Privatekonomi

Lån genom facket

2020-06-22 Johanna Westerlund
Två män skakar händer

Du som är ansluten till något av de svenska fackförbunden har genom särskilda avtal, som ingåtts mellan dessa fackförbund och några banker möjlighet att låna pengar till bättre villkor än de som skulle ha gällt annars. Till exempel behöver du inte lämna någon säkerhet.

Lån genom facket

Du som är ansluten till något av de svenska fackförbunden har genom särskilda avtal, som ingåtts mellan dessa fackförbund och några banker, möjlighet att låna pengar till bättre villkor än de som skulle ha gällt annars. Till exempel behöver du inte lämna någon säkerhet.
Man blir dock utsatt för den vanliga kreditprövningsprocess som gäller i alla lånsammanhang. Lånen läggs upp i respektive bank och blir en privat transaktion mellan respektive bank och den enskilde låntagaren. Facket har alltså ingenting att göra med själva lånetransaktionen. Deras praktiska inblandning sträcker sig enbart till framförhandlandet av vissa förmånliga villkor som ska gälla varje gång någon medlem vill ta upp ett lån. De avtal som gäller har slutits mellan fackförbunden och några av de svenska storbankerna, villkoren kan skilja något men de grundläggande reglerna är praktiskt taget identiska.
Till att börja med måste du vara medlem i något av de avtalande fackförbunden. Man måste också ha varit fackföreningsansluten under en minimitid på sex månader. Ett annat krav är en åldersgräns på 18 år. Du måste alltså vara myndig för att kunna få låna på dessa villkor - myndighetsåldern har att göra med att man dessförinnan inte lagligen kan ingå i låneavtal av någon större omfattning; till exempel vid lån i bank.

Dessutom tillkommer sådana krav som gäller även i de flesta andra lånesituationer:

  • Som låntagare måste du ha ett lönekonto hos aktuell bank – det vill säga, din lön betalas till det kontot.

  • Du skall kunna visa att du har en regelbunden inkomst som inte består av bidrag, studiemedel eller dylikt.

  • Du måste kunna visa att du har råd att betala av lånet varje månad (glöm inte att räntan är avdragsgill och att man kan få jämkning av preliminärskatten på grund av detta).

  • Du bör kunna styrka att du har skött dina tidigare ekonomiska åtaganden och inte dragit på dig betalningsanmärkningar.

Uppfyller man kraven kan man få möjlighet att låna från 10 000 och upp till 600 000 kr. Man behöver inte lämna någon säkerhet, men banken lånar inte ut mer än den är övertygad om att låntagaren kan klara av att betala tillbaka.

Räntan är rörlig vilket i praktiken betyder att den är bunden till Riksbankens reporänta. Räntesatserna ligger för närvarande på drygt 5 %, vilket är en aning högre än till exempel bolån. Anledningen är att bankerna för sin egen upplåning får betala mer för pengar som lånas ut utan säkerhet.

Amorteringstiden för lånet kan variera mellan två och tolv år. Ett större lån innebär oftast att du som låntagare får längre tid på dig att betala tillbaka.
Som ansluten till facket har man genom en försäkring ett så kallat betalskydd vilket garanterar att man kan betala lånet under en viss begränsad tid om man skulle bli arbetslös eller sjuk. Vid dödsfall finns ett motsvarande livskydd som täcker hela det återstående lånet.
En ytterligare förmån man har när man tar ett fackligt lån är att man oftast slipper separata avgifter för uppläggning och aviseringar av lånet.

Fler i samma kategori

Se alla
kvinna söker på mobilen
Privatekonomi Lån utan inkomst - så lyckas du
Pension, A-kassa, sparkapital, du behöver inte ha en tillsvidareanställning för att låna utan inkomst?
betala skuld lapp på borde med penna.
Privatekonomi Lån trots Kronofogden - går det?
Lån hos Kronofogden och planerar att ta lån?