Gjensidige försäkring

Gjensidige har försäkrat liv, hälsa och egendom i över 200 år. Försäkringsbolaget har sitt ursprung i de lokala brandkassorna (dåtidens brandförsäkringar) i Norge i början av 1800-talet. Idag är de flesta av dessa brandkassor en del av Gjensidige.

Gjensidige är högt rankade på Konsumenternas.se och har en av Sveriges bästa hemförsäkringar enligt en jämförelse gjord av Dagens Nyheter 2020.

Stolt sponsor till flera olika sportförbund

Gjensidige sponsrar flera olika idrottsförbund. De är huvudsponsor till Tre Kronor och stolt sponsor till Damkronorna. Eftersom Gjensidige vill bidra till en ökad jämlikhet inom ishockeyn fördelas sponsorpengarna lika mellan herr- och damverksamheten.

Sportförbund som Gjensidige sponsrar:

 • Svenska Ishockeyförbundet

 • Svenska Handbollsförbundet

 • Svenska Cykelförbundet

Vilka försäkringar kan jag teckna hos Gjensidige?

Via Zmarta kan du teckna bil-, hem- och villaförsäkring hos Gjensidige. Mer om vad försäkringarna innehåller kan du läsa om här.

Bilförsäkring

Det finns tre olika försäkringsnivåer på bilförsäkringen: trafik-, halvf- och helförsäkring. De olika försäkringsnivåerna bygger på varandra, så om du köper en halvförsäkring ingår det en trafikförsäkring och köper du en helförsäkring ingår både en trafik- och halvförsäkring i priset.

Utav de tre försäkringsnivåerna är det bara trafikförsäkringen som är obligatorisk enligt lag.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en basförsäkring som är obligatorisk enligt lag. Du måste ha en från och med första dagen du står som ägare på bilen. Försäkringen täcker personskador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Däremot täcker den inte skador på din egen bil. Om du vill ha ett skydd som även täcker skador på din bil ska du istället välja en halv- eller helförsäkring.

Du kan även få krishjälp om du är med om en trafikolycka eller rån. Kristerapi ges av legitimerad psykolog med högst 10 behandlingstillfällen per person som är försäkrad.

Halvförsäkring (allrisk ingår)

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen med ett skydd som även täcker din egen bil. Den innehåller skydd mot brand-, glas- och maskinskador samt skydd mot stöld. Utöver det ingår även momentet räddning, som innebär att du får hjälp med bärgning om du får ett driftstopp.

Det finns också ett rättsskydd ifall du skulle hamna i en tvist, då kan du få hjälp med ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

Dessutom ingår en allriskförsäkring (även kallad drulle) som ersätter dig för rena otursskador, till exempel skador på bilens inredning, om du förlorar bilnyckeln eller råkar tanka fel bränsle.

Helförsäkring (allrisk ingår)

Helförsäkringen bygger vidare på både trafik- och halvförsäkringen. Det är den mest omfattande försäkringsnivån som du kan välja till din bil och innehåller ett skydd mot vagnskador, det vill säga, skador på bilens kaross och lack.

Det ingår också en allriskförsäkring (se Halvförsäkring ovan).

Hemförsäkring

Gjensidige erbjuder hemförsäkringen i tre olika nivåer: Bas, Lagom och Plus. Bas innehåller de allra nödvändigaste sakerna som brukar ingå i en hemförsäkring, medan nivå Lagom även inkluderar en allriskförsäkring (drulle) för dina saker samt ett mobbnings- och identitetsskydd.

Väljer du nivå Plus är din egendom försäkrad upp till 1 500 000 kronor istället för 500 000 kronor i Bas eller 1 000 000 kronor i Lagom. Utöver allrisk samt mobbnings- och identitetsskyddet ingår även:

 • Glöm mig – Web Cleanup

 • Underförsäkringsskydd lösegendom

 • Elektronikskydd och självriskreducering

 • Utökat reseskydd (60 dagar istället för 45)

Om du är osäker på vilken nivå du ska välja kan du utgå ifrån hur mycket din egendom är värd. Överstiger din egendom 500 000 kronor bör du välja antingen Lagom eller Plus.

