SafeTown Försäkring

Vilka är SafeTown Försäkring?

SafeTown grundades år 2017 och är en del av WaterCircles-koncernen. SafeTowns vision är att samla de mest aktsamma kunderna på ett och samma ställe, för att på så vis kunna erbjuda lägre försäkringspremier än andra försäkringsbolag. Det innebär att deras kunder har färre skador än genomsnittet och att du därför slipper betala för andras vårdslöshet.

På SafeTown slipper du långa telefonköer, omständliga knappval och att tala med en robot. De vill att det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med dem och därför kan du räkna med att de svarar inom 20 sekunder när du ringer. Sedan får du tala med en rådgivare som hjälper dig med en gång.

SafeTowns bilförsäkringar har höga betyg på Konsumenternas.se.

SafeTown Försäkring tar hänsyn till miljön

SafeTown försöker påverka miljön på flera olika sätt i alla delar av sin verksamhet – varje dag. De söker ständigt efter nya sätt att minska sitt miljömässiga fotavtryck. Det gör de bland annat genom att de

 • skickar alla försäkringshandlingar via e-post och uppmanar sina kunder att betala med autogiro
 • använder el som är miljömärkt med “Bra Miljöval”
 • enbart köper ekologiska matvaror
 • alltid använder Svanenmärkt papper, även för trycksaker
 • använder energisnåla och miljömärkta datorer
 • i första hand köper begagnade möbler och datorer till kontoret
 • reser kollektivt och med tåg vid inrikesresor.

Försäkringar du kan teckna hos SafeTown Försäkring via Zmarta

Via Zmarta kan du teckna din bilförsäkring, hemförsäkring och villaförsäkring hos SafeTown. Här nedan kan du läs om vad de olika försäkringarna innehåller.

Bilförsäkring

En bilförsäkring finns i tre olika försäkringsnivåer: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Utav dem är det bara trafikförsäkringen som är obligatorisk enligt lag.

De olika försäkringsnivåerna bygger på varandra, så om du köper en halvförsäkring ingår det även en trafikförsäkring och om du köper en helförsäkring ingår skyddet från både trafik- och halvförsäkringen.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter personskador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Däremot ersätter den aldrig skador på din egen bil. Vill du ha en försäkring som täcker det ska du i stället välja en halv- eller helförsäkring.

I SafeTowns trafikförsäkring ingår det även krishjälp hos en legitimerad psykolog om du råkar ut för en trafikolycka. Försäkringen ersätter upp till tio behandlingstillfällen.

Grundsjälvrisken för trafikförsäkringen är 1 000 kronor.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen, men innehåller även ett skydd för din egen bil. Den ersätter brand-, glas- och maskinskador samt stöld. Allrisk (drulle) ingår utan extra kostnad och ersätter skador på bilens inredning, rengöring av tank om du råkar tanka fel bränsle och förlust av bilnycklar.

Halvförsäkringen innehåller också en räddningsförsäkring och ett rättsskydd. Räddningsförsäkringen ersätter dig för kostnader för transport av både bilen och passagerare om bilen stulits, skadats eller om du fått något annat driftstopp. Rättsskyddet ersätter dig för advokatkostnader vid vissa tvister och brottmål.

Vid en kollision med ett djur får du ersättning för självrisken i din vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti med upp till 6 000 kronor. Saknar du en vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätts du med högst 6 000 kronor.

Grundsjälvrisken för halvförsäkringen är 1 500 kronor.

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, men innehåller även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på bilens kaross efter en trafikolycka eller någon annan plötslig och oförutsedd yttre olyckshändelse. Det kan till exempel handla om skadegörelse eller att bilen skadats vid en transport.

Du kan själv välja vilken självrisk du vill ha: 3 500, 6 000 eller 10 000 kronor.

Hemförsäkring

Oavsett om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller villa behöver du en hemförsäkring. Den är ett skydd för både dig och dina saker. Med ett bostadsrättstillägg utökas skyddet att även gälla för fast inredning och ytskikt medmera.

Hyresrätt

Om du bor i en hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring. Den skyddar både dig och dina saker (lösöre).

SafeTowns hemförsäkring ersätter dina saker vid

 • brand
 • stöld
 • läckage
 • naturskador.

Den ersätter även skador på hushållsmaskiner, till exempel din spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin.

Du har också ett personligt skydd:

 • Reseskydd: gäller för dig och din familj på resor i hela världen, för resans 45 första dagar. Reseskyddet ersätter dig för bland annat läkarvård, transporter och andra merkostnader.
 • ID-skydd: hjälper dig att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du förebygger och upptäcker om du fått din identitet stulen.
 • Webbrensning: hjälper dig att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har publicerats på internet utan ditt samtycke. Du får också hjälp att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.
 • Överfallsskydd: ersätter dig för personskador med upp till 1 000 000 kronor om du blir överfallen eller misshandlad av en okänd gärningsman.
 • Privatansvar: (kallas även ansvarsförsäkring) ersätter dig om du krävs på skadestånd. Försäkringsbolaget utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar om det visar sig att du är skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd: ersätter dina advokatkostnader om du hamnar i en rättslig tvist.
 • Krishjälp: ersätter dig för upp till 10 behandlingstillfällen hos en psykolog om du har råkat ut för överfall, våldtäkt samt brand eller inbrott. Gäller utan självrisk.
 • Flyttskydd: När du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker i båda bostäderna, under en månad från ditt flyttdatum.

Bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt behöver du en hemförsäkring som har ett bostadsrättstillägg för att få ett heltäckande skydd. Du som äger din bostad har nämligen ett större ansvar för bostaden än den som hyr. Du ansvarar bland annat för fast egendom i lägenheten som till exempel golv, väggar, tak, köksinredning, vitvaror och handfat. En försäkring för din bostadsrätt ersätter skador på dessa saker.

