Alandia

Alandia är ett stort nordiskt sjöförsäkringsbolag med djup kompetens inom båtlivet och dess försäkringsbehov. De försäkrar både motorbåtar och segelbåtar samt vattenskotrar, men även större fartyg. Alandia uppskattas för deras snabba skadehantering och förståelse för att du så snabbt som möjligt vill ut på sjön igen efter en oväntad olycka. Livet på sjön i våra svenska vatten är alldeles för kort och Alandia vill inte att någon tid ska gå till spillo.

Om Alandia

Alandia har sitt ursprung på Åland, där sjöfarten har varit en livsviktig förutsättning för samhällets utveckling i århundraden. Bolaget bildades redan 1937 och fokuserar på sjöfart och fritidsbåtar. De som jobbar på Alandia har ett stort båtintresse och använder sina egna kunskaper om båtar och livet på sjön i sitt arbete – från hur de utformar försäkringsvillkoren till hur de jobbar med skadehanteringen.

Företagsinformation

Huvudkontoret ligger i Mariehamn, men det finns även lokalkontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg. Kontaktinformation till alla kontor finns längre ner på sidan.

Adress: Ålandsvägen 31, Mariehamn 22100

Telefon: +358 18 29 000

Försäkringar som erbjuds: fritidsbåtsförsäkring, marinförsäkring, transportförsäkring, hamn- & terminalförsäkring

Kundtjänst mejl: fritidsbat@alandia.com

Så här tecknar du en försäkring hos Alandia

Du kan teckna din båtförsäkring hos Alandia via Zmarta. Det enda du behöver göra är att fylla i vårt webbformulär för båtförsäkringar. Du betalar inga extra kostnader utan priset du får är samma som du skulle få om du tecknade försäkringen direkt hos Alandia.

Så här gör du för att jämföra Alandias försäkringar

Vi på Zmarta rekommenderar dig alltid att jämföra försäkringar innan du bestämmer dig. Det viktiga när du jämför är att du inte bara tittar på priset, utan även på villkoren och omfattningen på försäkringen. Gör du det kan du känna dig trygg med att du valt en försäkring som täcker dina behov.

Via Zmarta kan du teckna din båtförsäkring hos Alandia. Vi är glada att kunna erbjuda deras båtförsäkring som tål att jämföras!

Så här säger du upp Alandias försäkringar och byter till ett annat försäkringsbolag

Du säger upp din försäkring genom att kontakta Alandia via e-post eller telefon. Tänk på att du bara kan säga upp din försäkring till årsförfallodagen. Skulle ditt försäkringsbehov däremot försvinna, till exempel om du säljer din båt, kan du säga upp din försäkring innan årsförfallodagen.

På Zmarta kan du när som helst teckna en ny båtförsäkring. Se bara till att välja datum så att den börjar gälla från det datum då årsförfallodagen infaller för din gamla försäkring.

Så här gör du en skadeanmälan hos Alandia

Du kan anmäla en skada genom något av Alandias webbformulär som du hittar på deras webbplats. Tänk på att ha alla relevanta dokument till hands när du ska anmäla skadan, till exempel dina kontaktuppgifter, polisrapporter, vittnesuppgifter eller andra nödvändiga dokument.

Alandias olika försäkringar

Alandia erbjuder försäkringar för fritidsbåtar och yrkesfartyg. Här ger vi exempel på vad de innehåller.

Motorbåtsförsäkring

Helförsäkringen ersätter dig för skador som kan ske i samband med uppläggning och transport, brand, stöld och skadegörelse, rätts- och ansvarsskydd. Dessutom kan du också få ersättning för grundstötning, kollision och andra sjöskador än. Du har också möjlighet att teckna flera tilläggsförsäkringar, bland annat för båttillbehör, sportfiskeutrustning, maskinskador och för ett utvidgat giltighetsområde (Nordsjön, Medelhavet, Kanarieöarna, Karibien och farvatten i europeiska länder).

Segelbåtsförsäkring

Helförsäkringen täcker skador vid uppläggning och transport, brand och skadegörelse. Den ersätter dig även om din båt skulle bli stulen. I försäkringen ingår det även rätts- och ansvarsskydd. Dessutom kan du också få ersättning för grundstötning, kollision och andra sjöskador. Dessutom kan du välja ett eller flera tillägg, bland annat för båttillbehör, stillestånd, sportfiskeutrustning, maskinskada och för ett utvidgat giltighetsområde (Nordsjön, Medelhavet, Kanarieöarna, Karibien och farvatten i europeiska länder).

Vattenskoterförsäkring

Helförsäkringen innehåller skydd mot stöld, skadegörelse, brand samt skador vid uppläggning och transport. Det ingår också ett rätts- och ansvarsskydd. Med en helförsäkring får du även ersättning vid grundstötning, kollision och andra sjöskador.

Företag

Alandia erbjuder också olika sjöförsäkringar för rederier. De har bland annat försäkringar för marin, hamn- och terminal samt transport. De har som ambition att leverera heltäckande försäkringslösningar som är anpassade efter kundens individuella behov och fokuserar på långsiktiga relationer.

Alandias kontor

Stockholm

Öppet mån – fre kl. 8.30 – 16.30

Telefon:
08-630 02 45

E-post:
kundtjanst@alandia.se

Fax:
08-630 02 47

Adress:
Vendevägen 85B
182 91 Danderyd

Mariehamn

Öppet mån – fre kl. 8.30 – 16.30 Telefon: +358 18 29 000 Växelns reservnummer: +358 20 525200 E-post: fritidsbat@alandia.com (fornamn.efternamn@alandia.com) Fax: +358 18 17 737

PB 121 AX-22101 Mariehamn Ålandsvägen 31 AX-22100 Mariehamn

Helsingfors

Öppet mån – fre kl. 8.30 – 16.30 Telefon: +358 (0)20 52 52 52 E-post: vene@alandia.fi? (fornamn.efternamn@alandia.fi) Fax: +358 (0)20 52 52 531

Östersjögatan 1 00180 Helsingfors Besökare: Ingång från Mechelingatan

Kontakta Alandia

Nedan finner du de både viktigaste och vanligaste sätten att nå Alandia.

Telefonnummer

Kundtjänst: 08 630 02 45
Skadeanmälan: 08 630 02 45

E-post

Kundtjänst: stockholm@alandia.se
Skadeanmälan: stockholm@alandia.se

Online

Hemsida: http://www.alandia.se
Facebook: https://www.facebook.com/alandiasverige/

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.


Chatta med oss!