Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren är de detaljerade förutsättningar som gäller för en viss försäkringstyp hos ett visst försäkringsbolag.

Villkoren beskriver för vem, vad och när och hur försäkringen gäller. I försäkringsbrevet kopplas sedan försäkringen till vissa försäkrade personer och objekt som anges, samt en viss försäkringsperiod och premie.

I villkoren beskrivs allmänt i vilka fall försäkringstagaren eller förmånstagaren har rätt till ersättning från försäkringen.

Självrisker för olika moment och olika försäkringsskador, eventuella undantag i försäkringens giltighetaktsamhetskrav och andra förhållanden finns också beskrivna i villkoren.

Chatta med oss!