car-insurance

Villaförsäkring – skydd för både hus och tomt

Som husägare behöver du en villaförsäkring som ger trygghet till både hus och tomt. Jämför pris och villkor på villaförsäkringar helt kostnadsfritt.

?
 • Samma priser som hos bolagen
 • Kostnadsfri rådgivning
4,6 av 5 baserat på 20 892 omdömen
Alla som har tagit lån, valt elavtal eller försäkring via Zmarta får frågan via mejl att tycka till om oss på Trustpilot. Omdömen av verifierade kunder är markerade – de som syns på vår sajt är utvalda. Vårt Trustpilot-betyg är baserat på alla omdömen av både verifierade kunder och icke-verifierade användare, och beräknas med hjälp av faktorer som antal, stjärnbetyg och annat.
ks
kund säger:

Ni har alltid bra personer som jag har fått prata med under alla de år jag ringt Zmarta som det hete...

30 maj 2024
KKs
Kris Kalwala säger:

very professional help on each topic touched

29 april 2024
BCs
Bertil Carlsson säger:

Hjälpsamma!

28 mars 2024

Hitta bästa villaförsäkringen

 • Jämför priser och villkor från flera försäkringsbolag samtidigt.

 • Spara både tid och pengar på att jämföra försäkringar.

 • Välj villaförsäkring efter dina behov: räcker det med grundskyddet eller vill du ha ett utökat skydd?

 • Välj om du endast vill ha ett skydd för själva bostadsbyggnaden, tomt och tillhörande byggnader eller om du även vill ha ett skydd för dig och dina saker.

Om villaförsäkring

Villaförsäkring är en försäkring som täcker skador på ditt hus, fasta installationer, tillhörande tomt och småbyggnader du har på tomten. En villaförsäkring går antingen att teckna separat, som en renodlad villaförsäkring, eller tillsammans med en hemförsäkring, vilket kallas för en villahemförsäkring.

Trots namnet så är villa- och villahemförsäkringen inte uteslutande till för villor, utan kan självklart även tecknas till så väl fristående hus som radhus eller kedjehus.

Jämför villaförsäkring

För att få den bästa villaförsäkringen för just dig bör du jämföra villaförsäkringar hos flera olika försäkringsbolag. Eftersom försäkringsbolag gör sin riskbedömning på lite olika sätt så kan priset skilja sig åt väldigt mycket beroende på vilken försäkringsgivare du väljer. Teckna en bra villaförsäkring i 5 enkla steg: 

 1. Fundera över ditt behov och vilket skydd du vill ha – är det en villa- eller villahemförsäkring du behöver? 

 2. Fyll i dina uppgifter, försäkringsbelopp och antal personer i hushållet online på Zmarta.se 

 3. Få erbjudanden om skräddarsydda villaförsäkringar genom att uppge detaljer om ditt hus och personliga val – skorsten, pool, larm till larmcentral, antal badrum, självrisk på lösöre och allriskförsäkring för att nämna några få. 

 4. Luta dig tillbaka och jämför försäkringarna utifrån dina preferenser. 

 5. Välj och teckna den försäkring som passar dig och ditt hus bäst. 

Vilka i hushållet täcker villaförsäkringen? 

Villaförsäkring är utöver hemförsäkringen, vilket du behöver teckna för att skydda villan, tomten och övriga byggnader som ett fristående garage eller förråd. Hemförsäkringen täcker dig, boende i hushållet och era saker. Därför behöver du ha både en villa- och hemförsäkring för att både hus och familj ska ha ett bra skydd. Vissa försäkringsbolag erbjuder även en kombinationsförsäkring som kallas villahemförsäkring. 

Behöver jag villahemförsäkring eller villaförsäkring?

En villaförsäkring täcker skador på hus, tomt och andra eventuella småbyggnader på tomten. En villahemförsäkring är en kombinerad försäkring som även täcker dig, familjen och era saker, utöver hus och tomt. Vad exakt en villahemförsäkring täcker kan dock se annorlunda ut hos olika försäkringsbolag. 

