Blancolån

Blancolån är ett lån utan säkerhet där låntagaren helt fritt kan bestämma vad pengarna ska användas till. Motsatsen är ett så kallat hypotekslån, där en bank eller annan långivare kräver en säkerhet som motsvarar lånets värde, det kan till exempel vara en lägenhet, villa eller en annan fastighet. För ett låneinstitut innebär den här typen av lån en större risk än lån där det finns en motsvarande säkerhet och därför är låneformen förknippat med en betydligt högre räntesats. Räntan för blancolån ligger ofta mellan 3 till 20 % men kan ibland uppgå till flera hundratals om inte tusentals procent. Från och med 1 september 2018 kommer det dock finnas en lag som begränsar hur hög räntan får vara på den här typen av lån i Sverige, vilket ska minska möjligheterna för oseriösa aktörer att etablera sig på marknaden.

Ränta och återbetalning

Blancolån ska precis som alla andra typer av lån betalas tillbaka. Oftast sker detta genom månatliga amorteringar av en del av lånesumman. Utöver amorteringen ska även räntan och eventuella andra avgifter betalas. Räntan kan vara både fast och rörlig, även om rörlig ränta är vanligast vid blancolån. Det här innebär att räntan kommer att förändras under återbetalningstiden och att månadsbeloppet som ska betalas kan förändras både uppåt och neråt. Generellt sett kommer dock kostnaden för lånet att minska allt eftersom det återbetalas då lånesumman som räntan beräknas på minskar.

Vid blancolån kommer långivaren att göra en sedvanlig kreditkontroll av låntagaren. Oftast är kraven inte lika strikta som för andra typer av lån men låntagarens inkomst och återbetalningsförmåga kan istället komma att påverka räntan. Låntagare som har en stabil inkomst har större möjlighet att få en lägre ränta, något som påverkar både månadsbetalningen och totalkostnaden. När låntagaren räknar på lånet gäller det att inte bara titta på ränta och månadskostnad utan även på den totala återbetalningstiden. Månadskostnaden blir lägre med längre återbetalningstid men den totala kostnaden blir istället högre då räntan på lånet ska betalas under längre tid.

Viktigt med en noggrann kalkyl

Blancolån erbjuder en möjlighet att lösa akuta ekonomiska situationer. Men lånen tas också ofta för konsumtion eller för att till exempel täcka upp mellanskillnaden mellan den egna tillgängliga insatsen i ett bostadsköp och den lagstadgade minsta insatsen på 15 procent av köpesumman. Kostnaden för den här typen av lån är generellt hög för låntagaren, framför allt på grund av räntan. Därför är det extra viktigt att göra en noggrann privatekonomisk kalkyl då lånet annars riskerar att bli svårt och dyrt att återbetala.

Den som behöver ett blancolån har många olika långivare att vända sig till. De flesta banker erbjuder blancolån i storleksordningen 500–500 000 kronor och det finns dessutom ett antal mindre låneinstitut som är specialiserade på den här typen av lån. Som låntagare är det, förutom den noggrant avvägda kalkylen, viktigt att kontakta flera olika låneinstitut och se vilka räntor och avbetalningsplaner som erbjuds. Beroende på varifrån lånet tas, samt de individuella ekonomiska förutsättningarna för låntagaren, kan räntan förhandlas och därmed blir totalkostnaden billigare.

Chatta med oss! Chatt