts.

Utökat saneringsavtal

Ett annat bra tillägg är ett utökat saneringsavtal. I villaförsäkringens grundläggande saneringsavtal, ger försäkringsbolaget ersättning för sanering men inte för de skador som uppstått. Med ett utökat saneringsskydd får du även igen skadorna som kan uppstå i samband med ohyran.

Hemelektronikförsäkring

Denna tilläggsförsäkring gör att din billiga villaförsäkring har ett bättre skydd om något skulle hända med dina elektriska saker. Exempelvis så sänker den din självrisk för hemelektronik och du får ett förmånligare åldersavdrag för stationär hemelektronik så som exempelvis tv och hemmabio.

Vanliga frågor om villaförsäkring

 • Vad är en villaförsäkring?

  En villaförsäkring är ett försäkringsskydd som ersätter dig ekonomiskt om någonting händer med ditt hus, det vill säga bostadsbyggnaden som du bor i. Försäkringen innehåller också ett visst skydd för din tomt och andra byggnader på tomten, så länge de finns angivna i försäkringsbrevet.

 • Varför ska jag ha en villaförsäkring??

  En villaförsäkring är ett viktigt skydd för ditt hem så att du slipper stå helt utlämnad om någonting händer, till exempel om det börjar brinna eller uppstår en vattenläcka. Med en villaförsäkring får du ett ekonomiskt skydd som hjälper dig om någonting händer eller om det uppstår en skada.

 • Vad ingår i en villaförsäkring?

  I grundutförandet av villaförsäkringen ingår det ett skydd för bostadsbyggnaden, tomten och tillhörande byggnader. Med bostadsbyggnaden menas bland annat: väggar, golv, tak, köks- och badrumsinredning, värmepanna och andra installationer. Tomtmark inkluderar bland annat träd, växter, gångar och uppfarter, staket, flaggstång och trädgårdsbelysning.

  Du kan få ersättning vid

  • stöld

  • skadegörelse

  • brand

  • explosion

  • läckage

  • hussvamp

  • skadedjur

  • väderfenomen

  • jordrörelser.

  Det ingår också ett ansvarsskydd som kan betala ut ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldig, gentemot exempelvis en granne eller besökare, och ett rättsskydd som ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist med exempelvis en hantverkare eller säljaren av villan.

 • Vilken villaförsäkring är bäst?

  Det är näst intill omöjligt att säga vilken villaförsäkring som är bäst, eftersom det beror på vilka behov du har. Jämför alltid försäkringarna innan du gör ditt val så att du är säker på att du får det skydd du vill ha. Därefter kan du jämföra priset. Man skulle kunna säga att den bästa villaförsäkringen är den med bäst villkor till bäst pris. Du kan också utgå från betyg och kundnöjdhet för att bilda dig en uppfattning om försäkringsbolaget.

 • Vilken villaförsäkring ska jag välja?

  Utgå alltid ifrån vilka behov du har. Även om grundskyddet i villaförsäkringen i stort sett ser likadant ut, oavsett vilket försäkringsbolag du väljer, så kan det finnas vissa punkter där de skiljer sig åt i villkoren och vilket skydd du får. Jämför därför försäkringarna innan du gör ditt val så att du är säker på att du får det försäkringsskydd du vill ha.

 • Vad kostar en villaförsäkring?

  I genomsnitt kostar en villaförsäkring 5 357 kronor per år enligt vår statistik. Men priset varierar mycket beroende på var du bor: i Stockholm är snittpriset 7 160 kronor, i Jönköping 3 741 kronor och på Gotland 4 397 kronor.

 • Är villaförsäkring och hemförsäkring samma sak?

  Nej, en villaförsäkring är ett skydd för själva bostadsbyggnaden, tomten och tillhörande byggnader som är angivna i försäkringsbrevet. Medan hemförsäkringen är ett skydd för dig och dina saker. De flesta försäkringsbolag erbjuder dock en kombination av en hem- och villaförsäkring, som ibland brukar kallas för “Villahemförsäkring”.

Tips för billigare hemförsäkring

BytForsakring
Byt försäkringsbolag

Jämför – kolla runt för att se om det finns något försäkringsbolag som kan erbjuda dig bättre villkor än du har idag.

Glasses
Läs på

Se till att du är påläst så att du tecknar rätt försäkring. Det är viktigt att ha en heltäckande försäkring, samtidigt vill du inte behöva betala för förmåner som du inte har någon användning för.

RattBelopp
Välj rätt försäkringsbelopp

När du väljer försäkringsbelopp ska du försöka ange ett värde som motsvarar det verkliga värdet på din egendom. Genom att välja ett alltför för högt belopp betalar du varje månad för någonting du aldrig kommer att få igen.

NoggrannUppgifter
Var noggrann när du anger dina uppgifter

Ju mer exakt du är när du anger dina uppgifter, desto mer korrekt prisuppgift kommer försäkringsbolaget att ge dig. På så vis kan du också vara säker på att försäkringen bara täcker det du har behov av.

OnlineRabatt
Håll utkik efter online-rabatt

Somliga försäkringsbolag ger dig rabatt om du själv tecknar försäkringen online. Det brukar i och för sig bara röra sig om några hundralappar, men de pengarna kan du ju ha roligare för.

SamlaForsakring
Samla dina försäkringar hos ett försäkringsbolag

Har du fler försäkringar än din hemförsäkring? Det händer att försäkringsbolag erbjuder rabatt och ibland även sänkt självrisk när man samlar sina försäkringar hos dem. Kom ihåg att ta hänsyn till detta när du jämför mellan olika bolag.

Läs mer om försäkringar

Bästa försäkringsbolaget 2023

Ett sätt att avgöra vilket försäkringsbolag som är bäst är att utgå ifrån kundnöjdheten. Varje år mäter Svenskt kvalitetsindex (SKI) kundnöjdheten inom försäkringsbranschen. Här går vi igenom resultatet för 2022.

Vad är en försäkring?

En försäkring ger dig ett ekonomiskt skydd mot oförutsedda händelser som annars kan bli väldigt dyra. Tanken med försäkringar är att de ska sprida riskerna över en större grupp och över tid. Vi berättar mer om vad en försäkring är och varför den är viktig för dig som privatperson.

Dolda fel-försäkring: Hur fungerar den?

När du säljer ett hus är du som säljare ansvarig för dolda fel i upp till tio år efter att köparen har fått tillträde till huset. Om köparen upptäcker dolda fel betyder det att hen kan kräva att du som säljare ska ersätta kostnaderna för att åtgärda bristerna. Skulle det ske kan en dolda fel-försäkring skydda dig som säljare.