Villaägarna

Villaägarna grundades 1952 som en protest mot fastighetstaxeringen samma år. Men deras vision var inte bara att påverka politiska frågor utan även att erbjuda förmåner i hopp om att förbättra villkoren för sina medlemmar. Villaägarna vill att alla ska kunna förverkliga sina husdrömmar!

Tillsammans med Gjensidige Försäkring erbjuder Villaägarna förmånliga försäkringar som är framtagna utifrån medlemmarnas behov och önskemål. För att köpa försäkringar hos Villaägarna måste du bli medlem. Det kostar bara 395 kronor första året och innebär att du får tillgång till en massa rabatter och förmåner inom flera olika områden såsom bygg och renovering, trädgård samt fordon och verkstad. Du får även medlemsmagasinet Villaägaren.

Försäkringar som du kan teckna hos Villaägarna

Via Zmarta kan du köpa bilförsäkring, hemförsäkring och villaförsäkring hos Villaägarna. Här nedan kan du läsa om vad som ingår i de olika försäkringarna.

Bilförsäkring

Bilförsäkringen finns i tre olika försäkringsnivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Nivåerna bygger vidare på varandra, så om du köper en halvförsäkring ingår även en trafikförsäkring och köper du en helförsäkring får du skyddet från både trafik- och halvförsäkringen samt en vagnskadeförsäkring. Enligt lag måste du åtminstone ha en trafikförsäkring för att få köra bilen.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den enda försäkringsnivån du måste ha enligt lag. Den ersätter personskador på förare, passagerare och andra medtrafikanter, samt skador på annans egendom. Den ersätter däremot aldrig skador på din egen bil. Vill du ha ett skydd för din egen bil ska du välja en halv- eller helförsäkring.

Självrisken för trafikförsäkringen är normalt 0 kronor, om inget annat anges. För personer under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor vid trafikskada.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen bygger vidare på skyddet i trafikförsäkringen, men innehåller även skydd för din egen bil. Den gäller vid brand-, glas- och maskinskador samt vid stöld. Det ingår även en krisförsäkring som ersätter för kristerapi av en legitimerad psykolog för både förare och passagerare som råkat ut för en trafikolycka eller rån. Den gäller för 15 behandlingar per försäkrad person.

Utöver det ingår även räddning om du skulle råka ut för ett driftstopp. Då ersätter försäkringen för transport av bilen till en verkstad samt av förare och passagerare till hemorten. Du får också ett rättskydd som ersätter dig för ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som är kopplat till den försäkrade bilen.

Allrisk (drulle) ingår utan extra kostnad. Försäkringen gäller bland annat för oförutsedda skador på bilens inredning, förlust av bilnycklar samt sanering av tank om du råkar tanka fel bränsle.

Självrisken för halvförsäkringen är 1 500 kronor, om inget annat anges. För personer under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor vid vagnskada.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men också en vagnskadeförsäkring som ersätter skador på bilens kaross, till exempel vid kollision, dikeskörning eller om ett träd blåser ner över bilen.

Självrisken vid vagnskada är 3 000 kronor. För personer under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kronor vid vagnskada.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger dig ett omfattande skydd för dig och dina saker. Bor du i en hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring, men bor du i en bostadsrätt behöver du även teckna ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring för att få ett heltäckande skydd.

Villaägarna erbjuder tre olika försäkringspaket för hemförsäkringen i nivåerna Bas, Mellan och Max. I tabellen kan du se vad som ingår i de olika försäkringspaketen.

Bas

Mellan

Max

Försäkringsbelopp 500 000 kr

Försäkringsbelopp 1 000 000 kr

Försäkringsbelopp 1 000 000 kr

Stöld, Brand, Vattenläcka

Stöld, Brand, Vattenläcka

Stöld, Brand, Vattenläcka

Ansvars- & Rättsskydd

Ansvars- & Rättsskydd

Ansvars- & Rättsskydd

Reseskydd 45 dagar

Reseskydd 45 dagar

Reseskydd 60 dagar

Överfalls- & Krisskydd

Överfalls- & Krisskydd

Överfalls- & Krisskydd

Mobbning & ID-stöld

Mobbning & ID-stöld

Allrisk (drulle)

Allrisk (drulle)

Elektronikskydd & Självriskreducering

Glöm mig (hjälp med att avlägsna kränkande innehåll på nätet)

Utökat reseskydd

Bostadsrättstillägg

Du som äger en bostadsrätt behöver komplettera din hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg, eller bostadsrättsförsäkring som det också kallas. Det beror på att du som äger en bostadsrätt även är ansvarig för ytskikt och fast inredning. Med en bostadsrättsförsäkring har du en försäkring som täcker det ansvaret.

Bostadsrättsförsäkringen omfattar bland annat

  • fast inredning i bostadsrätten som du bekostat själv inklusive inglasad balkong eller altan

  • egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar.

Försäkringen gäller även för ytskikt och tätskikt vid en ersättningsbar läckageskada.

Villaförsäkring

En villaförsäkring omfattar själva byggnaden och den tillhörande tomtmarken. Villaägarna erbjuder tre olika försäkringspaket för din villa: Villa Bas, Villa Mellan och Villa Max. I tabellen kan du se vad som ingår i de olika paketen.