Välj hemförsäkring utifrån din boendesituation

Det finns olika typer av hemförsäkringar som är anpassade efter hur du bor, det vill säga om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. Bor du i villa eller bostadsrätt behöver du teckna ett villa- eller bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Hos Gjensidige behöver du själv välja att lägga till ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring för några få extra kronor i månaden.

Letar du efter en villaförsäkring? Då kan du välja någon av Gjensidiges villaförsäkringar som även de finns i nivåerna Bas, Lagom och Plus.

Läs mer om vad de olika försäkringslösningarna innehåller här nedan.

Hemförsäkring för hyresrätt

Du som bor i hyresrätt behöver bara teckna en vanlig hemförsäkring till ditt hem. En hemförsäkring gäller främst för dig och dina saker (lösöre), medan hyresvärdens försäkring gäller för all annan inredning såsom golv, väggar och tak med mera.

Gjensidiges hemförsäkring Bas innehåller:

Egendomsskydd: Dina saker, såsom möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar, mm. är försäkrade med upp till 500 000 kronor.
Lösöre på annan plats: Ersätter dig om dina saker skadas på en annan plats än den bostad som du har angett i försäkringsbrevet. Ersättningen är upp till 50 000 kronor.
Ansvarsförsäkring: Försäkringen skyddar dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du. Det kan vara om du exempelvis råkar orsaka en skada på en person eller någons egendom.
Rättsskydd: Om du råkar hamna i en tvist ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.
Reseskydd: Gäller i hela världen under resans första 45 dagar om du till exempel skulle drabbas av akut sjukdom och olycksfall.
Överfalls- och krisförsäkring: om du eller någon i hushållet råkar ut för ett överfall (t.ex. misshandel eller vissa sexualbrott) kan du få ersättning för kränkning samt sveda och värk. Krisförsäkringen ersätter dig för behandling hos psykolog eller psykoterapeut om du råkar ut för en traumatisk händelse, exempelvis på grund av ett överfall eller brand i bostaden.

Läs mer om de olika försäkringsnivåerna under Hemförsäkring.

Bostadsrättstillägg till hemförsäkring

Du som har en bostadsrätt behöver komplettera din hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg för att få ett heltäckande skydd. Utöver det som ingår i den vanliga hemförsäkringen ingår även skydd för

 • fast inredning i bostadsrätten (inklusive inglasad balkong och altan)

 • tomtmark med växtlighet och staket som hör till bostadsrätten

 • utehus, uterum och garage som du äger och som hör till bostadsrätten

 • egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller din förenings stadgar.

Villaförsäkring

Gjensidige erbjuder tre olika försäkringsnivåer för villaförsäkringen. Samtliga nivåer har ett egendomsskydd upp till fullvärde. Bortsett från det skiljer sig de olika nivåerna ganska mycket.

Bas
Dina saker är försäkrade upp till ett värde av 500 000 kronor. Saker som du tar med dig när du reser, eller har på annan ort, är försäkrade upp till 50 000 kronor. Det ingår även en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Utöver det ingår även ett ansvars- och rättsskydd samt överfalls- och krisskydd.

Lagom
I jämförelse med basnivån är dina saker skyddade upp till ett värde av 1 000 000 kronor. Dessutom ingår en allriskförsäkring för själva byggnaden med upp till 150 000 kronor. Utöver det ingår även

 • skydd för ytskikt och tätskikt

 • minskat åldersavdrag

 • allrisk för dina saker (lösöre)

 • mobbnings- och identitetsskydd.

Plus
Plusnivån bygger vidare på de andra två nivåerna med ett mer utökat försäkringsskydd. Lös egendom (dina saker) är försäkrade till ett värde av 1 500 000 kronor. Saker som du tar med dig när du reser eller har på annan ort är försäkrade upp till 100 000 kronor. Även reseförsäkringen har utökats till att gälla i 60 dagar. Allriskförsäkringen för själva byggnaden är försäkrad upp till 200 000 kronor. Utöver allt detta och det som bas- och lagomnivåerna innehåller innehåller plusnivån även

 • glöm mig – web cleanup

 • underförsäkringsskydd lösegendom

 • elektronikskydd och självriskreducering

 • utökat reseskydd

 • självriskreducering byggnad

 • utökat läckageskydd

 • vitvaruskydd.

