Omstartslån

Om du har haft ekonomiska bekymmer tidigare i livet kan ett omstartslån vara något för dig. Omstartslån är en kategori av lån som framförallt är avsedda för människor som traditionellt inte anses vara kreditvärdiga. I regel beror detta på att du har haft så svåra ekonomiska problem att du har dragit på dig betalningsanmärkningar. Med mindre än att dina anmärkningar ligger så långt tillbaka att de har blivit avregistrerade kommer du sannolikt inte att få ett lån av en traditionell storbank. I synnerhet inte ett lån som är tillräckligt stort för exempelvis ett köp eller en renovering av en bostad. På senare år har det dock varit stark tillväxt på marknaden för konsumentkrediter med många nya kommersiella aktörer som följd. Av dessa anser flera att det kan vara fullt rimligt att bevilja även lite större lån till personer med en brokig ekonomisk historia.

Betalningsanmärkningar är en stark riskindikator

Att banker och andra kreditinstitut historiskt har varit mycket obenägna att bevilja lån till personer med betalningsanmärkningar beror inte på elakhet eller liknande. Betalningsanmärkningar har setts och ses än i dag, av goda skäl, som en mycket stark riskindikator. Betalningsanmärkningar uppkommer bara om du har misskött dina ekonomiska åtaganden på ganska grova sätt och dessutom under rätt lång tid. För en bank som inte alls känner dig är denna vetskap naturligtvis ett starkt tecken på att du även i framtiden kan komma att missköta din ekonomi på ett liknande sätt.

Således visar betalningsanmärkningar att ett lån som beviljas till dig kanske inte kommer att återbetalas. Du stämplas därmed som en riskabel låntagare av alla kommersiella långivare. Eftersom banker historiskt sett har haft mer kunder än de behöver, har de med stor enkelhet kunnat avfärda alla låneansökningar som inkommit från personer med betalningsanmärkningar. Uppstickare på marknaden för konsumentkrediter har därför sett en potential bland dessa avslagna låneansökningar. Genom att titta bredare på din ekonomiska situation, istället för att stirra sig blinda på betalningsanmärkningar, gör vissa långivare bedömningen att ett lån även kan beviljas dig med en sämre ekonomisk historia.

Betalningsförmåga viktigare än betalningshistorik

Även om du av någon anledning har dragit på dig en eller flera betalningsanmärkningar kan du ha fullt acceptabla, eller till och med goda, möjligheter och avsikter att återbetala ett lån. Denna insikt bejakar många nya långivare i hopp om att vinna de kunder som traditionella banker avvisar. För detta syfte har kreditprodukten omstartslån skapats. Som namnet antyder syftar dessa lån till att medge en omstart av ditt ekonomiska liv. Att ge dig möjligheten till ett ordentligt lån trots att du har haft svårigheter som du överkommit.

Du bör dock hålla i minnet att du alltjämt betraktas som en något större risk, även om du beviljas ett omstartslån. Detta kommer att medföra en del nackdelar som mer begränsade lånebelopp och något högre kostnader för lånet. Långivare vill få ersättning i relation till hur stora risker de tar. Detta medför den något paradoxala situationen att ju sämre ekonomi du har, desto dyrare blir dina krediter. Innan du tar ett omstartslån bör du alltså tänka efter noggrant och se till att jämföra de olika alternativen. På så sätt kan du se till att få förmånligast möjliga villkor på lånet.

Chatta med oss!