Moderna Försäkringar

Vilka är Moderna Försäkringar?

Moderna Försäkringar är en utmanare inom försäkringsmarknaden i Sverige som vill ge trygghet till moderna människor och företag. De är Sveriges femte största sakförsäkringsbolag och hör till Nordens näst största försäkringsbolag, norska Tryg Forsikring. De har över 4 miljoner kunder inom koncernen och har cirka 4 000 medarbetare runt om i Norden.

Moderna Försäkringar erbjuder högt rankade försäkringar inom en rad områden och är dessutom specialister på båt-, motorcykel- och djurförsäkring samt produktförsäkring genom sina märken Atlantica, Bilsport & MC, Moderna Djurförsäkringar och Trygghetsavtal.

Moderna Försäkringar initiativtagare till sajten mammastygn.se

Moderna Försäkringar är initiativtagare till sajten mammastygn.se som är en faktagranskad informationssajt om förlossningsskador och om förlossningens skeden utifrån mammans perspektiv. Där finns även information om hur man kan få hjälp om man har drabbats av en skada – fysisk såväl som psykisk.

Moderna Försäkringar är det första försäkringsbolaget som erkänner förlossningsskador. Genom sidan Mammastygn har de opinionsbildat för en bättre förlossningsvård på sociala medier, bland annat med influencers.

För det här arbetet vann Moderna Försäkringar en ärofylld silverplats som Årets samhällsnytta år 2020.

Vilka försäkringar kan jag teckna hos Moderna Försäkringar?

Via Zmarta kan du teckna bil-, hem- och villaförsäkring hos Moderna Försäkringar. Mer om vad de olika försäkringarna innehåller kan du läsa om här nedan.

Bilförsäkring

Du kan välja mellan tre olika försäkringsnivåer för din bil: trafik-, halv- och helförsäkring. En trafikförsäkring måste du ha enligt lag, annars får du betala en straffavgift för varje dag som bilen står oförsäkrad – en avgift som snabbt blir mycket dyrare än den dyraste bilförsäkringen. Halv- och helförsäkringen är däremot frivilliga.

De olika försäkringsnivåerna bygger på varandra, så om du har en halvförsäkring ingår även en trafikförsäkring och har du en helförsäkring ingår både en trafik- och halvförsäkring i den. Mer om vad de olika försäkringarna innehåller kan du läsa om här nedan.

Trafikförsäkring

Du måste teckna en trafikförsäkring från och med första dagen som du står som ägare på bilen. Försäkringen täcker personskador och skador på annans egendom, såsom andras bilar, staket, med mera. Däremot täcker den inte skador på din egen bil, vill du ha ett sådant skydd ska du istället välja en halv- eller helförsäkring.

Självrisken för trafikförsäkringen är 1 000 kronor.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller ett skydd mot brand-, glas- och maskinskador. Den täcker även stöld och tillgrepp. Det ingår också räddning som ersätter dig för ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller något annat driftstopp (gäller inte vid driftstopp på grund av bränslebrist).

I halvförsäkringen finns även ett rättsskydd som täcker advokat- och rättegångskostnader om du skulle hamna i en rättslig tvist som gäller din bil.

Självrisken för halvförsäkringen är 1 500 kronor (2 000 vid glasskada, 0 kr för reparation av glasskada).

Helförsäkring

I helförsäkringen ingår en trafik- och halvförsäkring, men också en vagnskadeförsäkring som täcker skador på din bil som uppkommit vid en trafikolycka (även om det är du som har orsakat den). Försäkringen gäller också vid annan yttre olyckshändelse (exempelvis om ett träd faller ner över bilen) samt vid skadegörelse.

Har du en fabriksny bil brukar det ingå vagnskadegaranti de tre först åren, vilket motsvarar vagnskadeskyddet i bilförsäkringen. Därför räcker det att teckna en halvförsäkring under de år som vagnskadegarantin gäller.

Självrisken för vagnskada är 3 500 eller 7 000 kronor.

En extra självrisk tas ut om föraren är under 24 år när skadan inträffade, en så kallad ungdomssjälvrisk. Det gäller för samtliga försäkringsnivåer.

