Hemförsäkring

Så hjälper hemförsäkringen vid överfall

2022-07-26 Angelica Lindberg
Så hjälper hemförsäkringen vid överfall

För den som blivit utsatt för ett överfall finns hjälp att få från hemförsäkringen genom överfalls- och krisskyddet. Men även personer som saknar en hemförsäkring kan få ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten. I den här artikeln går vi igenom vilken ersättning du kan få om du har blivit utsatt för ett överfall.

Vad är ett överfallsskydd? 

I hemförsäkringen ingår det alltid ett överfallsskydd som kan ersätta dig om du skulle råka ut för ett överfall. 

Vad som räknas som överfall är bland annat rån, misshandel och våldtäkt. För att en skada ska bedömas som misshandel måste du ha blivit utsatt för fysiskt våld. Det kravet gäller däremot inte för våldtäkt och andra sexualbrott. 

Det kan du få ersättning för frånöverfallsskyddet 

Du kan få ersättning bland annat för kränkning, tandskador, sveda och värk. Många försäkringar ersätter även vanprydande ärr eller andra kvarstående besvär. 

För att du ska få ut din ersättning kräver försäkringsbolagen att du har polisanmält överfallet. Därför måste du göra en polisanmälan så snart som möjligt efter händelsen. Det behöver inte finnas en känd gärningsperson för att du ska kunna få ut ersättning. 

När du har gjort en polisanmälan gör du en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag som i sin tur gör en bedömning. Det gör de oavsett om gärningsmannen har dömts för brottet eller inte. Det ställs däremot inte lika höga krav på att bevisa brottet i hemförsäkringens överfallsskydd som det gör i en domstol. 

Överfallsskyddet gäller inte för misshandel i hemmet 

Hos de allra flesta försäkringsbolag gäller inte överfallsskyddet om gärningspersonen också omfattas av försäkringen. Därför ersätts sällan misshandel som sker i hemmet. Men bara under de senaste åren har ett par försäkringsbolag ändrat på det här genom att ta bort begränsningen. ICA Försäkring har dessutom lagt till ett omställningsskydd i sitt grundskydd som ger ekonomiskersättning till den som lämnar en våldsam relation. Vad som gäller för din hemförsäkring kan du läsa i försäkringens villkor. 

Du måste uppfylla vissa aktsamhetskrav 

För att få full ersättning behöver du uppfylla vissa aktsamhetskrav. Du kan alltså få mindre i ersättning om det bedöms att du själv har utsatt dig för risken att skadas. Ersättningen kan bli mindre om du exempelvis har varit påverkad av alkohol eller droger och att det bidragit till att du blivit misshandlad. Vid våldtäkt finns däremot inga sådana undantag. 

Du får däremot ingen ersättning om du har fått en skada i samband med att du själv har utfört ett brott.  

Läs även: Vad ingår i hemförsäkringen?

Vad är en krisförsäkring? 

Den som blivit utsatt för ett överfall och mår psykiskt dåligt på grund av det kan få hjälp genom krisförsäkringen som brukar ingå i hemförsäkringen. Den kan ersätta dig för krishjälp hos en legitimerad psykolog, ofta med upp till 10 besök. 

Du kan få krishjälp om du blivit utsatt för en traumatisk händelse, till exempel vid ett överfall, brand, explosion eller dödsfall. 

Du kan få ersättning från Brottsoffermyndigheten 

Har du inte en hemförsäkring eller om gärningspersonen inte kan betala skadestånd kan du ibland få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det kallas brottsskadeersättning. För att få ersättning behöver du skicka in en ansökan till Brottsoffermyndigheten inom 3 år efter att 

  • brottet begicks 

  • förundersökningen lades ner 

  • domen “vann laga kraft” och därför inte längre går att överklaga. 

Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag. 

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.
Hemförsäkring Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är
Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.