4,6 av 5 baserat på 20 977 omdömen
Alla som har tagit lån, valt elavtal eller försäkring via Zmarta får frågan via mejl att tycka till om oss på Trustpilot. Omdömen av verifierade kunder är markerade – de som syns på vår sajt är utvalda. Vårt Trustpilot-betyg är baserat på alla omdömen av både verifierade kunder och icke-verifierade användare, och beräknas med hjälp av faktorer som antal, stjärnbetyg och annat.
Is
Ingela säger:

Försäljare Mikael var kunnig, vänlig, glad och förtroendeingivande

17 juli 2024
TAs
Tor Arne säger:

Fick mycket bra hjälp av Elias Sadaka för att hitta bästa alternativ på husförsäkring

16 juli 2024
PFs
Perre F säger:

Jag har flera bilar o byter bil ofta. Zmarta har jag använt tidigare och upplever att dom har kunnig...

16 juli 2024

Att försäkra mopeden med åtminstone en trafikförsäkring är ett lagstadgat krav, och alltså en skyldighet gentemot andra medtrafikanter och passagerare. Precis som för en bil kan mopedförsäkringen tecknas i olika nivåer (trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring).

På Zmarta erbjuder vi vår egna mopedförsäkring som kan komplettera en trafikförsäkring från valfritt försäkringsbolag.

Zmartas moppeförsäkring

Zmarta har tagit fram en unik mopedförsäkring där vi anpassar premien efter värdet på din moped istället för vart du bor eller hur gammal du är, vilket gör att du får rätt premie för just din moped.

Kontakta oss för att teckna försäkring, om ni råkat ut för en skada eller har frågor:
Telefon: 08-51 000 010
Mejl: forsakring@zmarta.se

Zmartas moppeförsäkring är en egendomsförsäkring som täcker det mesta som ingår i det som normalt kallas helförsäkring och halvförsäkring, utom den obligatoriska trafikförsäkringen, den tecknar du själv i valfritt försäkringsbolag. Det innebär att vår mopedförsäkring skyddar din moped mot skador som brand, stöld och vagnskada och är ett utmärkt komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen som alla fordon måste ha.

Vi erbjuder inte försäkringar för mopedbil, epa- eller a-traktor.

Det som ingår i vår mopedförsäkring är:

  • vagnskadeförsäkring

  • stöldförsäkring

  • brandförsäkring.

Om mopedförsäkring

Mopeder kan delas in i två olika grupper (Klass I och Klass II) men de båda alternativen försäkras på precis samma sätt. För att få köra moped, oavsett vilken grupp den tillhör, måste man ha fyllt 15 år. Nedan kan du läsa mer om mopedförsäkringar samt om Zmartas egen mopedförsäkring!

Moped Klass I

Moped Klass I, eller EU-moppen som den även kallas, är idag den vanligaste mopeden på våra vägar. Med en maxhastighet på 45 km/h krävs det ett körkort av typen AM för att få framföra EU-mopeden. Dessa mopeder är dessutom registreringspliktiga, vilket innebär att de måste finnas med i bilregistret samt ha en registreringsskylt.

I trafiken gäller liknande regler som för en mc med undantaget att EU-mopeden inte får framföras på motorväg eller motortrafikled. Till skillnad från en moped Klass II (se nedan) får en moped klass I inte framföras på cykelvägar eller i cykelfält och heller inte parkeras i cykelställ.

Moped Klass II

Mopeder med en maxhastighet på 25 km/h klassas som Moped Klass II och trafikreglerna skiljer sig något jämfört med för EU-mopeder. Dessa mopeder faller under samma trafikregler som cyklare och får därför köras på cykelbana. De måste inte ha registreringsskylt och inte heller besiktigas men det ska finnas en märkning som visar att mopeden är typgodkänd. Även dessa är EU-klassade mopeder. De äldre mopeder som fanns innan EU-reglerna trädde i kraft i november 1998 och som får gå i högst 30 km/h hör också till denna typ. För att köra mopeder av Klass II behövs ett förarbevis om du fyllt 15 år den 1 oktober 2009 eller senare.

Vad ingår i mopedförsäkringen?

Mopedförsäkringen skyddar inte bara din moped utan även dig som förare, dina passagerare och medtrafikanter, samt deras fordon. Annans egendom som förstörs på grund av din moped skyddas också av din mopedförsäkring.

En försäkring för moped är något mer avskalad än andra fordonsförsäkringar men precis som till exempel bilförsäkringen finns den i olika nivåer (det vill säga trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring). Vilka av mopedförsäkringens olika delmoment som ingår kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Trafikförsäkring för moped

För att din moped (både Klass I och Klass II) ska få köras måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Den är till för att skydda personer, fordon och övrig egendom som kan skadas på grund av din moped.

Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans egendom som skulle uppkomma om du och din moped skulle vara inblandad i en olycka. Trafikförsäkringen täcker inte skador på den egna mopeden. För att få ersättning för skador på den egna mopeden orsakade av dig själv krävs ett utökat försäkringsskydd.

Halvförsäkring för moped

En halvförsäkring till din moped är ett utökat skydd som utöver den lagstadgade trafikförsäkringen även innehåller moment som täcker stöld eller skador på din egen moped. Det kan vara bra att känna till att hemförsäkringen skiljer på fordon och motordrivna fordon, vilket innebär att till exempel en cykel skyddas av hemförsäkringen men en moped (både Klass I och Klass II) inte skyddas vid brand eller stöld.

Vad händer om min moped blir stulen?

En halvförsäkring ersätter om mopeden blir stulen men även skador som kan uppstå under ett misslyckat stöldförsök. För att slippa nedsatt ersättning för din moped vid en stöld krävs det att din moped var låst med det fabriksmonterade ratt/tändningslåset men även ett av Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås för mopeder vid stöldtillfället.

Brandskada

Halvförsäkringen ersätter skador som uppstår genom brand, åskslag eller explosion men även skador på elektriska komponenter genom kortslutning.

Helförsäkring för moped

Utöver skyddet som ingår i en halvförsäkring innehåller en helförsäkring även momentet vagnskada.

Vagnskada på mopeden

Mopedförsäkringen ersätter då skador på din moped som uppstår genom trafikolycka, exempelvis om du kör omkull eller om du kör in i en bil. Försäkringen ersätter även skadegörelse utförd av person som inte tillhör samma hushåll som dig. Helförsäkringen för moped täcker även skador genom yttre olyckshändelse såsom ett träd som vält på mopeden, eller att den blåst omkull i en storm.

Aktsamhetskrav

Man bör observera att det i alla försäkringar finns ett aktsamhetskrav. Detta kan vara särskilt påtagligt när det gäller stöld. Därför är det särskilt viktigt att följa de regler som försäkringsbolagen satt upp om förvaring och uppsikt för att vara säker på att man får ersättning.

Beakta även att självrisken för vissa delar kan vara hög, exempelvis rättsskyddet på hela 20 %.

I helförsäkringen ingår som bekant skydd mot skador på den egna mopeden även om de är självförvållade. Undantaget är dock om det anses finnas tecken på grovt vållande till skada eller om skadan har orsakats med avsikt. Då utgår ingen ersättning.

Rätten till ersättning kan också gå förlorad om man till exempel lånat ut mopeden till någon annan. Följden kan då bli att man måste vända sig till den personen för att få ersättning.

Behöver jag en mopedförsäkring?

Du behöver enligt lag en trafikförsäkring till din moped. Utöver trafikförsäkringen kan du teckna en halvförsäkring eller en helförsäkring för ett utökat skydd, som främst ger ersättning vid skada på din egen moped. Om du är i behov av ett sådant skydd beror lite på värdet på mopeden. En ny EU-moppe som har kostat många tusen bör definitivt skyddas mot såväl brand och stöld, samt vagnskada. Är det en lite äldre moped är det inte lika självklart med ett fullt så heltäckande skydd.

Billig mopedförsäkring: hitta bästa priset  

Genomsnittspriset för en mopedförsäkring är 3 410 kronor, men priset varierar beroende på faktorer som adress, mopedens modell och ålder. För att hitta den billigaste mopedförsäkringen för dina behov kan du använda Zmartas jämförelseverktyg. Fyll i dina uppgifter och klicka på "hämta pris" för att se vilka alternativ som finns tillgängliga för dig. 

Zmartas moppeförsäkring Fullständiga villkor & Produktfaktablad

Mopedförsäkring villkor
Mopedförsäkring produktfaktablad

Zmartas moppeförsäkring Specifik Fullständiga villkor & Produktfaktablad

Mopedförsäkring Specifik villkor
Mopedförsäkring Specifik produktfaktablad

Granskad av

Sebastian Franzén, partneransvarig försäkringar på Zmarta
Sebastian Franzén, partneransvarig försäkringar på Zmarta

Sebastian Franzén

Partneransvarig försäkringar

Sebastian är partneransvarig för försäkringar på Zmarta. Han har jobbat med försäkringar i över 20 år och haft roller som försäkringsförmedlare, kundservicechef och försäljningschef. 

26 mars 2024