Bilförsäkring

Ska jag välja hel-, halv- eller bara trafikförsäkring till min bil?

2022-09-08 Angelica Lindberg
Kvinna sitter i sängen och kollar på mobilen tillsammans med en katt.

Vilken bilförsäkring du ska välja beror delvis på vilken bil du har. Enligt lag måste du som minst ha en trafikförsäkring, därefter väljer du själv om du vill teckna en hel- eller halvförsäkring. Här går vi igenom vad som skiljer de olika försäkringarna åt och hur du kan tänka.

  • På 5 minuter eller mindre kommer du få lära dig mer om de olika omfattningarna trafik-, halv- och helförsäkring för bil, vilka skydd de innehåller och vilken skillnad det är mellan dem. Du får även veta hur du kan tänka när du ska välja omfattning på din bilförsäkring. 

Vilken skillnad är det mellan en hel- och halvförsäkring? 

En helförsäkring innehåller samma skydd som en halvförsäkring. Det enda som skiljer dem åt är att det ingår en vagnskadeförsäkring i helförsäkringen. En vagnskadeförsäkring ersätter skador som uppstår på bilens kaross, till exempel på grund av en trafikolycka, skadegörelse eller om ett träd faller ner över bilen. Helförsäkringen innehåller därmed det mest heltäckande skyddet för din bil.  

Har du en fabriksny bil brukar det ingå en vagnskadegaranti i köpet. Den gäller i tre år från den dag bilen registrerades. Vagnskadegarantin innehåller samma skydd som vagnskadeförsäkringen, därför räcker det att du tecknar en halvförsäkring de tre första åren.  

Vad är en trafikförsäkring?  

Trafikförsäkringen är en försäkring som ersätter personskador och skador på annans egendom, men aldrig skador på din egen bil.   

Enligt lag måste alla motordrivna fordon ha en trafikförsäkring för att få köras på vägarna. Det gäller även för fordon som exempelvis är stulna, har användningsförbud, körförbud eller som inte är i körbart skick. Det enda tillfället du inte behöver ha en trafikförsäkring är när bilen är avställd.  

Om du inte tecknar en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är betydligt dyrare än den du får betala för en trafikförsäkring.  

Vad täcker en trafikförsäkring?  

I en trafikförsäkring ingår ett personskydd som omfattar föraren, passagerare och medtrafikanter. Det ingår också ett egendomsskydd som ersätter skador på andras egendom, till exempel om du kör in i någons bil så att det uppstår en skada, eller om du kör in i någons staket. Det ingår däremot inte något skydd för din egen bil, då behöver du teckna antingen en halv- eller helförsäkring.  

Hos vissa försäkringsbolag brukar det även ingå ett krisskydd om du tecknar som minst en trafikförsäkring. Krisskyddet ersätter dig för kristerapi med upp till tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog, om du skulle må psykiskt dåligt efter exempelvis en trafikolycka.  

Vad kostar en trafikförsäkring?  

En trafikförsäkring kostar i snitt 3 128 kronor*. Priset på försäkringen varierar dock beroende på faktorer såsom bilmärke, bostadsort och din ålder. Men även hur långt du kör avgör hur mycket trafikförsäkringen kostar.  

Vad är en halvförsäkring?  

En halvförsäkring är en fordonsförsäkring som innehåller ett mer omfattande skydd för din bil, till skillnad från den obligatoriska trafikförsäkringen. Här nedan kan du läsa mer om vad som ingår i en halvförsäkring.  

Vad täcker en halvförsäkring?  

I en halvförsäkring ingår alltid en trafikförsäkring, men utöver det ingår det även ett omfattande skydd för din egen bil.   

Brand 

Ersätter dig för brandskador orsakade av brand, blixtnedslag eller explosion.  

Glas 

Ersätter vind-, sido-, bak- och siktruta som har spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.  

Maskin och elektronik 

Ersätter skador på exempelvis motorn, elektronik, växellådan och klimatanläggningen. Gäller för bilar som är max 8–12 år eller som har gått max 10 000–15 000 mil, beroende på ditt försäkringsbolag. När bilen uppnått någon av dessa maxgränser upphör maskinskadeförsäkringen att gälla.  

Stöld 

Ersätter dig om din bil har skadats vid stöld eller stöldförsök. Om hela bilen blir stulen så får du ersättning om bilen inte har kommit tillbaka efter 30 dagar.  

