Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet innebär att det är låntagarens betalningsförmåga som ligger till grund för säkerheten istället för ett värderat objekt. Lån utan säkerhet är ett privatlån där man gör bedömningen av kreditvärdigheten hos den som ansöker om ett lån. Kreditföretaget eller begär en kreditupplysning av ett kreditupplysningsföretag innan ansökan beviljas eller avslås. Det finns vissa krav för att få den här typen av lån beviljade. Till exempel vill lån- och kreditgivaren att man har en fast inkomst på minimum 10 000 kronor i månaden, och i de flesta fall minst 150 000 kronor per år, före skatt. Kraven kan variera men någon form av fast inkomst brukar krävas för att få ett lån utan säkerhet, det vill säga den typen av lån som även går under benämningen blancolån. Ett blancolån kallas även för konsumtionslån och den här typen av lån använder låntagaren till vad vederbörande vill. Återbetalningstiden för denna typ av lån brukar vara 15 år som längst, i normalfallet.

Skillnaden mellan lån

Man kan ansöka om ett lån utan säkerhet hos de flesta kreditgivare och banker. Räntesättningen på den här typen av lån avgörs av vilken betalningsförmåga den som ansöker om lånet har. När kreditgivaren begärt en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag får den som ansökt om lånet ett förslag på lån eller kredit där räntekostnaderna framgår. Ofta blir lånet eller krediten dyrare ju sämre betalningsförmåga den som ansöker om lånet har beroende på att man från kreditgivarens håll anses ta större risker.

Ett lån utan säkerhet som beviljats kan låntagaren använda till vad som helst, det kan gälla shopping, investeringar, företagande, och så vidare. Ett bolån avses användas till inköp av en fastighet. När det gäller ett bolån så har man även satt den fastigheten som belånas i pant som säkerhet till långivaren. Bostadslån har i regel lägre räntor än lån utan säkerhet och är på det sättet mer förmånligt för låntagaren. Oavsett vilken typ av lån det handlar om bör man se över räntekostnaderna innan man tecknar låneansökan.

Kreditupplysning vid låneansökan

Kreditgivaren begär en kreditupplysning på den som ansöker om lån, oavsett om det är fråga om blancolån, det vill säga lån utan säkerhet eller ett bostadslån. Innan man ansöker om ett lån utan säkerhet bör man vara säker på att man ansöker under rätt tidpunkt. En dålig tidpunkt är om man nyligen fått flera andra kreditupplysningsförfrågningar ställda i andra sammanhang. Detta drar ner betygen, poängen eller scoren på den egna kreditupplysningen. En notering om kreditupplysning försvinner efter 12 månader och man bör alltså avvakta tills noteringarna försvunnit om man vill öka sina chanser till beviljade lån.

Ytterligare något som kan vara bra att veta när det gäller kreditupplysningen och möjligheten att få ett lån utan säkerhet beviljat är att anställningsformen har betydelse för utslaget. Kreditgivaren vill att man ska ha varit anställd i åtminstone ett halvår. Är du nyanställd vid ett företag så avvakta helt enkelt med din låneansökan för att få ett bättre resultat på kreditupplysningen och öka dina chanser till ett beviljat lån. Det kan alltså vara en idé att se över sin kreditvärdighet redan innan man gör låneansökan för att minska risken för avslag.

Chatta med oss! Chatt