Villaförsäkring

Hos SafeTown kan du välja mellan att endast teckna en villaförsäkring eller en villahemförsäkring. Villaförsäkringen gäller endast för ditt hus och din tomt, men inte för dina saker. Villahemförsäkringen är en kombination av en hemförsäkring och en villaförsäkring som täcker både dina saker samt huset och tomten. Om du redan har en hemförsäkring genom ett annat försäkringsbolag behöver du bara teckna en villaförsäkring till ditt hus, eftersom du redan har ett skydd för ditt lösöre.

I villaförsäkringen ingår ett egendomsskydd som bland annat gäller vid

 • stöld
 • brand
 • läckage
 • naturskador
 • skador på hushållsmaskiner
 • skador på installationer (installationer och maskiner för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet).

I villaförsäkringen ingår även momenten

 • Byggnad under uppförande: ersätter skador under tiden du bygger om huset eller bygger till en byggnad. Försäkringen ersätter även verktyg och byggmaterial avsett för om- eller tillbyggnaden.
 • Privatansvar: ersätter kostnader för eventuella skadestånd som du som ägare till huset kan bli krävd på.
 • Rättsskydd: ersätter advokatkostnader kopplat till vissa tvister, som rör dig som ägare till huset.
 • Sanering: ersätter sanering av ditt hus om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra, vägglöss eller kackerlackor.
 • Hussvamp: ersätter kostnaden för sanering och reparation vid äkta hussvamp inne i bostaden med upp till 500 000 kronor.

Du kan dessutom välja att lägga till momentet Sanering av skadedjur. Tillägget gäller för invändig sanering av bostaden mot bland annat råttor, möss, insekter samt utvändig sanering mot getingar.

En annan tilläggsförsäkring du kan välja att teckna är Allrisk byggnad. Den ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda med upp till 75 000 kronor (150 000 kronor om du tecknar Supervilla).

Supervilla

Om du väljer att teckna SafeTowns försäkringspaket Supervilla ingår tilläggen Allrisk byggnad och Sanering av skadedjur. Du får också ett begränsat åldersavdrag på byggnaden. Dessutom täcker försäkringen även läckage genom yttertak eller fasad samt våtrumsskador genom tätskikt (till exempel i badrum eller tvättstuga).

Vad är skillnaden mellan en hemförsäkring och villaförsäkring?

Skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring är att villaförsäkringen även täcker skador på själva huset, tillhörande byggnader (exempelvis garage och växthus) samt tomtmarken. Medan hemförsäkringen främst är ett skydd för dig och dina saker (lösöret).

Några försäkringsbolag erbjuder en så kallad villahemförsäkring som är en kombination av en hemförsäkring och en villaförsäkring.

Så säger du upp din försäkring och byter till Safetown Försäkring

Vill du byta till SafeTown? Om du redan har en försäkring behöver du först avsluta den innan du byter. Det gör du genom att kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag. Men tänk på att du bara kan säga upp din försäkring till försäkringens huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är det datum då försäkringen förnyas för ett år till, och är samma datum som försäkringen först började att gälla.

Du kan när som helst meddela ditt försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring. Den slutar i så fall att gälla i samband med huvudförfallodagen. Du kan också när som helst jämföra och teckna en ny försäkring. I så fall väljer du att den nya försäkringen ska börja gälla samtidigt som din gamla slutar att gälla. På så sätt slipper du betala för dubbla försäkringar.

SafeTown har kortare uppsägningstid

SafeTown vill att du som kund ska känna dig nöjd. Därför erbjuder de en mycket kortare uppsägningstid än andra försäkringsbolag. Uppsägningstiden är endast 30 dagar till skillnad från ett år som brukar vara standard hos majoriteten av försäkringsbolagen. Det innebär att du kan avsluta din försäkring när du vill om du av någon anledning inte skulle vara helt nöjd. 9 av 10 kunder väljer dock att förnya sina försäkringar hos SafeTown, vilket är ett gott betyg!

Så gör du en skadeanmälan till Safetown Försäkring

Du kan anmäla din skada direkt på SafeTowns webbplats eller ringa dem på telefonnumret 010-4900 998 vardagar klockan 8.15–16.45. Vid akuta skador kan du ringa dygnet runt, då kopplas du automatiskt vidare till SafeTowns skadejour. Det finns också en mejladress till skadeavdelningen som du kan skicka in ditt ärende till: skador@safetownforsakring.se

Om du gör din skadeanmälan på webben väljer du vilken skada det gäller och följer instruktionerna i formuläret. Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands såsom

 • personnummer
 • kvitton eller andra inköpshandlingar
 • polisanmälan (vid exempelvis stöld)
 • kontaktuppgifter till eventuella vittnen.

Jämför SafeTown mot andra försäkringsbolag på Zmarta

Fördelen med att teckna din försäkring hos SafeTown via Zmarta är att du kan jämföra flera olika försäkringsbolag – samtidigt! Det innebär att du slipper ödsla tid på att jämföra på egen hand något som ofta kan kännas krångligt. På Zmarta fyller du bara i dina uppgifter i vårt formulär och klickar på jämför, sedan får du prisförslag från våra olika samarbetsbolag. Därefter kan du i lugn och ro jämföra både priser och villkor för att sedan välja den försäkring som passar dig och dina behov bäst.

Det är självklart gratis att jämföra och försäkringarna kostar lika mycket som om du skulle köpa dem direkt hos försäkringsbolaget. Så varför inte prova att göra en jämförelse och se hur mycket du kan spara?

Chatta med oss! Chatt