Bor du i en egen villa är det rekommenderat att du tecknar en villahemförsäkring. De flesta som bor i hus väljer att teckna villahemförsäkring eftersom det oftast blir bättre och billigare att ha en kombinerad försäkring än två separata försäkringar.

Det finns dock undantagsfall. Ett exempel är om någon i hushållet omfattas av en kollektiv hemförsäkring via ett fackförbund. Ofta finns det då även en separat villaförsäkring att teckna utöver den kollektiva hemförsäkringen via fackförbundet. Men det kan finnas bättre och billigare alternativ om man vänder sig till något annat försäkringsbolag.

Samma gäller om du inte bor i huset som du äger, till exempel om du hyr ut villan över en längre tid. Då kan det alltså vara läge att teckna en enkel villaförsäkring istället för en villahemförsäkring.

Det som presenteras på denna sida är enbart det som ingår i en ren villaförsäkring. Väljer du att endast teckna en villaförsäkring, är det bara själva byggnaden och tomten samt tillhörande mindre byggnader (exempelvis fristående garage) som skyddas men inte de personer och saker som bor och finns inuti huset. Väljer du att teckna en kombinerad villahemförsäkring kan du läsa mer här om vad som ingår i hemförsäkring.

Villaförsäkring: prisfaktorer

Villaförsäkringens genomsnittliga årliga kostnad är ungefär 6 317 kronor för en kombinerad villa- och hemförsäkring. Dock varierar priset beroende på faktorer som byggnadstyp, byggyta, renoveringsår, antal våtrum, övriga byggnader, säkerhet och adress. Med Zmartas jämförelseverktyg kan du hitta den bästa försäkringslösningen för ditt hus och just din situation!

Vad påverkar priset för villaförsäkringen?

Det finns ett flertal faktorer som påverkar kostnaden på din villaförsäkring. De flesta punkterna är mer eller mindre omöjliga att förändra om du inte renoverar eller väljer att flytta, men i vilket fall kan det vara bra att hålla koll på vad som styr priset på försäkringen.

Byggnadstyp

Det vill säga antal våningsplan samt källare och/eller vind i villan. Större hus med fler våningar är generellt sett dyrare att försäkra än mindre, enklare byggnader.

Byggyta

Hur stor yta som villan upptar på markplan, i yttermått. Större villor är dyrare att försäkra än mindre.

Renoveringsår

Det år som äldsta stammarna eller ledningarna är ifrån. Ett nyrenoverat, stambytt hus är vanligtvis billigare att försäkra.

Antal våtrum

Hus med fler våtrum, som till exempel badrum och wc. Hus med många våtrum löper större risk för bland annat mögel och våtskador, vilket kan öka kostnaden på din villaförsäkring.

Övriga byggnader

Antal byggnader på tomten och storlek på dessa. Fler, större byggnader på tomten innebär fler, dyrare byggnader att försäkra, vilket leder till en högre premie.

Säkerhet

Hur säkerhetsutrustat ditt hus är, exempelvis om du har lås på både dörrar och fönster, och vilken typ av lås du har. Ju fler saker du gör för att förbättra säkerheten, desto bättre pris kan du få.

Adress

Olika områden har olika nivåer av brottsrisk och skaderisk. Därför kan du få lägre försäkringspris i områden som försäkringsbolagen bedömer säkrare, och tvärt om.

Vad ingår i villaförsäkringen?

Skyddet i en villaförsäkring kan delas in i två kategorier – skyddet för villan och ett visst utökat skydd för de som bor i villan. Det sistnämnda är ett skydd anpassat för dig som fastighetsägare och tomträttsinnehavare, utefter händelser som kan uppstå i samband med villan eller huset i fråga. Det sistnämnda, alltså egendomsskyddet, är det heltäckande skyddet för själva huset, fastigheten och dess tillhörigheter.

Egendomsskyddet gäller för de byggnader som är angivna i försäkringsbrevet. Det innebär att byggnader såsom garage, friggebod, attefallshus och växthus skyddas av din villaförsäkring. Även tomtmarken skyddas, vilket innebär att exempelvis växtlighet, plattgång samt flaggstång täcks av villaförsäkringen. Nedan följer olika skador som kan uppstå på din villa, villatomt och tillhörande byggnader, och som då täcks av villaförsäkringen.

