Hemförsäkring

Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är

2023-04-27 Angelica Lindberg
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.

En drulleförsäkring, eller allriskförsäkring som den också kallas, är en populär tilläggsförsäkring som du kan teckna till din hemförsäkring. Men hos vissa försäkringsbolag ingår den i hemförsäkringens grundutförande. Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett, till exempel om du får en reva i nya vinterjackan, den dyra servisen går i kras, eller om du tappar mobilen i toaletten så att den blir helt obrukbar.

Innehåll på sidan: 

Vad är en drulleförsäkring eller allriskförsäkring? 

En drulleförsäkring, eller allriskförsäkring som det också kallas, är ett utökat skydd till hemförsäkringen. Skyddet kan antingen ingå i grundutförandet av din hemförsäkring, alternativt tecknas som en separat tilläggsförsäkring. Om tillägget ingår i din hemförsäkring betalar du förmodligen någon hundralapp extra för detta i hemförsäkringens premie, även om ditt försäkringsbolag marknadsför det som om inlägget “ingår” i hemförsäkringens skydd. 

Men i de fall den inte ingår är drulleförsäkringen ett väldigt populärt tillägg till hemförsäkringen. Vi vågar till och med påstå att det är den absolut vanligaste tilläggsförsäkringen till hemförsäkringen, oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som försäkras. 

I en villaförsäkring ingår det även en så kallad allrisk för byggnad – som är en mer omfattande drulleförsäkring för husägare. Den gäller för plötsliga och oförutsedda skador på bostadsbyggnaden, medan hemförsäkringens allriskskydd gäller för dina saker. 

Vad betyder drulle- och allriskförsäkring? 

Drulleförsäkring och allriskförsäkring är två olika benämningar för samma skydd. Det finns alltså inga skillnader mellan de båda. Ordet allriskförsäkring är kanske det mer formella ordet för denna tilläggsförsäkring, men drulleförsäkring är en minst lika vanlig term. Bakom ordet drulleförsäkring ligger förmodligen termen “drulle” – som innebär att en tabbe har begåtts. Du gör en “drulle” om du till exempel tappar dina solglasögon i sjön, snubblar och tappar mobilen i marken, och så vidare. 

Vad täcker drulleförsäkringen eller allriskförsäkringen? 

Drulleförsäkringen täcker de skador som du själv orsakar på dina egna saker. Mer specifikt gäller det vid plötsliga och oförutsedda händelser, där någon form av lösöre förstörs. Skadan ska inte kunna gå att förutse – och vanligt slitage räknas inte som en olycka som kan täckas av drulle- eller allriskförsäkringen. Precis som med vilken försäkring som helst förväntas du alltid vara rädd om dina saker. Samtidigt har just drulleförsäkringen överseende med att vem som helst kan begå en tabbe. 

För att du ska få ersättning från din allriskförsäkring behöver lösöret anses vara obrukbart efter olyckan. Det innebär att en mindre repa eller fläck förmodligen inte kan ersättas – om det inte direkt innebär att föremålet i fråga blir obrukbart på grund av detta. Ett bra exempel kan vara en reva i den dyra vinterjackan – vars funktion faktiskt minskar radikalt till följd av att jackan inte längre håller tätt mot vind, kyla och fukt. Sprickor på mobilskärmen ersätts inte heller om mobilen fungerar i övrigt. Nedan listas några typiska undantag då drulleförsäkringen inte gäller. 

Vad täcks inte av allrisk- eller drulleförsäkringen? 

  • Cyklar och golfutrustning täcks inte av allriskförsäkringen. Dessa objekt är helt enkelt exkluderade från skyddet eftersom risken för oförutsedda händelser är alltför stor samt att skadetillfällen kan vara svårtydda. Spelar du golf är snarare en golfförsäkring något att titta närmre på. 

  • Det finns även undantag såsom skada i samband med felaktig användning av till exempel en maskin eller ett verktyg. Detsamma gäller åldersförändring (och som tidigare nämnt, slitage) vare sig en olycka uppstår plötsligt eller inte. 

  • Ett annat vanligt undantag är låsbyte. Med andra ord hjälper drulleförsäkringen dig inte om du till exempel tappar bort nycklarna till ditt hem och behöver byta lås för att kunna komma in igen. 

  • Stöld och borttappade saker är svårdefinierade olyckor, i synnerhet om stöld uppstår i samband med att du förlagt en sak och sedan låtit den vara obevakad. Att en stöldbegärlig sak försvinner när den är oövervakad är inte helt oförutsägbart, vilket innebär att allrisken inte täcker detta. I samband med olyckor som dessa är det snarare grundskyddet i hemförsäkringen som kan vara till hjälp. 

Drulleförsäkring för mobil 

Via mobiloperatörer såsom Telia eller Tele2 går det ofta att teckna en separat drulle- eller allriskförsäkring som skyddar din mobiltelefon. Dessa är ofta utformade för att konkurrera mot tilläggsförsäkringen i hemförsäkringen, och ett vanligt säljargument är bland annat att de har en betydligt lägre självrisk än den drulleförsäkring som är kopplad till din hemförsäkring. 

Gäller drulleförsäkringen för spruckna skärmar?  

En mycket vanlig skada som försäkringsbolag stöter på dagligen är alla spräckta skärmar på mobiltelefoner och läsplattor. Spruckna skärmar uppstår i regel just vid plötsliga och oförutsedda händelser och är därmed i allra högsta grad en olycka som ersätts via drulleförsäkringen, men då måste mobiltelefonen vara helt obrukbar. Om den fortfarande fungerar i övrigt, trots den spruckna skärmen kan du därför inte räkna med att få ersättning. Du får också själv stå för självrisken om skadan är ersättningsbar. Självrisken ligger vanligtvis på omkring 1 500 kronor. 

