Hemförsäkring

Kvinnor diskrimineras i försäkringsvillkoren: så arbetar två bolag för jämställda villkor

2022-07-11 Angelica Lindberg
Kvinnor diskrimineras i försäkringsvillkoren: så arbetar två bolag för jämställda villkor

Idag får kön inte längre påverka försäkringspremien, men det kan fortfarande finnas skillnader mellan könen i själva försäkringsskyddet. Orättvisorna i försäkringsvillkoren drabbar ofta kvinnor. ICA Försäkring och Moderna Försäkringar är två bolag som har infört förändringar i sina försäkringar som på olika sätt bidrar till att kvinnor får ett starkare skydd än tidigare. Vi kontaktade därför dem för att ta reda på hur de jobbar för att öka jämställdheten.

ICA Försäkring och Moderna Försäkringar har valt att ändra på skillnaderna i försäkringsskyddet genom att ta fram ett bättre skydd för kvinnor i sina försäkringar. Det har de gjort på olika sätt: ICA Försäkring har fokuserat sitt arbete mot våld i nära relationer medan Moderna Försäkringar har valt att förbättra eftervården för kvinnor som drabbats av förlossningsskador. Båda försäkringsbolagen jobbar aktivt för att få in jämställdhetsaspekter i villkoren och hoppas nu att det ska ge ringar på vattnet.

– Det gäller att läsa sina försäkringsvillkor med jämställdhetsglasögonen för då hittar man såna här saker, säger Caroline Farberger, VD på ICA Försäkring.

ICA Försäkrings arbete mot våld i nära relationer

Under 2016 uppgav 40 procent av kvinnorna som blivit utsatta för misshandel att gärningspersonen var en närstående, medan motsvarande siffra för männen var 3 procent. Till skillnad från kvinnorna blir männen oftast misshandlade av en okänd gärningsperson, till exempel ute på krogen eller gatan.

Har du en hemförsäkring ingår det oftast ett överfallsskydd och ett krisskydd som betalar ut ekonomisk ersättning och stöd i form av terapi om du skulle bli misshandlad – så länge inte gärningspersonen själv omfattas av hemförsäkringen.

Läs även: Så hjälper hemförsäkringen vid överfall

– Effekten av det här undantaget blir ju ojämställt eftersom det främst drabbar kvinnor. Försäkringsbranschen har historiskt sett inte värderat våld mot kvinnor lika mycket som mot män, säger Caroline Farberger.


Effekten av det här undantaget blir ju ojämställt eftersom det främst drabbar kvinnor. Försäkringsbranschen har historiskt sett inte värderat våld mot kvinnor lika mycket som mot män


Caroline Farberger, VD ICA Försäkring

ICAs hemförsäkring skyddar även vid våld i hemmet

Caroline berättar att upprinnelsen till varför de började tänka i de här banorna var i efterdyningarna av metoo 2017. Då arbetade de mycket med könsnormer inom bolaget för att motverka sexuella trakasserier. Efter det undrade de vad nästa steg var och kom fram till att de ville få in det tänket även i sina produkter, så att det kunde gagna kunderna. De bestämde sig för att de ville förbättra villkoren för personer som blir utsatta för våld i hemmet och tog därför kontakt med en av de stora kvinnojourorganisationerna, Roks, för att ta reda på vilka behov som fanns.

– Att ta bort undantaget i hemförsäkringen var ett nödvändigt första steg. Men det var framförallt en symbolisk betydelse, eftersom du i praktiken fortfarande behöver ha en dom mot gärningspersonen för att få ut någon ersättning.

Av Roks fick de lära sig att en kvinna är oerhört ekonomiskt utsatt när hon tvingas fly hemmet, med eller utan barn, eftersom hon kanske bara får med sig de kläder hon har på sig. I det läget har mannen ofta även utövat ekonomiskt våld, så att kvinnan inte ska kunna ta sig fram på egen hand. Dessutom tar det ofta tid innan kommunens socialtjänst kommer igång för att behovspröva ett kontant stöd. Därför valde ICA Försäkring att lägga till ett omställningsskydd i sin hemförsäkring.

– Det innebär att så fort en kvinna ställer sig på tröskeln till en kvinnojour och de intygar att det finns ett skyddsbehov betalar vi i samma ögonblick ut ett kontant stöd med upp till 15 000 kr i månaden i tre månader. Man behöver inte ens polisanmäla, det räcker att kvinnojouren bekräftar att behovet finns.

Ersättningen ska hjälpa till så att den drabbade kvinnan kan betala för merkostnader såsom mat, transport, nyinköp av kläder och hygienartiklar eller annan nödvändig hushållsutrustning.

Förutom omställningsskyddet finns även ombudshjälp med i försäkringen. Det finns där för att hjälpa till med ombudskostnader ifall man exempelvis vill överpröva en nedlagd förundersökning mot gärningspersonen.

Moderna Försäkringars arbete för en bättre förlossningsvård

Varje år sker ungefär 115 000 förlossningar i Sverige, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. En del av kvinnorna som föder barn drabbas av förlossningsskador vilket är detsamma som en bristning. De kan uppstå i huden, slemhinnorna och musklerna i bäckenet. Musklerna sitter mellan slidan, mellangården och ändtarmen. Skadorna delas in i en fyrgradig skala där 1 är den lindrigaste bristningen och 4 den svåraste. De svåraste bristningarna sträcker sig från slidan och ända till ringmuskeln.