Räddning 

Om din bil blir stulen eller om du råkar ut för ett driftstopp ersätter försäkringen dig för kostnaderna för att transportera förare och passagerare till hemorten. Du får även ersättning för bärgning av bilen till närmaste verkstad. Försäkringen gäller inte för driftstopp som beror på att drivmedlet tagit slut.  

Rättsskydd 

Ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör bilen, till exempel tvister om köp och försäljning eller felaktiga reparationer. Ersättningen varierar mellan 130 000–400 000 kronor beroende på försäkringsbolag.  

Allrisk (drulle) 

Hos vissa försäkringsbolag kan det också ingå ett allriskskydd (drulle) som bland annat kan ersätta dig vid feltankning, borttappade nycklar eller skador på bilens inredning, till exempel om du spiller kaffe på sätena. Ibland finns drulleförsäkringen som ett extra tillägg som du kan teckna till din bilförsäkring.  

Vad kostar en halvförsäkring? 

En halvförsäkring kostar i snitt 3 323 kronor och är därmed inte så mycket dyrare än vad en trafikförsäkring kostar i snitt. Av den anledningen kan det vara en god idé att överväga att teckna en halvförsäkring till din bil.  

Vad är en helförsäkring?  

En helförsäkring är en fordonsförsäkring som innehåller det mest omfattande skyddet för din bil. I den ingår både en trafik- och halvförsäkring, men också en vagnskadeförsäkring.  

Vad täcker en helförsäkring?  

I en helförsäkring ingår som vi nämnde tidigare en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter dig för plötsliga och oförutsedda skador på bilens kaross och lack, till exempel vid en trafikolycka, skadegörelse eller någon annan yttreolyckshändelse, till exempel om ett träd faller ner över bilen.  

Om du har en fabriksny bil som är max tre år gammal så kan du ha en vagnskadegaranti som motsvarar skyddet i vagnskadeförsäkringen. Har du fortfarande en giltig vagnskadegaranti på din bil räcker det därför att teckna en halvförsäkring de tre första åren, därefter kan det vara en god idé att teckna en helförsäkring.  

Vad kostar en helförsäkring?  

En helförsäkring kostar i snitt 5 207 kronor men priset mellan den dyraste och billigaste helförsäkringen skiljer med drygt 3 600 kronor beroende på vilket bilmärke du har. Priset påverkas även av andra faktorer, vilket gör det svårt att säga exakt hur mycket en helförsäkring kostar. Bland annat din ålder, var du bor och hur långt du kör spelar in när priset på försäkringen sätts.  

Vilken bilförsäkring ska jag välja?  

Vilken bilförsäkring du ska välja beror delvis på bilens ålder. Har du en äldre bil som inte är värd särskilt mycket? Då räcker det oftast med en trafikförsäkring. Anledningen till det är att självrisken på en halv- eller helförsäkring annars riskerar att bli dyrare än bilens värde.  

Har du en bil som är äldre än tre år och som är värd en del kan det vara en god idé att teckna en halv- eller helförsäkring, beroende på hur starkt skydd du vill ha. Har du däremot en fabriksny bil som är max tre år räcker det med en halvförsäkring eftersom det brukar ingå en vagnskadegaranti de första tre åren från det att bilen först registrerades. När de tre åren har gått rekommenderar vi att du tecknar en helförsäkring för att behålla skyddet mot vagnskador.  

Innan du bestämmer dig för vilken bilförsäkring du ska teckna rekommenderar vi dig att jämföra bilförsäkringar, både när det kommer till pris och villkor. Skyddet i olika bilförsäkringar kan variera mellan försäkringsbolagen, precis som priset, så genom att jämföra försäkrar du dig om att du får en försäkring som håller måttet.  

*Priset kommer från tecknade försäkringar via Insplanet, som numera går under namnet Zmarta.

Fler i samma kategori

Se alla
En ung man och kvinna lastar en bils bagageutrymme med flyttlådor.
Bilförsäkring Hur mycket får jag dra med min bil?
Hur tungt släp du får dra med din bil beror på vilken dragvikt bilen är godkänd för och vilket körkort du har.
Parkeringsskada – Så får du ersättning
Bilförsäkring Parkeringsskada – Så får du ersättning
Hur fungerar det med ersättning vid en parkeringsskada? Vi reder ut vad som gäller.
Kvinna räknar ut kostnad av bil.
Bilförsäkring Vad kostar det att äga en bil 2023?
Att vara bilägare kommer med en hel del utgifter. Vi har räknat ut månadskostnaden för att ha bil.