Skydd för villan

Brand
Villaförsäkringen ger ersättning för skador som uppkommit på grund av brand, explosion eller blixtnedslag. En villa försäkras till fullvärde, vilket innebär att villan byggs upp precis som den såg ut innan, exempelvis efter en brand. Ditt försäkringsbolag tar alltså inte på något sätt hänsyn till marknadsvärdet av din villa, eftersom det skulle kunna skapa stora orättvisor beroende på var villan står.

Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan repareras får du även ersättning för ett alternativt boende.

Läckage
I villaförsäkringen finns även skydd mot skador orsakade av vatten, olja eller annan flytande vätska som oberäknat strömmar ut från exempelvis vatten- värme- eller avloppsledningar. Även disk- och tvättmaskiner kan vara vanliga orsaker till läckage.

Observera att villaförsäkringen inte gäller vid skador såsom röta, svamp eller andra långtidspåverkande faktorer. Om det inte är möjligt att bo i huset under den tid då villan saneras betalas även ersättning ut för alternativt boende.

Stöld och skadegörelse
Villaförsäkringen täcker stöld samt skadegörelse av fast monterad egendom både ute- och inomhus. Även skadegörelse på byggnader, eller exempelvis på din pool, täcks av villaförsäkringen.

Naturens krafter
Den vanligaste orsaken till yttre skador på din villa och tillhörande byggnader är naturens kraft. Det kan röra sig om allt ifrån storm, hagel eller snöstorm, till snötryck eller snösmältning. Eller helt enkelt översvämning orsakat av stigande sjö- och vattendrag.

Klimatet i Sverige varierar mycket från norr till söder men villaförsäkringen täcker de mesta skador som orsakas av naturens krafter. Observera dock att meteorologiska mått, exempelvis den vindhastighet som gäller för storm, måste ha uppnåtts för att definiera skador orsakade av naturens krafter.

Vilda djur och skadedjur
Både större vilda djur samt insekter kan ta sig in i huset och förstöra. Är det skadedjur behöver huset ofta saneras. I din villaförsäkring ingår ett så kallat saneringsavtal – ett avtal mellan ditt försäkringsbolag och ett företag som är specialiserat på just skadedjurssanering. Därmed kan du vända dig direkt till saneringsföretaget i fråga, för att få hjälp med dina skadedjur så snabbt som möjligt.

Observera att saneringsavtalet endast ersätter saneringen och inte skadorna som uppkommit till följd av skadedjuren, med undantag för träskadeinsekter som påverkar virkets bärförmåga.

Normalt börjar saneringsavtalet att gälla efter det att en besiktning har gjorts. Om detta inte skett inom de första sex månaderna börjar skyddet i regel gälla ändå.

Hyresbortfall
I de fall du hyr ut din villa eller delar av din villa, exempelvis ett attefallshus på trädgården, och en skada behöver åtgärdas kan du få ersättning för hyresbortfall. Det innebär att du blir ersatt för de hyresintäkter som du hade räknat med, om du inte längre har möjlighet att hyra ut på grund av sanering eller reparation.

Läs mer: Vildsvin i trädgården – gäller försäkringen?

Skydd för villaägare

Rättsskydd
Rättsskyddet i villaförsäkringen är speciellt framtaget för dig som hus- och tomtägare, och kompletterar på så vis rättsskyddet i din hemförsäkring. Skyddet gäller för dig, i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Rättsskyddet täcker eventuella kostnader för advokat och rättegång i de fall du som ägare hamnar i en tvist.

Ansvarsskydd
Precis som rättsskyddet i villaförsäkringen, är ansvarsskyddet anpassat efter dig som blir skadeståndsskyldig i egenskap av fastighetsägare, tomträttsinnehavare samt byggherre. Du kan inte själv ta på dig ansvar för en skada utan det måste anmälas till försäkringsbolaget, som utreder om du är skadeansvarig eller inte. Ett exempel kan vara om någon ramlar igenom trappan till ytterdörren för att den är rutten, eller om du fäller ett träd som ramlar på grannens uthus.