Vissa skador märks knappt och flera kvinnor blir helt återställda, medan några få drabbas av de värre bristningarna som kan ge långvariga problem och orsaka lidanden hos den drabbade kvinnan.

Exakt hur många som drabbas vet man inte idag eftersom det saknas ordentlig statistik. Man uppskattar att 50 procent av förstföderskor får första och andra gradens skada, medan 2,5 procent drabbas av de allvarligare tredje och fjärde gradens förlossningsskador.

Men trots att man vet att de här skadorna kan uppstå och orsaka långvarigt lidande och sjukskrivningar har de historiskt sett undantagits i försäkringsvillkoren. Det var något som Eva Jarnhäll, marknadsprojektledare på Moderna Försäkringar, ville ändra på.

– En muskelskada är en muskelskada, oavsett var den sitter. Skadar du en vadmuskel under en korpenmatch kommer du få ersättning, men skadar du muskeln som sitter i mellangården när du föder ett barn så får du inte det. Det är fruktansvärt när man tänker på att man gör den skillnaden, säger Eva.


En muskelskada är en muskelskada, oavsett var den sitter. Skadar du en vadmuskel under en korpenmatch kommer du få ersättning, men skadar du muskeln som sitter i mellangården när du föder ett barn så får du inte det. Det är fruktansvärt när man tänker på att man gör den skillnaden

Eva Jarnhäll, marknadsprojektledare på Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringars förlossningsförsäkring blir till

Eva Jarnhäll som i grunden är operationssjuksköterska – och som själv har drabbats av en skada i samband med en förlossning – lade fram sitt förslag om en förlossningsförsäkring i samband med ett innovationsprojekt på Moderna Försäkringar. Idén fick hon efter sin tid på Ultragyn på Sofiahemmet där hon dagligen kom i kontakt med kvinnor som drabbats av förlossningsskador, men som nekats vård via sin försäkring eftersom alla skador som kan kopplas till en förlossning undantas i försäkringsvillkoren.

Men I maj 2019 gick det till slut att teckna Gravid förlossning – den första och enda förlossningsförsäkringen i Sverige.

– Känslan när jag kom tillbaka till min gamla arbetsplats på Ultragyn och kunde säga att nu, nu äntligen kan kvinnor känna sig trygga i att även de är försäkringsbara. Det är som att vi hittade en skärva av medeltiden i de här gamla villkoren, som vi nu faktiskt förändrar. Det är jag oerhört stolt över att Moderna Försäkringar vågade göra.

Det som förlossningsförsäkringen kan ersätta är bland annat gynekologbesök, operationer av skador som exempelvis framfall, bristningar i mellangården, urinläckage och ärr. Den kommer också att ge en engångsersättning för till exempel stomi, ändtarmsamputation och vaginalrektalfistel. I samband med att man tog fram förlossningsförsäkringen ändrades även villkoren i sjuk- och olycksfallsförsäkringen för att stärka skyddet mot förlossningsskador även där.

Men eftersom förlossningsförsäkringen innehåller mycket kostar den därefter, något som Eva själv tycker är tråkigt eftersom det då bara är en viss grupp av kvinnor som kan ta del av den. Frågan hur de kunde hjälpa även de kvinnor som inte skulle ha möjlighet att teckna försäkringen väcktes och det var ur den frågan som sajten mammastygn föddes.

Vill hjälpa alla kvinnor genom sajten Mammastygn

Mammastygn är en faktagranskad informationssajt om förlossningsskador och om förlossningens skeden utifrån mammans perspektiv. Det finns också information om hur man kan få hjälp om man har drabbats av en skada, fysisk såväl som psykisk.

– Vi vet att man som nyförlöst kan känna sig väldigt ensam när man sitter hemma och kanske försöker få igång amningen medan kroppen ömmar. Då hoppas vi att mammastygn kan vara till hjälp eftersom den samlar all information på ett och samma ställe.

Hur kan försäkringsbranschen bli bättre på jämställdhet?

Med sitt arbete vill både Caroline Farberger och Eva Jarnhäll visa resten av försäkringsbranschen att det faktiskt är möjligt att förändra villkoren – i de här fallen till förmån för kvinnor som tidigare stått helt utan skydd. De båda uppmanar nu resten av försäkringsbranschen att ta efter.

– Vi som försäkringsbolag skriver ju försäkringsvillkoren som vi vill, alltså har vi makt och en skyldighet att göra någonting, i stället för att bara titta på. Vi vill visa att det går att bygga in jämställdhetsaspekter i en försäkringsprodukt och hoppas att resten av branschen tar efter, så att det blir ett generellt bättre skydd för, i första hand, kvinnor, säger Caroline Farberger.

Även Eva på Moderna Försäkringar hoppas att resten av försäkringsbranschen ska ta efter deras arbete med förlossningsförsäkringen. På så vis kan de tillsammans fylla det glapp som finns i vården idag, där drabbade kvinnor inte får någon ordentlig eftervård.

– Vi kommer att erbjuda den här försäkringen så länge det inte finns ett ambitiöst och etablerat eftervårdsprogram för alla kvinnor över hela Sverige, sen när det finns så kommer behovet av den här försäkringen inte längre att finnas och då har vi på ett sätt uppnått vårt syfte med det här, avslutar Eva Jarnhäll.

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.
Hemförsäkring Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är
Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.