Lokal som renoveras

Bo- och byggnadslån – tips och guide

2021-09-14

För många är det en dröm att kunna bygga sitt eget hus eller renovera en äldre byggnad. Ett byggnadslån är speciellt framtaget för dig som vill bygga ett nytt hus eller renovera och bygga ut den fastighet du redan äger.

Bo- och byggnadslån

Byggnadslån kan jämföras med en kontokredit som utnyttjas under projektets gång. Det fungerar på följande sätt:

  • Byggnadslånet löper under hela byggtiden och du tar ut pengar när du behöver.

  • Du betalar endast ränta för den delen av byggnadslånet som du utnyttjar.

  • När huset är klart placerar banken om ditt byggnadslån till ett vanligt bolån.

Byggnadslån

Så här fungerar ditt byggnadslån

När du har bestämt dig för att bygga nytt eller renovera ansöker du om ett byggnadslån hos din bank. För att göra det behöver du ta fram ett underlag till banken som bland annat visar vad du ska bygga och hur mycket det kommer kosta. Du behöver också inkludera köpe- och entreprenadskontrakt. Banken gör i sin tur en förhandsvärdering av fastigheten och avgör om den kan fungera som säkerhet för ditt byggnadslån. Fastighetsvärdet avgör hur stort byggnadslån du kan beviljas utan att andra säkerheter krävs. 

Under byggtiden skickar du in dina fakturor som du får från entreprenörer och leverantörer till banken som därefter betalar dem. Det är viktigt att byggprojektet följer planen för att du ska få utbetalningarna av banken.  

Ibland kan du själv få använda en viss del av byggnadslånet, till exempel för löpande småköp till bygget såsom byggnadsmaterial och liknande. För att kunna betala detta överförs en del av byggnadslånet till ett byggkonto som du själv disponerar över. Du betalar endast ränta på den utnyttjade krediten av byggnadslånet under tiden som projektet pågår. 

När ditt hus sedan är klart och har genomgått en slutbesiktning kan lånet omvandlas till ett vanligt bolån. För att banken ska kunna göra det måste du visa upp ett slutbesked från byggnadsnämnden i kommunen. Ett slutbesked innebär att byggnaden eller ombyggnaden anses slutförd och att alla krav som ställts är uppfyllda, till exempel krav enligt bygglov, kontrollplan och startbesked. Utöver det måste huset sedan genomgå en slutvärdering. Tänk på att det inte finns någon garanti på att banken beviljar ett bolån när bygget är klart, så ta reda på vad som gäller i förväg. 

Så fungerar ansökan om lånelöfte

Många svenska banker har ett liknande upplägg om vi beskriver här under. Kontrollera dock alltid med din egen bank för att få korrekta uppgifter.

  • Byggnadslånet kräver att din egen kontantinsats ska vara på minst 15–20 % av produktionskostnaden. Om du inte kan få ihop kontantinsatsen så kan din bank i vissa fall hjälpa dig med förmånliga fritidslån.

  • I ansökan anger du den totala kostnaden för byggprojektet och hur stort byggnadslån du vill ta. Du kan också behöva skicka in en tidsplan för när arbetet ska vara slutfört.

  • Banken genomför en sedvanlig kreditprövning efter att lånelöftet är beviljat. Därefter skickar banken sina villkor för byggnadslånet.