Tänk på att det är ägaren och den huvudsakliga brukaren som ska stå på försäkringen. Om någon annan än du som har tecknat försäkringen är ägare till bilen eller den huvudsakliga brukaren så kan du bli utan ersättning vid en skada.

Hemförsäkring

Moderna Försäkringars hemförsäkringar finns i flera olika nivåer, förutom grundskyddet finns även nivåerna Medium och Large. Mer om vad de olika nivåerna innehåller kan du läsa om här nedan.

Hemförsäkring med grundskydd

Här nedan ser du vad grundskyddet innehåller.

 • Skydd för dina saker (lösöre): ersätter dig vid exempelvis brand, läckage, stöld och skadegörelse.

 • Ansvarsskydd: Moderna Försäkringar utreder om du är skadeståndsskyldig om du krävs på skadestånd för att du har råkat skada en annan person eller en annan persons saker. De ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

 • Rättsskydd: ersätter dig för advokat- och rättegångskostnader med upp till 300 000 kronor om du hamnar i en tvist.

 • Överfallsskydd: ersätter dig för bestående men och den kränkning du utsatts för vid misshandel och sexuella brott.

 • Reseskydd: gäller under resans 45 första dagar och ersätter kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan.

 • Krisförsäkring: ersätter upp till 10 besök hos en krispsykolog om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse såsom övergrepp, mobbning eller inbrott.

 • Mobbning: ersätter upp till 10 besök hos en krispsykolog om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan. Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik mot skolan eller om Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

 • Identitetsstöld: ersätter ombudskostnader med upp till 30 000 kronor om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det. Du kan också få ersättning för kostnaderna för att återanskaffa de stulna identitetshandlingarna med upp till 1 000 kronor.

Hemförsäkring Medium

I hemförsäkring Medium ingår även

 • drulleförsäkring för dina saker (allrisk/otursförsäkring)

 • bättre reseskydd med avbeställningsskydd och ersättningsresa.

Hemförsäkring Large

Förutom grundskyddet och skyddet från Medium innehåller hemförsäkring Large även

 • lägre självrisk och åldersavdrag vid skada på exempelvis tv och stereoanläggning

 • dubbelt ersättningsbelopp för dina saker som du har utanför hemmet

 • lägre självrisk vid brand och inbrott.

Villaförsäkring

Moderna Försäkringars villaförsäkring är en kombination av en hem- och villaförsäkring. Om du redan har en hemförsäkring och bara vill försäkra själva huset och tomten kan du istället teckna deras villabyggnadsförsäkring.

Villaförsäkringen finns i tre olika nivåer. Förutom grundskyddet finns även nivåerna Medium och Large. Mer om vad de olika nivåerna innehåller kan du läsa om här nedan.

[Här kan du läsa om vad som ingår i hemdelen av villaförsäkringen
]

Villaförsäkring med grundskydd

 • Skydd för ditt hus och din tomt: gäller vid stöld och skadegörelse, brand, explosion, läckage, väderfenomen och jordrörelser. Innehåller även ett skydd för hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet.

 • Äkta hussvamp: ersätter för sanering och reparation av bostadsbyggnaden med upp till 1 miljon kronor.

 • Underförsäkringsgaranti: om värdet på fastigheten ökar med minst 100 000 kronor blir du inte automatiskt underförsäkrad. Det gäller till exempel om du har gjort till- eller ombyggnationer på en komplementbyggnad, ett uthus eller en nybyggnad på den försäkrade fastigheten under tiden du är försäkrad.

 • Ansvarsskydd och rättsskydd i egenskap av fastighetsägare: Moderna Försäkringar utreder om du är skadeståndsskyldig ifall du krävs på skadestånd på grund av att du råkat skada en annan person eller någons saker. De ersätter dig även med upp till 5 miljoner kronor om det visar sig att du är skadeståndsskyldig. Du får också ersättning för advokat- och rättegångskostnader med upp till 300 000 kronor om du hamnar i en rättslig tvist.

Villaförsäkring Medium

Förutom grundskyddet innehåller Villaförsäkring Medium även en allriskförsäkring för själva byggnaden (kallas även för drulle).

Villaförsäkring Large

Villaförsäkring Large bygger vidare på skyddet i både grundskyddet och Villaförsäkring Medium. Men utöver det innehåller Villaförsäkring Large även momentet Huskombi.

