Spartips

Kapitalförsäkringar

2019-10-22 Johanna Westerlund
blå spargris

En kapitalförsäkring är en sparandeform där dina aktier och fonder sätts in i en försäkring ägd av ett försäkringsbolag. Du köper aktier och/eller fonder själv, eller överlåter till försäkringsbolaget att sköta om förvaltning och placering. Man kan även beskriva kapitalförsäkringar som garantier som används för att handla med fonder, aktier och andra värdepapper.

Hur fungerar kapitalförsäkringar ?

För kapitalförsäkringar gäller andra regler för skatt än för vanligt sparande. Här betalar du skatt årsvis, istället för att beskatta eventuell vinst vid varje försäljning av fond/aktie. Du behöver inte heller deklarera för varje genomförd affär. Ditt sparande schablonbeskattas och beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året som gått. Det kan dock vara bra att veta att eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas måste du betala skatt även om den sammanlagda värdeutvecklingen varit negativ under året. Den sammanlagda skattesumman att betala räknas ut genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (från november året före), plus 0,75 procentenheter. Från denna summa dras sedan 30 % skatt. Uppgifterna för det här kommer förtryckta i din deklaration.

Olika kapitalförsäkringar

Man brukar prata om att det finns tre olika typer av kapitalförsäkringar på den svenska marknaden; fondförsäkring, traditionell försäkring och depåförsäkring.

I en så kallad fondförsäkring väljer du oftast själv vilka fonder, och därmed vilken risk, du vill ta. Du väljer fonder bland de som försäkringsbolagen erbjuder. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde men du har ingen garanti att få tillbaka det du investerat som sparkapital.

Den traditionella försäkringen innebär att försäkringsbolaget placerar dina pengar. Pengarna placeras i olika räntebärande värdepapper, som exempelvis aktier. En traditionell försäkring ger dig även någon slags garanti, exempelvis ett visst belopp vid kommande utbetalning från försäkringen. Hur stor den summan blir baseras bland annat på aktuell garantiränta.

Depåförsäkringen fungerar så att du själv placerar pengar i aktier, fonder eller andra värdepapper. Du har inga garantier för ditt sparande utan försäkringen följer gällande värdeutveckling och dina placeringar kan öka eller minska i värde.

Avgifter för kapitalförsäkringar

Det finns ingen fast summa eller fasta månadsavgifter då det kommer till kapitalförsäkringar. Det är fri prissättning vilket gör att avgifterna kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Vanliga avgifter som kan finnas och som är värda att kika närmare på är:

Årsavgifter – årliga avgifter i satta summor eller i procent av försäkringsvärdet etc.Premieavgift – avgift för att sätta in pengar i kapitalförsäkringenCourtage – försäkringsbolagets avgifter för dina köp- eller försäljningar av exempelvis aktierÅterköpsavgift – kostnad om du vill ta ut pengar i förtidFondavgifter – fondbolagets avgifter för dina fondköp/fondförsäljningar

Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkring

Det finns ett antal fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringar jämfört med sparande i andra former. Här nedanför listar vi några av de allra viktigaste:

Fördelar:

  • Skattefria utdelningar på svenska aktier

  • Inga krav att deklarera försäljningar = lättadministrerad deklaration

  • Du kan själv välja förmånstagare

  • Du betalar ingen extra skatt om du vill sälja eller byta värdepapper – istället betalar du skatt varje år på värdet av ditt sparande, så kallad schablonskatt

  • Möjlighet finns även att välja löpande månadsutbetalningar från försäkringen

Nackdelar

  • Du måste betala avkastningsskatt varje år, även om dina värdepapper skulle ha minskat i värde

  • Du kan få höga avgifter för sparandet (se avsnittet om avgifter lite högre upp)

  • Sparandet är oftast bundet till en viss tid och vill du avbryta det i förtid kan du tvingas betala en avgift som många gånger är ganska hög

  • Förluster kan inte dras av på skatten

  • Sparandet omfattas inte av investerarskyddet (läs mer om detta nedan) eftersom du inte själv äger fonderna och aktierna

Kapitalförsäkringar = inget investerarskydd

För den som sparar i värdepapper eller fonder finns ett så kallat investerarskydd som Riksgälden håller i. För kapitalförsäkringar saknas detta skydd, i och med att det är försäkringsbolaget och inte du själv som äger fonderna eller värdepappren. Däremot finns det regler som försäkringsbolagen måste följa för att exempelvis motverka konkurser; bland annat måste respektive försäkringsbolag ha så pass mycket tillgångar att det skulle täcka skulden som finns till kunder som tecknat försäkring. Däröver ska försäkringstagarna ha förmånsrätt.

Bindningstid och utbetalningar

Bindningstiden för kapitalförsäkringar varierar från försäkringsbolag till försäkringsbolag och kan vara allt från en månad upp till 15 år. Du kan välja om du vill sätta in pengar regelbundet, till exempel en fast summa varje månad, att spara ett engångsbelopp eller att kombinera dessa via extrainsättningar. Du binder pengarna under en viss tid men kan sedan, efter att bindningstiden är slut, välja att få ut hela beloppet eller ta löpande utbetalningar under en längre period.

Om du skulle behöva en utbetalning eller ett återköp innan bindningstiden är klar får du oftast betala en återköpsavgift och det är inte säkert att det är möjligt att få ut hela beloppet.

Bra att tänka på när du ska välja kapitalförsäkring

Läs på om olika kapitalförsäkringar och välj den typ som du tror skulle passa dig bäst. Ta reda på vilka avgifter som finns och vilka garantier och bindningstider försäkringsbolaget har. Kontrollera också hur det ligger till med flexibiliteten gällande hur du kan göra uttag och insättningar.

Fler i samma kategori

Se alla
cyklande äldre dam
Spartips Pensionssparande
Det ska inte behöva kännas tungt att tänka på ditt pensionssparande.