Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är den notering som kreditupplysningsföretagen gör om du inte betalat en räkning i tid. Den här formen av noteringar har skapats för att skydda både privatpersoner och företag från svåra ekonomiska problem.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering som görs av kreditupplysningsföretag när en person inte har betalat sina räkningar eller skulder i tid trots inkassokrav. Det är således inte Kronofogdemyndigheten som delar ut betalningsanmärkningar. Det sköts av kreditupplysningsföretagen som för register över både privatpersoner och företag.

Om man har fått den här typen av anmärkning kommer man inte att beviljas lån och krediter och man kommer även att få svårigheter att teckna abonnemang och liknande. Detta kan upplevas som kränkande av den person som drabbats. Syftet är att skilja mellan personer som drabbats av temporära ekonomiska svårigheter, och personer som satt dåliga ekonomiska mönster i system. Personer som har en temporär ekonomisk svacka skyddas från att förvärra situationen genom att förhindras från fler skulder och krediter. Företag och näringsliv i sin tur skyddas från personer som inte har ärliga avsikter bakom sitt handlande.

I kreditupplysningsföretagens register finns bland annat uppgifter gällande inkomst, om personen äger egna fastigheter och även om personen i fråga har betalningsanmärkningar. De senare uppgifterna hämtar kreditupplysningsföretagen direkt hos Kronofogdemyndigheten för att säkerställa att samtliga uppgifter är korrekta.

Utfärdande av betalningsanmärkning

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar utan det gör kreditupplysningsföretagen. Dessa samlar dock in information från bland annat Kronofogdemyndigheten innan de utfärdar en betalningsanmärkning. När man riskerar att bli föremål för en utredning angående betalningsanmärkning så kan det bero på obetalda räkningar som gått så långt att de blivit inkassoärenden. Vill man veta om man har betalningsanmärkningar är det till kreditupplysningsföretagen man ska vända sig, det vill säga företag som till exempel UC, Biznode och Credisafe. Det är också dit näringslivet, banker och hyresvärdar etc. vänder sig för att få kreditupplysningar.

För att bedriva ett kreditupplysningsföretagande krävs ett godkännande från Datainspektionen. I kreditupplysningsföretagens register finns varje svensk medborgare över 15 år registrerade oavsett om vederbörande har betalningsanmärkningar eller ej. Det finns i skrivande stund sju stycken rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige, och ett tiotal övriga företag inom samma gebit, som är godkända av Datainspektionen. Det finns en lista över godkända kreditupplysningsföretag på Datainspektionens webbplats. Betalningsanmärkningar som utfärdats till följd av obetalda räkningar finns registrerade i tre år och anmärkningarna försvinner därefter om nya betalningsanmärkningar inte tillkommit.

Vad händer om man får en betalningsanmärkning?

Ganska få är helt införstådda med vad det innebär att få en betalningsanmärkning. Påföljderna kan många gånger bli betydande. Exempelvis blir det svårare att ta lån hos banker, köpa produkter på avbetalning och hyra en bostad. Du kan också nekas ett telefonabonnemang. Betalningsanmärkningar kan även orsaka problem när man söker vissa typer av jobb där kontanthantering hör till arbetsuppgifterna.

Betalningsanmärkningar finns kvar i flera år

För privatpersoner finns en betalningsanmärkning kvar i tre år efter att den utdelats. För företag finns betalningsanmärkningen kvar i fem år. Efter den tidsperioden försvinner betalningsanmärkningen under förutsättning att hela skulden inklusive räntor och övriga avgifter är helt avbetald till fordringsägaren. Därför kan en liten faktura som förfaller och hamnar hos inkassobolagen på sikt hamna hos Kronofogden för indrivning vilket resulterar i att kreditupplysningsföretagen ger dig en betalningsanmärkning i sina register.

Hur undviker man att få betalningsanmärkningar?

Huvudregeln för att undvika att drabbas av betalningsanmärkningar är att betala räkningar i tid. Vissa perioder kan det vara svårt att betala samtliga räkningar på grund av oförutsedda utgifter som en bilreparation eller liknande. Då är det tyvärr lätt att skjuta på betalningen av en annan faktura.

I dessa fall är det en god idé att direkt ta kontakt med det företag eller den organisation som utfärdat fakturan och sakligt förklara din situation. Du kan då be om att få ett förlängt förfallodatum för din faktura. Eventuellt kan du utarbeta en avbetalningsplan för större utgifter för att försäkra dig om att dessa inte hamnar hos inkassobolagen med ytterligare straffavgifter som följd. De flesta företag är villiga att samarbeta med dig för att komma fram till en lösning som innebär att din skuld betalas av.

Får du ett betalningsföreläggande eller inkassobrev du inte anser dig vara skyldig att betala är det viktigt att protestera genast. Kontakta företaget skriftligen med ett daterat brev för att bestrida skulden. Var tydlig med varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Hur vet jag om jag har en betalningsanmärkning?

För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning kan du ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag. De kan ge dig den informationen. Det kan du göra också om du vet att du har en betalningsanmärkning sedan tidigare och vill veta hur lång tid det är kvar innan den preskriberas. Det är obetydligt vilket av kreditupplysningsföretagen du kontaktar då samtliga har samma uppgifter.

Att undvika betalningsanmärkningar

För att undvika att belastas med betalningsanmärkningar ska man se till att betala sina räkningar i tid. Att ha en betalningsanmärkning kan försvåra tillvaron avsevärt då det till exempel kan bli svårt att teckna hyreskontrakt eller olika typer av avtal så som telefonabonnemang. I de fall man hamnar i ekonomiska svårigheter och riskerar att bli föremål för en betalningsanmärkning kan det vara en god idé att kontakta företaget eller inkassobolaget för att göra upp om ett anstånd på räkningen eller en avbetalningsplan.

Man bör spara alla former av avtal och kontrakt man tecknat. Det är viktigt om man skulle till exempel få en räkning som man anser sig vara felaktig. Felaktiga räkningar ska bestridas. Att ha samlat sina kontrakt och avtal kan vara till hjälp i de fall man behöver styrka sitt bestridande. Att bestrida ett betalningskrav innebär detsamma som att överklaga kravet. Företagare drabbas ofta av den här typen av problem och det ligger många ärenden hos Konsumentverket och Marknadsdomstolen för utredning.

Chatta med oss! Chatt