Billån

Ett billån är ett lån där bilen är säkerheten för långivaren. Ett lån är ofta en förutsättning för att kunna köpa bil och det finns många olika varianter. Vanligast är lån via en bank eller bilfirma, för det här alternativet krävs oftast att köparen har möjlighet att lägga 20 % eller mer av köpesumman som egen insats. Om detta inte är ett alternativ finns också möjlighet att ta ett så kallat blancolån eller privatlån som det också kallas. Nackdelen med den här typen av lån är att räntan oftast är mycket högre. Vilken typ av lån som är fördelaktigast beror bland annat på hur stor kontantinsats köparen har, hur dyr bilen är och om den köpts privat eller hos bilhandlare. Bilens ålder påverkar ofta återbetalningstiden och en gammal bil ska oftast betalas tillbaka under en kortare tidsperiod.

Ränta, ränteavdrag och restskuld

Räntan på lånet kommer att påverka den totala kostnaden för bilen. Därför är det viktigt att jämföra och förhandla räntan vid bilköp. Det finns många olika aktörer som erbjuder billån och som konsument är det viktigt att jämföra låneerbjudanden för att hitta det mest fördelaktiga alternativet. Räntekostnaden för billånet, 30 % upp 100 000 är avdragsgillt på deklarationen, det är däremot inte andra avgifter som tillkommer i samband med lånet. Eftersom det ofta förekommer uppläggnings- och faktureringsavgifter innebär det att den aktör som erbjuder den lägsta räntan inte alltid erbjuder den lägsta totalkostnaden.

En annan viktig aspekt att beakta vid billån är restskulden. Det här är särskilt viktigt vid köp av begagnade bilar eftersom återbetalningstiden för lånet inte bör vara så lång att bilen minskar i värde snabbare än lånen. Det som då inträffar är att bilen är värd mindre vid försäljning än lånet vilket innebär att ägaren vid en eventuell försäljning av fordonet fortfarande kommer att ha kvar delar av låneskulden. För att undvika detta har många låneinstitut regler för hur gammal bilen får vara när de slutbetalas, oftast mellan 12-15 år.

Kostnadskalkyl för lån och ägande

Som för alla typer av lån är det viktigt att som låntagare att göra en noggrann kostnadskalkyl. Här är det viktigt att inte enbart ta månadskostnaden i beaktande utan också den totala kostnaden för hela lånet. Här spelar återbetalningstiden stor roll då ränta och avgifter blir betydligt högre med en längre återbetalningstid trots att månadskostnaderna blir lägre. När det gäller bilköp är det inte heller bara lånet som sådant som ska tas räknas in i kalkylen utan också de reella kostnaderna för ägandet. Här tillkommer kostnader för bland annat försäkringar, skatt, drivmedel, service och reparationer.

För ett tryggt bilägande finns många olika försäkringar. Vissa långivare kräver till exempel helförsäkring för att acceptera bilen som säkerhet för lånet. Som låntagare finns också möjlighet att som ett tillägg teckna ett låneskydd i försäkringen. Ett låneskydd kommer att täcka kostnaderna för lånet under en period om låntagaren blir arbetslös eller sjuk. Det här är en extra trygghet för de låntagare som vid en egen ekonomisk genomlysning kan ha svårigheter att betala lånet även vid kortare perioder av inkomstbortfall.

Chatta med oss! Chatt