MC-försäkring

Försäkra din lätta eller tunga motorcykel

2022-07-14 Angelica Lindberg
Försäkra din lätta eller tunga motorcykel

För att få köra en motorcykel måste du ha rätt körkortsbehörighet och teckna en trafikförsäkring till fordonet. Motorcykeln ska också vara registrerad. Här får du veta vilka regler som gäller, dessutom guidar vi dig till den bästa mc-försäkringen för just dig!

Vad är skillnaden mellan en lätt och tung mc?

Motorcyklar kan delas in i tre olika kategorier: lätt, mellanstor och tung motorcykel. Till dessa finns tre olika körkortsbehörigheter: A1, A2 och A.

A1 – Lätt motorcykel

Som lätt motorcykel räknas tvåhjuliga motorcyklar där

  • motorn har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter

  • motorn har en nettoeffekt på högst 11 kilowatt (kW)

  • förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,1 kilowatt per kg.

Körkortsbehörigheten A1 ger dig rätt att köra lätta motorcyklar. Åldersgränsen för A1 är 16 år.

A2 – Mellanstor motorcykel

Som mellanstor motorcykel räknas tvåhjuliga motorcyklar där

  • motorn har en nettoeffekt på högst 35 kilowatt

  • förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten inte är över 0,2 kilowatt per kg.

Om fordonets originalutförande har ändrats får det inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt som är högre än 70 kilowatt.

Körkortsbehörigheten A2 ger dig rätt att köra mellanstora motorcyklar. Åldersgränsen för A2 är 18 år.

A – Tung motorcykel

Det här räknas som en tung motorcykel:

  • En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt per kg.

  • En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Körkortsbehörigheten A ger dig rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett vilken slagvolym eller motoreffekt den har. Åldersgränsen för A är 24 år, men om du har haft behörigheten A2 i minst två år kan du ta körkortsbehörighet A redan från 20 års ålder.

Motorcykelförsäkring för din lätta eller tunga mc

Motorcykelförsäkringar finns i tre olika försäkringsnivåer: trafik-, halv- och helförsäkring. Utöver det finns det också flera tilläggsförsäkringar till din motorcykel. Du kan också välja att teckna antingen en årsförsäkring eller en avställningsförsäkring – beroende på hur ofta du kör. Välj försäkringsnivå och eventuella tilläggsförsäkringar efter vilket behov du har.

Vissa försäkringsbolag erbjuder anpassade försäkringspaket för lätta respektive tunga motorcyklar, men de flesta erbjuder samma mc-försäkring för båda två. Trots det kan villkoren i försäkringen skilja sig åt en aning beroende på om det gäller en lätt eller tung mc. Det gäller främst för maskinskadeförsäkringen (se beskrivningen nedan). Var därför noga med att jämföra försäkringsvillkoren innan du tecknar din försäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter personskador på förare, passagerare och personer som inte färdas på motorcykeln som du har skadat med motorcykeln. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom, men aldrig skador på din egen motorcykel. Vill du ha ett skydd som även täcker skador på din egen motorcykel ska du välja en halv-, eller helförsäkring.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller skyddet från trafikförsäkringen men också ett skydd som täcker skador på din egen motorcykel.

En halvförsäkring brukar innehålla en allrisk-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Allrisk

Ersätter dig vid nyckelförlust, feltankning och skador på personliga saker. Försäkringen kallas ibland för otursförsäkring eller drulle. Ett krav är att händelsen ska vara plötslig och oförutsedd. Hos vissa försäkringsbolag finns allrisk endast som en tilläggsförsäkring.

Stöld

Gäller både vid stöld och tillgrepp av din mc samt vid försök till stöld och tillgrepp. Försäkringen ersätter dig även vid uppsåtlig skadegörelse.

Brand

Ersätter dig om motorcykeln skadas av brand, åsknedslag eller explosion. De allra flesta försäkringsbolag ersätter även skador på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Glas

Ersätter skador på till exempel motorcykelns vindruta och kåpglas som krossats eller spräckts. Försäkringen ersätter många gånger även strålkastarglas som krossats eller spräckts. Stenskott ersätts av glasförsäkringen men däremot inte skador efter en kollision eller dikeskörning.

Maskin

Ersätter dig vid plötsliga och oförutsedda skador som påverkar motorcykelns funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring. Det finns dock många begränsningar i villkoren. Vanligtvis ska motorcykeln inte vara äldre än 6 år eller ha körts i mer än 6 000 mil. Så fort någon av dessa gränser uppnåtts upphör försäkringen att gälla. Hos en del försäkringsbolag gäller maskinskadeförsäkringen endast för tunga motorcyklar, medan andra försäkringsbolag kräver att motorcykeln ska vara serietillverkad.

