Spartips

Obligationer

2019-10-22 Johanna Westerlund
obligationer

Det är inte så krångligt som det verkar. Med obligationer, alltså. Har du någon gång lånat pengar? I så fall är du på god väg till att förstå vad det handlar om. För faktum är att även företag, banker och till och med regeringen behöver låna en slant ibland och vem skulle vilja låna ut sina hårt förvärvade pengar utan att få något tillbaka? Exakt, och det är här obligationer kommer in i bilden.

Vad är en obligation?

En obligation är ett räntebärande skuldebrev; en fordran som intygar att innehavaren har lånat ut pengar till exempel regeringen, en bank eller ett företag. Obligationen intygar med andra ord att dess ägare har lånat ut pengar och han eller hon är berättigad avkastning i form av ränta. Den som köper en obligation lånar alltså, enkelt förklarat, ut pengar till en såkallad emittent och tjänar på det genom ränta och avkastning.

Vad är vitsen med obligationer?

Stora företag och staten behöver ofta låna högre belopp än vad som är möjligt för banken att låna ut. Det kan vara allt från att man behöver kapital till att expandera företaget eller för att finansiera ett infrastrukturprojekt. I ett sådant läge utfärdas obligationer på marknaden med möjlighet för investerare att köpa. Investerarna lånar då ut sina pengar mot en ränta.

Vad är skillnaden mellan obligationer och aktier?

Den största skillnaden är att obligationer är skulder medan aktier är eget kapital.Genom att köpa en aktie (eget kapital) blir en investerare ägare i ett företag medan vid köp av en obligation (skuld) blir investeraren en kreditgivare till företaget. Medan en aktiemarknad kan svänga tvärt brukar obligationer beskrivas som säkra och stabila.När aktiemarknaden är osäker brukar investerare satsa på att ha obligationer i sin portfölj. Eftersom en obligation är ett värdepapper med fast avkastning är du garanterad att få tillbaka insatsen så länge du behåller den tills förfallodatumet (med undantag ifall företaget går i konkurs). Generellt kan därmed sägas att obligationer innebär ett mindre risktagande än aktier, men ger inte heller samma chans till hög avkastning.

Vem kan köpa obligationer?

Som privatperson kan du köpa privat- eller premieobligationer. Inom privatobligationer finns det två olika typer: kupong- och nollkupongobligationer. Skillnaden mellan dessa är frekvensen i utbetalning av eventuell värdeökning; för kupongobligationer utbetalas räntepengar (kuponger) löpande medan för nollobligationer utbetalas avkastning vid ett enda tillfälle och det när löptiden har gått ut. Den tidsperiod som pengarna lånas ut kallas löptid och varierar mellan olika obligationer. Privatobligationer löper mellan ett och tio år och har en fast förfallodag, det vill säga en fast löptid.

Fler i samma kategori

Se alla
cyklande äldre dam
Spartips Pensionssparande
Det ska inte behöva kännas tungt att tänka på ditt pensionssparande.