Vad är det för skillnad på hem- och villaförsäkring?

En hemförsäkring skyddar främst dig och dina saker (lösöret), medan en villaförsäkring även skyddar själva byggnaden samt tillhörande byggnader och tomtmark. Beroende på hur du bor (i villa, hyresrätt eller bostadsrätt) har du olika stort ansvar.

Du som bor i en hyresrätt behöver bara teckna en vanlig hemförsäkring, eftersom din hyresvärd ansvarar för den fasta inredningen samt tät- och ytskikt. Skulle en sådan skada uppstå i din lägenhet är det därför hyresvärdens försäkring som gäller. Bor du i en bostadsrätt ser ansvaret annorlunda ut, då är det du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för bland annat tät- och ytskikt, därför behöver du även teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Hur säger jag upp min försäkring och byter till Gjensidige?

Vill du byta försäkringsbolag? Då måste du göra det i samband med huvudförfallodagen på din nuvarande försäkring. Huvudförfallodagen är den dag då din försäkring förnyas automatiskt – vilket är samma datum som den först började gälla.

När du tecknar en försäkring ingår du i ett avtal som vanligtvis gäller i ett år i taget. Om du inte väljer att avsluta din försäkring förnyas den för ytterligare ett år på huvudförfallodagen. Den enda gången du kan avsluta försäkringen i förtid är om ditt försäkringsbehov försvinner, till exempel om du säljer din bil.

Du kan däremot när som helst meddela ditt försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring. Den slutar i så fall gälla i samband med huvudförfallodagen. På samma sätt kan du när som helst jämföra försäkringar och teckna en ny genom oss. Se bara till att den nya försäkringen börjar gälla samma dag som din gamla slutar att gälla. Då slipper du betala för dubbla försäkringar. Du kan välja själv när du vill att din försäkring ska börja gälla.

Samla försäkringar hos Gjensidige – få upp till 15 % i rabatt!

Om du samlar dina försäkringar hos Gjensidige får du rabatt. Ju fler försäkringar du har hos dem desto mer kan du få i rabatt.

För att ta del av rabatten behöver du ha minst två “huvudförsäkringar” samt valfritt antal övriga försäkringar. Som huvudförsäkring räknas: hem-, villahem-, fritidshus-, bil- och sjukvårdsförsäkring samt barn- och ungdomsförsäkring.

Så här mycket kan du få i rabatt:

1 huvudförsäkring samt valfritt antal övriga försäkringar ger 0 % rabatt.

2 huvudförsäkringar samt valfritt antal övriga försäkringar ger 10 % rabatt på alla försäkringar förutom barn- och sjukvårdsförsäkring.

3 huvudförsäkringar samt valfritt antal övriga försäkringar ger 15 % rabatt på alla försäkringar förutom barn- och sjukvårdsförsäkring.

Hur gör jag en skadeanmälan hos Gjensidige?

Du anmäler en skada enklast genom Gjensidiges webbplats. Där hittar du också vidare instruktioner om hur du gör en skadeanmälan, beroende på vilken skada det gäller.

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands när du anmäler skadan. Det kan till exempel vara

 • namn och kontaktuppgifter till alla inblandade (om det gäller en trafikolycka)

 • registreringsnummer

 • kontaktuppgifter till eventuella vittnen

 • kvitton eller andra inköpshandlingar.

Jämför Gjensidiges försäkringar via Zmartas jämförelsetjänst

Du kan jämföra Gjensidiges försäkringar på Zmarta. Fördelen med att använda vår jämförelsetjänst är att du snabbt och enkelt kan jämföra priser och villkor från flera olika försäkringsbolag, utan att själv behöva kontakta dem. Jämförelsetjänsten är kostnadsfri och du binder inte upp dig på någonting. Priserna du får är samma priser som om du skulle köpa försäkringen direkt via försäkringsbolaget. Så varför inte prova att göra en jämförelse redan idag? Hur mycket kan du spara?

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Jämför bilförsäkringar

Ange ett giltigt registreringsnummer.
?
 • Samma priser som hos bolagen
 • Kostnadsfri rådgivning
Chatta med oss! Chatt