Bo och byggnadslån -tips och guide

För många är det en dröm att kunna bygga sitt eget hus eller renovera en äldre byggnad. Ett byggnadslån är speciellt framtaget för dig som vill bygga ett nytt hus eller renovera och bygga ut den fastighet du redan äger.

Bo och Byggnadslån

För många är det en dröm att kunna bygga sitt eget hus eller renovera en äldre byggnad. Ett byggnadslån är speciellt framtaget för dig som vill bygga ett nytt hus eller renovera och bygga ut den fastighet du redan äger. Byggnadslån kan jämföras med en kontokredit som utnyttjas under projektets gång. Det fungerar på följande sätt:

  • Ett byggnadslån är ett allt-i-ett-lån som löper under hela byggperioden.
  • Du betalar endast ränta för den delen av byggnadslånet som du utnyttjar.
  • När huset är klart placerar banken om ditt byggnadslån till ett vanligt bolån.

Så här fungerar ditt byggnadslån

När du har bestämt dig för att bygga nytt eller renovera ansöker du om ett byggnadslån hos din bank. Banken gör i sin tur en förhandsvärdering av fastigheten och avgör om den kan fungera som säkerhet för ditt byggnadslån. Fastighetsvärdet avgör sedan hur stort byggnadslån du kan beviljas utan att andra säkerheter för lånet behöver krävas.
Banken kommer även att följa och kontrollera utvecklingen av projektet för att se att fastighetens värde ökar i takt med att du använder byggnadslånet. Därför är det viktigt att byggnadslånet kan redovisas antingen med rent synliga förändringar som en husstomme eller kvitton på utförda arbeten som grunddränering och liknande.
Det förekommer att banken även behöver eventuella ritningar och andra uppgifter gällande produktionskostnader, samt entreprenörskontrakt för att kunna fatta beslut om din ansökan om byggnadslån ska beviljas eller om en extra säkerhet är nödvändig.
Byggnadslånet används för att täcka olika kostnader uppstår som när du köper tomtmarken, gjuter husgrunden och under själva resandet av huset. När ditt hus sedan är klart och har besiktats av en försäkringsman kan lånet omvandlas till ett vanligt bolån.

Så fungerar ansökan om lånelöfte

Många svenska banker har ett liknande upplägg om vi beskriver här under. Kontrollera dock alltid med din egen bank för att få korrekta uppgifter.

  • Byggnadslånet börjar på minst en miljon kronor och kräver att din egen kontantinsats ska vara på minst 20 procent av produktionskostnaden. Om du inte kan uppbringa kontantinsatsen så kan din bank i vissa fall hjälpa dig med förmånliga fritidslån.
  • I ansökan anger du den totala kostnaden för byggprojektet och hur stort byggnadslån du vill ta. Du behöver också skicka in en tidsplan för när arbetet ska vara slutfört.
  • Banken genomför en sedvanlig kreditprövning efter att lånelöftet är beviljat. Därefter skickar banken sina villkor för byggnadslånet.

Så fungerar själva byggnadslånet

Byggnadslånet är uppdelad i två delar. Det består dels av en byggnadskredit som avser betalningar för fakturor från entreprenörer som du sedan redovisar för din bankkontakt via mail eller fax. Den andra delen är en kredit på ditt byggkonto som används för andra utgifter som byggnadsmaterial och liknande.
Du disponerar över ditt byggkonto vilket innebär att du själv sköter övriga fakturor och betalar dessa.
Du betalar endast ränta på den utnyttjade krediten av byggnadslån under tiden som projektet pågår. Därefter omvandlas ditt byggnadslån till ett vanligt bolån.
Du kan även ansöka om ett kreditkort till ditt byggnadslån för att förenkla mindre inköp av olika byggmaterial.

renovera

Chatta med oss! Chatt