Om försäkring

Vad är en försäkring?

2023-03-20 Angelica Lindberg
Ett team av personer som har lagt sina händer på varandra.

En försäkring ger dig ett ekonomiskt skydd mot oförutsedda händelser som annars kan bli väldigt dyra. Tanken med försäkringar är att de ska sprida riskerna över en större grupp och över tid. Vi berättar mer om vad en försäkring är och varför den är viktig för dig som privatperson.

På 5 minuter eller mindre får du lära dig vad en försäkring är, vilka olika typer av försäkringar som finns och vilka försäkringar som är viktiga att ha.

Försäkring – en ekonomisk trygghet

En försäkring är ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag. Avtalet går ut på att du betalar en avgift, en premie, till försäkringsbolaget. I utbyte betalar försäkringsbolaget ut ersättning om det händer en olycka eller någon annan händelse som står i försäkringsvillkoren. Du får med andra ord ett ekonomiskt skydd mot oförutsedda händelser.

Idén med försäkringar går ut på att sprida riskerna över en större grupp människor över tid. Skulle ditt hus till exempel brinna ner så behöver du inte ha en egen buffert för att bygga upp huset igen. Istället tas pengarna ifrån den gemensamma kassan som du delar med alla andra kunder som också betalar in premier. Eftersom alla kunder inte drabbas av bränder eller andra olyckor samtidigt kan försäkringsbolaget betala ut ersättning till de kunder som har drabbats.

Varför är det viktigt att ha en försäkring?

En försäkring är viktig eftersom den ger dig ekonomisk trygghet om någonting oväntat händer. Förhoppningsvis har du redan en buffert som du kan använda dig av om du får oväntade utgifter, till exempel om diskmaskinen går sönder, du förlorar jobbet eller måste laga en tand. Ofta brukar man säga att man ska ha en buffert motsvarande 2–3 månadslöner. En försäkring är också som en buffert, men kan täcka mycket högre kostnader än vad du vanligtvis har i din privata buffert.

Ett exempel på det är om ditt hus brinner ner. Har du en villaförsäkring och försäkrat byggnaden till fullvärde kan du få ett nytt hus uppbyggt för motsvarande värde.

Ett annat exempel är om du skulle råka ut för en olycka som kräver sjukvård under tiden du är utomlands, har du en reseförsäkring (eller en hemförsäkring där en reseförsäkring ingår) så täcker den vårdkostnaderna. Något som kan bli riktigt dyrt är om du behöver åka ambulansflyg hem till Sverige. Den notan kan hamna på uppemot 1 miljon kronor beroende på i vilket land du befinner dig. Men har du en försäkring täcker den kostnaderna för detta och du slipper betala ur egen ficka. I värsta fall kan du bli skuldsatt i flera år framöver om någonting händer och du är oförsäkrad. Av den anledningen är det viktigt att vara försäkrad.

Vilka olika typer av försäkringar finns det?

Det finns både allmänna och privata försäkringar, dessutom kan du också vara försäkrad genom din arbetsgivare.

Försäkringar från samhället

Exempel på försäkringar från samhället är sjuk- och föräldrapenning. De sköts av Försäkringskassan och brukar kallas för socialförsäkringar. Genom staten får du också pension genom Pensionsmyndigheten.

Försäkringar från arbetsgivaren

Du som arbetar och har ett kollektivavtal får ytterligare skydd via din arbetsgivare. Du kan bland annat få ersättning vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Via arbetsgivaren kan du också få tjänstepension.

Privata försäkringar

Privata försäkringar är försäkringar som du tecknar via ett försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare. Du kan teckna både gruppförsäkringar och individuella försäkringar. Exempel på några vanliga försäkringar är

 • bilförsäkring

 • hemförsäkring

 • fritidshusförsäkring

 • barnförsäkring

 • djurförsäkring

 • olycksfallsförsäkring

 • livförsäkring.

Finansinspektionen har tillsyn över försäkringsbolagen.

Vilka försäkringar bör man ha som privatperson?

Vilka försäkringar du bör ha beror på hur du bor, vad du äger och om du exempelvis har barn och/eller husdjur. Har du ett fordon måste du enligt lag ha som minst en trafikförsäkring, alla andra försäkringar är frivilliga att teckna.

Andra försäkringar som är bra att ha är

 • hemförsäkring

 • reseförsäkring

 • barnförsäkring

 • djurförsäkring

 • olycksfallsförsäkring

 • livförsäkring.

Läs mer om vilka försäkringar som du måste ha, som är nödvändiga och som du kan skippa.

Vanliga frågor om försäkringar 

 • Vem får teckna en försäkring?

  Försäkringsföretag får inte vägra dig eller någon annan att teckna en försäkring som de normalt erbjuder till allmänheten. De kan bara neka dig att teckna försäkring om det finns särskilda skäl. Ditt hälsotillstånd kan vara ett skäl till att du inte får köpa exempelvis en sjuk- och olycksfallsförsäkring eller någon annan typ av personförsäkring.

 • Är det olagligt att inte ha en försäkring?

  Enligt trafikskadelagen måste alla motordrivna fordon som används i trafik vara trafikförsäkrade. Därefter är det frivilligt att teckna andra fordonsförsäkringar, till exempel hel- eller halvförsäkringar. Utöver trafikförsäkringen finns det ingen försäkring som du måste ha enligt lag.  

 • Hur länge gäller en försäkring?

  De flesta försäkringar gäller i ett år och därefter förnyas de automatiskt om du inte kontaktar försäkringsbolaget för att säga upp försäkringen. I regel kan du bara byta din bil-, hem-, villa- och andra sakförsäkringar i samband med att avtalstiden tar slut, det vill säga på försäkringens huvudförfallodag. Du kan se försäkringens huvudförfallodag i ditt försäkringsavtal.  

Fler i samma kategori

Se alla
kostnad-bil (1).png
Om försäkring Vilka försäkringar bör man ha?
Vi berättar vilka försäkringar som är nödvändiga, vilka du kan skippa och tipsar dig om hur du sparar pengar!
pexels-ketut-subiyanto-4350217 (1)
Om försäkring Byta försäkringsbolag: Det här gäller om du vill byta försäkringsbolag
I den här artikeln går vi igenom hur du byter försäkringsbolag och vad du behöver tänka på.
Bekymrad kvinna sitter framför en laptop.
Om försäkring Vad är en ansvarsförsäkring?
Ansvarsförsäkringen är viktig både för dig som privatperson och småföretagare.