Lin Försäkring

lin Försäkring utmanar de etablerade försäkringsbolagen på marknaden! De är nytänkande, erfarna och bygger hela sin verksamhet online.

Du som kund hos lin Försäkring kan känna dig trygg. De är ett varumärke under Eir Försäkring som står under tillsyn av Finansinspektionen, och har sedan juni 2019 tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i enlighet med Försäkringsrörelselagen.

lin Försäkring är moderna och digitala. Tack vare automatiserade processer, molnlösningar, transparens, fokus och enkla processer kan de få ner kostnaderna i sin verksamhet på alla plan – och låga kostnader för dem innebär låga kostnader även för dig!

Trots de lägre kostnaderna erbjuder lin Försäkring samma trygghet och försäkringsskydd som andra jämförbara och traditionella försäkringsbolag.

Försäkringar du kan teckna hos lin Försäkring

För tillfället kan du teckna din bilförsäkring hos lin Försäkring via Insplanets jämförelsetjänst. Insplanet är en del av Zmarta sedan november 2018. I övrigt är försäkringsutbudet samma för bil, hem och villa i båda våra jämförelsetjänster.

Bilförsäkring

Bilförsäkringen finns i tre olika försäkringsnivåer: trafik, halv- och helförsäkring. Utav dessa är det bara trafikförsäkringen som är obligatorisk enligt lag. Därför ingår den i alla försäkringsnivåer. Försäkringsnivåerna bygger också på varandra, så om du exempelvis har en helförsäkring ingår skyddet från både trafik- och halvförsäkringen.

Mer om vad de olika försäkringsnivåerna innehåller kan du läsa om här nedan.

Trafikförsäkring

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring för att få köra din bil. Den ersätter skador på personer i och utanför din bil, samt skador på annans egendom. Däremot täcker den inte skador på din egen bil. Vill du ha en försäkring som täcker det ska du teckna en halv- eller helförsäkring.

Grundsjälvrisken är 1 500 kronor.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen bygger vidare på trafikförsäkringen med ett skydd som även gäller din egen bil. Den ersätter dig vid brand, stöld, samt vid glas- och maskinskador.

Dessutom ingår även momenten räddning, rättsskydd och kristerapi. Räddningsmomentet ersätter dig för kostnaden om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller något annat driftstopp – dock inte vid bränslebrist. Rättsskyddet ersätter dig för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som gäller din bil. Om du eller någon annan i hushållet mår psykiskt dåligt efter exempelvis en trafikolycka kan ni få ersättning för kristerapi hos en legitimerad psykolog.

Grundsjälvrisken för brand, stöld samt glas- och maskinskador är 2 000 kronor.

Helförsäkring

Helförsäkringen är den mest omfattande försäkringsnivån. Den innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen, dessutom innehåller den en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter plåt- och lackskador på din egen bil vid exempelvis en trafikolycka – även om du orsakat den själv. Den gäller även vid skadegörelse och andra yttre olyckshändelser, till exempel om ett träd fallit över bilen.

Du väljer själv vilken grundsjälvrisk du vill ha: 4 000, 8 000 eller 16 000 kronor.

Tilläggsförsäkringar

Du kan skräddarsy din försäkring genom att teckna en eller flera tilläggsförsäkringar till din bilförsäkring.

Hyrbil: Ersätter 75 % av kostnaderna för en hyrbil om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada. Om du inte behöver en hyrbil får du istället 100 kronor om dagen i ersättning. Du kan få ersättning i högst 60 dagar. Självrisken är upp till 25 % av dygns- och kilometerkostnaden. Tillägget Hyrbil kan tecknas till en halv- eller helförsäkrad personbil eller lätt lastbil som inte är äldre än 15 år.

Djurkollision: Ersätter skador som uppstått genom en kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Ett krav för att få ersättning är att skadan är ersättningsbar genom vagnskadeförsäkringen. Tillägget Djurkollision kan tecknas till en helförsäkrad personbil eller lätt lastbil.

Hur byter jag till lin Försäkring?

Du byter ditt försäkringsbolag mot lin Försäkring genom att säga upp din nuvarande försäkring. Tänk dock på att du bara kan säga upp din nuvarande försäkring till huvudförfallodagen. Det är dagen då försäkringen förnyas för ytterligare ett år, vilket brukar vara samma dag som försäkringen först började att gälla. Du kan däremot när som helst meddela ditt försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring. I så fall avslutas den i samband med huvudförfallodagen.

När du meddelat ditt försäkringsbolag att du vill avsluta din försäkring kan du i samma veva teckna din nya försäkring hos lin Försäkring via Insplanet. Var i så fall noga med att välja rätt datum för när du vill att din nya försäkring ska börja gälla – väljer du att den ska börja gälla i samband med att din gamla avslutas så slipper du betala för dubbla försäkringar. Zmart va?

Hur anmäler jag en skada till lin Försäkring?

Du anmäler din skada genom att skicka ett mejl till skador@linforsakring.se. På lin Försäkrings webbplats finns en skadeblankett som du laddar ner, fyller i och bifogar i mejlet.

När lin Försäkring har tagit emot din skadeanmälan granskar de den, kontaktar verkstad eller någon annan relevant person om det behövs. Deras mål är att snabbt kunna hantera ditt ärende och ge besked om ersättning.

Det är Eir Försäkring som reglerar alla skador hos lin Försäkring, eftersom det är de som står som försäkringsgivare.

Jämför lin Försäkring mot andra försäkringsbolag

För tillfället kan du jämföra lin Försäkring mot andra försäkringsbolag via Insplanets jämförelsetjänst. Insplanet är en del av Zmarta och fungerar precis likadant som Zmartas jämförelsetjänst. Försäkringsutbudet är samma inom bil, hem och villa i båda tjänsterna, med undantag för lin Försäkring.

För att börja jämföra klickar du dig in på Insplanets webbplats och fyller i dina uppgifter i formuläret för bilförsäkring och klickar på jämför. Inom bara några sekunder får du dina priser, och kan då i lugn och ro jämföra både priser och villkor. När du hittat den bästa bilförsäkringen för dig är det bara att teckna den. Snabbt och enkelt!

Priserna är alltid samma som om du skulle köpa försäkringen direkt hos försäkringsbolaget. Det tillkommer inga extra avgifter och det är gratis att jämföra. Fördelen med vår tjänst är att du slipper jämföra på egen hand – något som är både tidskrävande och krångligt. Hos oss jämför du flera av Sveriges försäkringsbolag – samtidigt!

Testa att göra en jämförelse och se hur mycket du kan spara!

Bolagets dokument

Visa bolagets integritetspolicy »

Notera att produktblad & villkor är de senaste uppdateringarna från försäkringsbolaget.

Jämför bilförsäkringar

Ange ett giltigt registreringsnummer.
?
  • Samma priser som hos bolagen
  • Kostnadsfri rådgivning
Chatta med oss! Chatt