Olycksfallsförsäkring

Ersättning för ärr

2023-01-19 Angelica Lindberg
Blond flicka blåser på ett sår på armbågen.

Många försäkringsbolag ersätter dig för ärr, men villkoren och hur hög ersättning du kan få ser väldigt olika ut. Ett villkor för att få ersättning är att du måste ha sökt läkarvård för skadan. Hur mycket du får i ersättning beror dels på var på kroppen ärret sitter, dels hur framträdande det är. Vi går igenom vad som gäller och hur du går till väga för att få ersättning!

Så gör du för att få ersättning för ärr 

Flera försäkringar ersätter ärr, till exempel olycksfalls- eller barnförsäkringar

För att du ska få ersättning behöver du uppfylla vissa kriterier. Dels måste sjukdomen eller olycksfallet ha krävt läkarvård då såret tejpats, limmats eller sytts – dels ska det ha lämnat ett bestående ärr. Skadan måste därför ha hunnit läka innan du kan ansöka om ersättning. Vanligtvis ska det ha gått 1 år sedan olyckan för att försäkringsbolaget ska kunna avgöra om de betalar ut ersättning och hur stor den blir.  

En del försäkringsbolag ersätter endast ärr som är “klart framträdande” eller “vanprydande”. Exakt vart gränsen går för när ett ärr är framträdande eller vanprydande framgår inte och olika försäkringsbolag kan göra olika bedömningar. Men ärr som knappt syns brukar inte ersättas. 

Så här söker du ersättning: 

 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag tidigast 1 år efter avslutad behandling av ärret.   

 • Skicka in bilder på ärret – fota hela kroppsdelen som ärret sitter på och ta sedan en närbild på det. Lägg gärna en linjal bredvid ärret så att det blir tydligt hur stort ärret är.  

Så mycket kan du få i ersättning 

Hur stor ersättningen blir beror på var på kroppen ärret sitter, hur framträdande det är och vilket försäkringsbelopp du har valt. Ersättningen du får betalas ut som ett engångsbelopp.  

Försäkringsbolagen brukar utgå ifrån referensfotografier och ersättningstabeller som Trafikskadenämnden har tagit fram. Trafikskadenämnden har som uppgift att pröva rätten till ersättning och ersättningens storlek för den som skadats i trafiken. De ger även förslag på hur stor ersättningen ska vara till försäkringsbolagen. Men vissa försäkringsbolag har egna tabeller som de utgår ifrån när de ska bedöma ärr.  

Vissa bolag kräver att ärret ska vara framträdande för att du ska få ersättning, medan andra bolag betalar ut ersättning först när det är vanprydande. Även hur mycket du kan få i ersättning skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen, vilket innebär att du kan få olika ersättning för samma ärr hos två olika bolag. 

Trafikskadenämndens tabell för ärr  

I tabellen kan du se exempel på hur ärr ersätts beroende på var på kroppen det sitter, och hur framträdande det är. Som tabellen visar kan du exempelvis få upp till 29 800 kronor för ett framträdande ärr som sitter i ansiktet, medan ett missprydande ärr på handen kan ge upp till 36 400 kronor i ersättning.  

Vilken ersättning du får beror bland annat på 

 • ärrets placering (ärr i ansiktet ger högre ersättning än på benet) 

 • ärrets utformning (t.ex. Bredd, längd och hur missprydande det är) 

 • om det orsakats av ett olycksfall eller trafikolycka 

 • din ålder. 

Tabell som visar vilken ersättning du får för ett ärr på bålen, foten, benet, armen, handen och på huvudet/halsen.

Källa: Trafikskadenämnden.se  

Ersättning för ärr efter operation  

Försäkringsbolagen brukar kräva att skadan ska ha orsakats av en olycka eller annan oförutsedd händelse för att du ska kunna få ersättning för ditt ärr. Därför brukar planerade kirurgiska eller medicinska ingrepp inte ersättas, även om de skulle orsaka ett ärr. 

Kom ihåg att söka ersättning från “skolförsäkringen” 

Om ditt barn skadas och får ett ärr kan du anmäla det till barnförsäkringen, men barnet brukar även ha en försäkring via förskolan eller skolan som ibland även gäller utanför skoltid. Denna skolförsäkring är lätt att missa och det kan även vara svårt att veta hur man anmäler ärr och skador till den.   

Skolförsäkringen är en kommunal gruppolycksfallsförsäkring som gäller för skolbarn och trots namnet så gäller den ofta även på fritiden. Vadskolförsäkringen innehåller kan varieramycket beroende på vilken kommun ni bor i. En del skolförsäkringar gäller dygnet runt, andra bara under skoltid, medan några kommuner inte försäkrar förskole- och skolbarn alls. 

När du ska anmäla en skada till skolförsäkringen kan du vända dig till skolan eller förskolan för att få kontaktuppgifter till försäkringsbolaget, alternativt kan du vända dig till kommunen.  

Vanliga frågor om ersättning för ärr 

 • Hur gamla ärr kan man få ersättning för?

  Du måste anmäla skadan till ditt försäkringsbolag inom 10 år. Därefter anses ärendet som preskriberat och du kan inte längre ansöka om ersättning. 

 • Hur mycket kan man få i ersättning för ärr?

  Hur mycket du kan få i ersättning för ett ärr beror på många olika faktorer. Till exempel ärrets placering, hur vanprydande det är, om det orsakats av en olycka eller trafikolycka samt din ålder när skadan inträffade. Ett ärr i ansiktet ger mer i ersättning än ett ärr på knäet.  

  Ett ärr i ansiktet som är framträdande, men inte missprydande kan ge mellan 19 000–29 000 kronor i ersättning enligt Trafikskadenämndens tabell för ärr. Ersättningen och hur skadan bedöms varierar dock mellan försäkringsbolagen, så därför kan du få olika ersättning för samma ärr hos olika bolag.

 • Kan man få ersättning för ärr utan försäkring? 

  Du måste ha en försäkring för att vara berättigad ersättning, till exempel en sjuk- eller olycksfallsförsäkring, olycksfallsförsäkring eller barnförsäkring. Ibland kan du ha en olycksfallsförsäkring via arbetet, facket eller skolan som kan täcka skadan. Dessa gäller däremot inte alltid på fritiden utan endast under skol- eller arbetstid. 

 • Vad räknas som missprydande ärr? 

  En missprydnad är en utseendemässig skada på din kropp, till exempel ett ärr. Det är försäkringsbolaget som bedömer om ett ärr är missprydande utifrån en tabell. Var på kroppen ärret sitter, hur långt och brett det är avgör hur missprydande det är. Olika försäkringsbolag kan dock göra olika bedömningar.  

Fler i samma kategori

Se alla
Gravidförsäkring
Olycksfallsförsäkring Gravidförsäkring
Letar du efter en gravidförsäkring? Gravidförsäkringar erbjuds av alla större försäkringsbolag och finns i två varianter ...