Jobbgarant

Det här är JobbGarant

JobbGarant har specialiserat sig på inkomstförsäkringar för privatpersoner som hjälper dig om du skulle bli arbetslös. Det ger dig en ekonomisk trygghet och kompletterar ersättningen från a-kassan.

JobbGarant är en bifirma till Svenska Försäkringskoncept AB som är registrerad hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare och står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

Vilka försäkringar kan du teckna hos JobbGarant?

JobbGarant erbjuder inkomstförsäkringar för privatpersoner. Här kan du läsa mer om vad som ingår i deras inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkring

Ekonomin kan drabbas hårt om du plötsligt förlorar jobbet, speciellt om du samtidigt har bolån, studielån eller liknande. För dig som har en lön som överstiger 33 000 kronor så är det viktigt att du kompletterar a-kassan med en inkomstförsäkring. På så vis kan du få 80 % av din nettolön om du skulle förlora jobbet. A-kassan betalar nämligen bara ut som mest 18 800 kronor i månaden efter skatt.

Du kan välja mellan de olika försäkringarna Inkomstförsäkring Small, Medium och Large:

  • Inkomstförsäkring Small: den minsta försäkringen med en ersättningslängd på 3 månader.

  • Inkomstförsäkring Medium: ger ersättning i 6 månader samt biträdeshjälp vid uppsägningstvist.

  • Inkomstförsäkring Large: den största försäkringen som ger ersättning i 12 månader samt biträdeshjälp vid uppsägningstvist.

Försäkringen kan tecknas av dig som

  • är folkbokförd och bosatt i Sverige

  • har fyllt 18 år men inte 60 år

  • är anställd och omfattas av en provanställning, tillsvidareanställning eller visstidsanställning med en på förhand avtalad anställningstid på minst 12 månader hos samma arbetsgivare.

  • är delägare i fåmansaktiebolag med tillsvidareanställning

  • är medlem i en svensk a-kassa.

För att kunna ta del av inkomstförsäkringen krävs det att du har uppnått en kvalifikationstid på 12 månader, om du har en månadslön på upp till 80 000 kronor. Har du en månadslön som överstiger 80 000 kronor är kvalifikationstiden 18 månader. Kvalifikationstid är den tid du behöver ha haft försäkringen innan du kvalificerat dig för ersättning från inkomstförsäkringen.

Tänk på att inkomstförsäkringen endast gäller om du blir ofrivilligt arbetslös och alltså inte om du själv säger upp dig.

Så tecknar du en inkomstförsäkring hos JobbGarant

Du kan teckna din inkomstförsäkring hos JobbGarant via Zmarta – utan extra kostnad och till samma pris som hos försäkringsbolaget. Fyll bara i vårt formulär för inkomstförsäkring och klicka på jämför.

Jämför JobbGarants inkomstförsäkringar

Innan du tecknar en inkomstförsäkring är det alltid bra att jämföra flera olika inkomstförsäkringar. Tänk på att inte bara titta på priset, utan även på villkor och omfattning, så att du får den försäkring du vill ha!

Du kan jämföra försäkringar via Zmarta, snabbt, enkelt och kostnadsfritt!

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Chatta med oss! Chatt