Villa Bas

Villa Mellan

Villa Max

Egendomsskydd byggnad

Egendomsskydd byggnad

Egendomsskydd byggnad

Lösegendom 750 000 kr

Lösegendom 1 250 000 kr

Lösegendom 1 750 000 kr

Lösöre på annan plats 50 000 kr

Lösöre på annan plats 50 000 kr

Lösöre på annan plats 100 000 kr

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring 250 000 kr

Rättsskyddsförsäkring 270 000 kr

Rättsskyddsförsäkring 400 000 kr

Reseskydd 45 dagar

Reseskydd 45 dagar

Reseskydd 60 dagar

Överfalls- och krisförsäkring

Överfalls- och krisförsäkring

Överfalls- och krisförsäkring

LagfartsXtra

LagfartsXtra

Allrisk byggnad 150 000 kr

Allrisk byggnad 200 000 kr

Ytskikt och tätskikt 150 000 kr

Ytskikt och tätskikt 200 000 kr

Allrisk lösegendom

Allrisk lösegendom

Mobbning- och identitetsskydd

Mobbning- och identitetsskydd

Minskat åldersavdrag

Minskat åldersavdrag

Glöm mig (hjälp med att avlägsna kränkande innehåll på nätet)

Underförsäkringsskydd lösegendom

Elektronikskydd & Självriskreducering

ResXtra

Självriskreducering Byggnad

Utökat läckageskydd

Vitvaruskydd

Vilken skillnad är det mellan en hemförsäkring och villaförsäkring?

Skillnaden mellan en hem- och villaförsäkring är att villaförsäkringen även gäller för själva byggnaden samt tomten, det vill säga inte bara dig och dina saker (lösöre).

Vissa försäkringsbolag erbjuder en villahemförsäkring som är en kombination av en hemförsäkring och en villaförsäkring.

Så säger du upp din försäkring och byter till Villaägarna

Vill du byta till Villaägarna? Då måste du först ansöka om medlemskap hos dem. Du ansöker om medlemskap på Villaägarnas webbplats. Medlemskapet kostar bara 395 kronor det första året och med det får du tillgång till en massa rabatter och förmåner som bland annat rör hus- och bilägande. När du ansökt om medlemskap kan du köpa försäkringar via Zmarta hos Villaägarna.

Om du redan har en försäkring på ett annat försäkringsbolag måste du kontakta dem och avsluta den. Något som är viktigt att tänka på är att du endast kan säga upp din försäkring till försäkringens huvudförfallodag. Det brukar vara samma datum som den först började att gälla. Du kan hitta datumet i ditt försäkringsbrev. Om du inte säger upp försäkringen förnyas den för ett år till. Enda gången du kan säga upp försäkringen i förtid är om ditt försäkringsbehov försvinner, till exempel om du skrotar din bil.

Du kan däremot när som helst meddela ditt försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring, den slutar då att gälla i samband med huvudförfallodagen. På samma sätt kan du när som helst jämföra och teckna en ny försäkring. I så fall väljer du att den nya försäkringen ska börja gälla samma dag som den gamla slutar att gälla. På så vis slipper du betala för dubbla försäkringar.

Samla försäkringar hos Villaägarna och få upp till 15 % rabatt!

Om du skaffar flera av Villaägarnas huvudförsäkringar kan du få rabatt. Deras huvudförsäkringar är Villahemförsäkring, Hemförsäkring, Fritidshusförsäkring, Bilförsäkring samt Sjukvårdsförsäkring.

Så mycket får du i rabatt:
1 Huvudförsäkring samt valfritt antal övriga försäkringar ger 0 % rabatt.
2 Huvudförsäkringar samt valfritt antal övriga försäkringar ger 10 % rabatt på dina försäkringar.
3 Huvudförsäkringar samt valfritt antal övriga försäkringar ger 15 % rabatt på dina försäkringar.

Så anmäler du en skada hos Villaägarna

Om du har råkat ut för en skada ska du anmäla den till Gjensidige, som är försäkringsgivare för Villaägarnas försäkringar. Det gör du enklast på Gjensidiges webbplats där det finns vidare instruktioner om hur du gör en skadeanmälan beroende på vilken skada det gäller.

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands när du gör din anmälan, det kan till exempel vara

  • personnummer

  • kontaktuppgifter till inblandade och eventuella vittnen

  • kvitton eller andra inköpshandlingar

  • polisanmälan.

Jämför Villaägarnas Riksförbund med andra försäkringsbolag på Zmarta

Du kan jämföra Villaägarnas försäkringar mot andra försäkringsbolag genom vår jämförelsetjänst. Det är gratis och du binder inte upp dig på något. Självklart får du samma priser via oss som om du skulle köpa din försäkring direkt hos försäkringsbolaget. Fördelen att köpa den via oss är att du kan jämföra försäkringar, snabbt och enkelt, för att hitta den som passar dig och dina behov bäst!

Det enda du behöver göra är att fylla i vårt formulär och klicka på jämför så får du priser från våra samarbetsbolag, sedan kan du i lugn och ro jämföra priser och villkor. Prova att göra en jämförelse och se hur mycket du kan spara!

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Chatta med oss!