Isabelle jobbar som skribent på Zmarta sedan 2023. Hennes fokusområde är försäkringar och privatekonomi. Hon har gått språkkonsultprogrammet, där klarspråk var en av hörnstenarna. Hon strävar efter att skriva tydliga texter som lyfter fram det viktigaste.

- Som småbarnsförälder upplever jag ofta tidspress i vardagen och måste hela tiden fatta små, betydande beslut. Då är det skönt att få hjälp att fatta de större, ekonomiska vardagsbesluten.
Isabelle Byh