Räddning

Ersätter kostnaderna för bärgning till närmaste lämpliga verkstad samt transport av förare och passagerare till hemorten. Försäkringen gäller vid driftstopp som exempelvis orsakats av att motorcykeln skadats eller blivit stulen. Däremot ersätter den normalt inte driftstopp som beror på att bränslet har tagit slut.

Rättsskydd

Ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en rättslig tvist. Det kan exempelvis handla om tvister om köp och försäljning, felaktiga reparationer och personskador som inträffat i trafiken.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men utöver det innehåller den även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på motorcykelns kaross och lack som orsakats av en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Det är den mest omfattande försäkringsnivån du kan välja. Utöver det finns det även flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna till din mc.

Årsförsäkring eller avställningsförsäkring?

Du kan välja att teckna en årsförsäkring eller en avställningsförsäkring till din motorcykel om du tecknar en halv- eller helförsäkring.

En årsförsäkring gäller året runt utan att villkoren förändras delar av året. Oftast är premien på en årsförsäkring säsongsvarierad vilket innebär att den brukar vara högre under sommarhalvåret, medan den motsvarar priset på en avställningsförsäkring under vinterhalvåret. Försäkringspremien påverkas inte om du ställer av din motorcykel under delar av året.

Kör du bara motorcykel under 1 till 3 månader om året? Då kan det istället löna sig med en avställningsbar mc-försäkring. När du ställer av din motorcykel hos Transportstyrelsen omvandlar de flesta försäkringsbolag din halv- eller helförsäkring till en avställningsförsäkring under tiden din mc är avställd. På så vis kan du sänka försäkringspremien samtidigt som du inte behöver betala någon fordonsskatt.

En avställningsförsäkring innehåller ett lägre skydd än vanliga mc-försäkringar eftersom skaderisken för en avställd mc är mycket lägre. Oftast innehåller de momenten brand, stöld, glas, rättsskydd och eventuellt vagnskada om motorcykeln var helförsäkrad innan du ställde av den.

Märkesförsäkring till din motorcykel

Flera motorcykelmärken erbjuder mc-försäkringar som är anpassade för just deras modeller. Dessa märkesförsäkringar är ofta både billigare och bättre eftersom de har ett väldigt omfattande skydd till ett lågt pris.

Alla reparationer sker dessutom på en märkesverkstad och många gånger erbjuds även en reducerad självrisk.

Märkesförsäkringar på Zmarta:

Mc-försäkring Harley Davidson

Mc-försäkring Yamaha

Mc- försäkring Triumph

Mc-försäkring Kawasaki

Mc-försäkring Ducati

Mc-försäkring KTM

Mc-försäkring BMW

Mc-försäkring Suzuki

Mc försäkring Honda

Mc-försäkring Aprilia

Oregistrerade motorcyklar kan bli utan ersättning

Motorcyklar ska vara registrerade och ha en registreringsskylt monterad baktill på fordonet. De ska dessutom vara skattade, trafikförsäkrade samt ha en godkänd kontrollbesiktning. Även om det är fullt möjligt att teckna en trafikförsäkring för ett oregistrerat fordon är det inte säkert att du kan använda dig av den, eftersom du inte får köra fordonet i trafiken. Om du skadar en person i trafiken med en oregistrerad motorcykel kan du bli skyldig väldigt stora belopp som du inte får någon ersättning för.

Vad kostar en mc-försäkring?

En motorcykelförsäkring kostar i snitt 3 071 kronor per år i Sverige enligt statistik från Insplanet.* Men snittpriserna skiljer sig åt mellan Sveriges län. Det är exempelvis mycket dyrare att försäkra sin mc i Stockholm än vad det är i Västerbotten. Billigast är det att försäkra sin mc i Kalmar.

Läs även: Så mycket kostar mc-försäkringen där du bor

Men du behöver inte flytta för att få en billigare mc-försäkring, det finns flera olika sätt att få ner priset på försäkringen. Ett sätt är att jämföra din mc-försäkring regelbundet, förslagsvis en gång om året. Priset på motorcykelförsäkringen kan nämligen förändras med tiden, så en försäkring som var billig när du köpte den behöver inte vara det även året därpå.

Prova att göra en jämförelse och se om du kan spara in på din mc-försäkring eller om du hittar en med bättre villkor!

Läs också våra 7 tips som sänker premien på mc-försäkringen

* siffran avser tecknade mc-försäkringar hos Insplanet under 2021.

Fler i samma kategori

Se alla
Harley Davidson motorcykel vid strand i motljus.
MC-försäkring Så mycket kostar mc-försäkringen där du bor
Priserna på motorcykelförsäkringen skiljer sig åt mellan länen. Se hur mycket mc-försäkringen kostar hos dig!