Gäller drulleförsäkringen om mobilen försvinner eller stjäls?  

Tyvärr är borttappade eller stulna mobiltelefoner bland de vanligaste olyckorna som anmäls till försäkringsbolag. Det kan handla om en Iphone som glömts kvar på ett restaurangbord och försvunnit inom bara några minuter, eller en ficktjuv som tagit mobiltelefonen ifrån en handväska. Detta räknas dock inte som “plötsliga och oförutsägbara händelser”, eftersom du trots allt är skyldig att vara vaksam över dina saker. Med andra ord täcks dessa skador varken av hemförsäkringens drulleförsäkring, eller en separat försäkring för din mobiltelefon. 

Zmartas rekommendation kring produktförsäkringar  

Vi på Zmarta tycker att separata produktförsäkringar, såsom en drulleförsäkring för mobil, är ett onödigt och dyrt skydd – helt enkelt eftersom de allra flesta skadorna som kan uppstå på din telefon faktiskt täcks av den vanliga allriskförsäkringen. Självrisken kan förvisso vara lägre, men premien för en separat drulle- eller allriskförsäkring för mobil är oproportionerligt hög i jämförelse med vad ett tillägg till hemförsäkringen kostar. 

Vilken ersättning ger drulleförsäkringen? 

Du får ersättning för din “drulle” baserad på lösörets marknadsvärde. Det vill säga, vad saken är värd idag eller vad det kostar att reparera den. Ditt försäkringsbolag gör i regel även ett åldersavdrag, framförallt om det är en sak som ska ersättas helt och hållet. Värt att notera gällande just drulle-ärenden är att handläggningstiden vanligtvis går mycket fort. Många gånger går olyckan att identifiera redan vid första samtalet – och du kan ha ersättningsbeloppet utbetalt inom närmsta dagarna eller veckorna. 

Priset på drulleförsäkringen

Priset på drulleförsäkringen beror bland annat på hur många familjemedlemmar som hemförsäkringen täcker. Samtidigt är tillägget en stark rekommendation till de familjer där hushållet är stort och det finns barn med i bilden, då mindre olyckor som täcks just av allriskförsäkringen lätt kan uppstå i stressade vardagssituationer. 

I tabellen nedan kan du se vilken maxersättning samt självrisk respektive försäkringsbolag tillämpar på sin drulleförsäkring – oavsett årspremie. 

Försäkringsbolag

Självrisk (kr)

Maxersättning (kr)

Dina Försäkringar

1 500

50 000

Folksam

1 800 eller 900

40 000 eller 80 000*

Gjensidige

1 500

100 000

Hedvig

1 500

50 000

Ica Försäkring

1 500

100 000

If

1 500

50 000 eller 80 000**

Länsförsäkringar

1 400

100 000

Moderna Försäkringar

1 500

50 000 eller 100 000***

Redo

1 500

50 000

Trygg-Hansa

1 500

100 000

Villaägarna

1 500

100 000

* Självrisk och högsta ersättning beror på om du väljer försäkringspaket Mellan eller Stor.
** Högsta ersättning beror på om du väljer försäkringspaket Extra eller Stor. Hos If kan du välja självrisk från 750 till 10 000 kr.
*** Högsta ersättning beror på om du väljer försäkringspaket Medium eller Large.

Olika typer av drulleförsäkringar 

I vardagligt tal syftar man främst på drulleförsäkringen som är kopplad till hemförsäkringen när man pratar om drulle- eller allriskförsäkringar. Men det finns olika typer av drulleförsäkringar som täcker olika typer av skador. Nedan går vi igenom de vanligaste typerna av drulleförsäkringar och vad de täcker. 

Drulleförsäkring för bil

En bilallrisk eller drulleförsäkring för bil är till för att täcka skador som kan uppstå i bilen vid oväntade händelser. Den täcker skador som inte täcks av vanliga bilförsäkringar, såsom när du spiller läsk i bilen, tappar bilnyckeln eller råkar tanka fel bränsle. Om sådana skador inträffar kan en drulleförsäkring hjälpa dig att täcka kostnaderna. 

Drulleförsäkring för villa

En allrisk- eller drulleförsäkring för villa är till för att täcka plötsliga och oförutsedda skador på själva byggnaden. Om du exempelvis råkar tappa något som förstör golvet, backar in i garageporten eller om någon sparkar en fotboll genom ett fönster kan en drulleförsäkring täcka kostnaderna för reparation. 

Drulleförsäkring i hemförsäkringen

I hemförsäkringens grundskydd finns alltid ett ansvarsskydd för skador på andras egendom. Detta innebär att om du råkar orsaka en skada på någon annans egendom och blir skadeståndsskyldig för det, så täcker din hemförsäkring dessa kostnader. Till exempel om du råkar ha sönder ett handfat i en hyreslägenhet, din hund biter grannens hund eller du orsakar en vattenskada i din bostadsrätt som i sin tur orsakar en skada i grannens lägenhet. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå vilka typer av drulleförsäkringar som finns och vad de täcker. Att ha en drulleförsäkring kan hjälpa dig att känna dig trygg och skyddad mot oförutsägbara händelser som kan leda till höga kostnader. 

Läs mer om vad som ingår i hemförsäkringen här.

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.
Utsikten från ett flygplansfönster med vit flygplansvinge och moln i bakgrunden
Hemförsäkring Flyg med bagage – storlek- och viktgränser hos olika flygbolag
Vi går igenom bagagereglerna hos 11 olika flygbolag och ger tips på hur du kan packa din väska.