Tilläggsförsäkringar till villan

Det finns flera tillägg till villa- och villahemförsäkring som erbjuder bredare skydd.

Vanliga tillägg till villaförsäkring är

 • allrisk byggnad (husallrisk)

 • utökat saneringsavtal

 • hemelektronikförsäkring.

Allrisk byggnad (husallrisk)

Ett tillägg som starkt rekommenderas till din villaförsäkring är husallrisk. Den fungerar som en sorts drulleförsäkring för din fastighet. Husallrisk ersätter dig vid plötsliga och oförutsedda skador på byggnad, fast egendom eller tomtmark. Tillägget ersätter olyckor såsom färg på golvet när du målar om, en repa i parkettgolvet när du flyttar soffan, eller om du halkar och har sönder handfatet i badrummet.

Med husallrisk får du även ett minskat åldersavdrag i samband med omfattande olyckor, såsom totalbrand. Åldersavdrag är den kostnad som försäkringsbolaget tar ut mot att reparationen eller uppbyggnaden sker med helt nytt material som är värt mer än det begagnade materialet som ersätts.

Utökat saneringsavtal

Ett annat bra tillägg är ett utökat saneringsavtal. I villaförsäkringens grundläggande saneringsavtal, ger försäkringsbolaget ersättning för sanering men inte för de skador som uppstått. Med ett utökat saneringsskydd får du även igen skadorna som kan uppstå i samband med ohyran.

Hemelektronikförsäkring

Denna tilläggsförsäkring gör att din billiga villaförsäkring har ett bättre skydd om något skulle hända med dina elektriska saker. Exempelvis så sänker den din självrisk för hemelektronik och du får ett förmånligare åldersavdrag för stationär hemelektronik såsom exempelvis tv och hemmabio.

Vanliga frågor om villaförsäkring

 • Vad är en villaförsäkring?
 • Varför ska jag ha en villaförsäkring??
 • Vad ingår i en villaförsäkring?
 • Vilken villaförsäkring är bäst?
 • Vilken villaförsäkring ska jag välja?
 • Vad kostar en villaförsäkring?
 • Är villaförsäkring och hemförsäkring samma sak?

Tips för billigare hemförsäkring

1. Byt försäkringsbolag

Jämför – kolla runt för att se om det finns något försäkringsbolag som kan erbjuda dig bättre villkor än du har idag.

2. Läs på

Se till att du är påläst så att du tecknar rätt försäkring. Det är viktigt att ha en heltäckande försäkring, samtidigt vill du inte behöva betala för förmåner som du inte har någon användning för.

3. Välj rätt försäkringsbelopp

När du väljer försäkringsbelopp ska du försöka ange ett värde som motsvarar det verkliga värdet på din egendom. Genom att välja ett alltför för högt belopp betalar du varje månad för någonting du aldrig kommer att få igen.

4. Var noggrann när du anger dina uppgifter

Ju mer exakt du är när du anger dina uppgifter, desto mer korrekt prisuppgift kommer försäkringsbolaget att ge dig. På så vis kan du också vara säker på att försäkringen bara täcker det du har behov av.

5. Håll utkik efter online-rabatt

Somliga försäkringsbolag ger dig rabatt om du själv tecknar försäkringen online. Det brukar i och för sig bara röra sig om några hundralappar, men de pengarna kan du ju ha roligare för.

6. Samla dina försäkringar hos ett försäkringsbolag

Har du fler försäkringar än din hemförsäkring? Det händer att försäkringsbolag erbjuder rabatt och ibland även sänkt självrisk när man samlar sina försäkringar hos dem. Kom ihåg att ta hänsyn till detta när du jämför mellan olika bolag.

Granskad av

Sebastian Franzén, partneransvarig försäkringar på Zmarta
Sebastian Franzén, partneransvarig försäkringar på Zmarta

Sebastian Franzén

Partneransvarig försäkringar

Sebastian är partneransvarig för försäkringar på Zmarta. Han har jobbat med försäkringar i över 20 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef. 

26 mars 2024