Med Huskombi får du även

 • begränsat åldersavdrag på byggnad

 • utökad hussvampsförsäkring

 • vitvaruskydd

 • skydd mot våtrumsskador på tätskikt

 • skydd mot läckage genom yttertak

 • förhöjd ersättningsnivå tomtmark.

Vilken skillnad är det mellan en hemförsäkring och villaförsäkring?

Skillnaden mellan en hemförsäkring och en villaförsäkring ligger i vilket försäkringsskydd de ger. En hemförsäkring är främst ett skydd för dig och dina saker (lösöre), medan villaförsäkringen skyddar själva byggnaden, anslutna byggnader till bostaden, tomten samt exempelvis inglasad balkong, altan och yt- och tätskikt. Det brukar också ingå en skadedjurs- och hussvampsförsäkring som ersätter dig för sanering.

Många försäkringsbolag erbjuder en så kallad villahemförsäkring som är en paketlösning som innehåller både en hemförsäkring samt ett skydd för själva huset eller villan.

Hur säger jag upp min försäkring och byter till Moderna Försäkringar?

Vill du byta till Moderna försäkringar? Tänk på att du bara kan säga upp din nuvarande försäkring till huvudförfallodagen. Huvudförfallodagen är den dag då din försäkring automatisk förnyas för ett år till. Det brukar vara samma dag som försäkringen först började att gälla. Du kan hitta huvudförfallodagen i ditt försäkringsbrev.

Den enda gången du kan säga upp din försäkring i förtid är om ditt försäkringsbehov skulle försvinna, exempelvis om du skrotar din bil.

Du kan däremot när som helst välja att avsluta din försäkring. Det gör du genom att meddela ditt nuvarande försäkringsbolag. Din försäkring kommer då att avslutas i samband med huvudförfallodagen. Sedan kan du jämföra försäkringar och välja att teckna en ny. I så fall väljer du att den nya försäkringen ska börja gälla i samband med att din gamla avslutas. Då slipper du betala för dubbla försäkringar.

Samla försäkringar hos Moderna Försäkringar – få upp till 20 % rabatt!

Om du samlar dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du få rabatt. Rabatten varierar mellan 5–20% beroende på hur många försäkringar du samlar hos dem. Om du exempelvis tecknar en bilförsäkring, hemförsäkring, hundförsäkring och båtförsäkring hos dem får du 15% i rabatt. Rabatten gäller även för deras specialistförsäkringar: Atlantica, Bilsport & Mc samt Moderna Djurförsäkringar.

Hur anmäler jag en skada hos Moderna Försäkringar?

Du anmäler en skada enklast på Moderna Försäkringars webbplats, men det går också bra att ringa (speciellt om du har skyddade personuppgifter).

På webbplatsen väljer du vilken typ av skada det gäller och fyller i det specifika formuläret. Där får du också vidare instruktioner om hur du går tillväga.

Tänk på att ha viktiga uppgifter nära till hands när du gör din skadeanmälan. Det kan till exempel vara

 • personnummer

 • kontaktuppgifter till inblandade

 • registreringsnummer

 • vittnesuppgifter

 • kvitton eller andra inköpshandlingar.

Jämför Moderna Försäkringar mot andra försäkringsbolag på Zmarta

Med Zmartas jämförelsetjänst kan du jämföra Moderna Försäkringar mot andra försäkringsbolag. På så vis kan du hitta försäkringen som passar dig allra bäst till bäst villkor och pris! Det kostar ingenting att jämföra försäkringar hos oss och du binder inte heller upp dig på någonting. Självklart får du också samma pris om du köper din försäkring genom oss som om du skulle köpa den direkt från försäkringsbolaget.

Fördelen med att köpa försäkringen genom oss är att du samtidigt kan jämföra försäkringen mot andra – snabbt och enkelt. Prova att göra en jämförelse och se hur mycket du kan spara!

Jämför försäkringar

Jämför, teckna eller byt försäkring via oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

+15 försäkringar
Ange ett giltigt registreringsnummer.
?
 • Samma priser som hos bolagen
 • Kostnadsfri rådgivning
Chatta med oss! Chatt