Spartips

Investeringssparkonto

2019-10-22 Tone Westerholm
fallande pengar

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett slags sparkonto där du sparar i fonder, aktier och andra värdepapper. I ett investeringssparkonto kan du placera kontanter och så kallade investeringstillgångar; aktier, fonder och fondandelar, obligationer och derivat. Både aktier, obligationer och derivat är ”finansiella instrument” där kravet på att kunna handla med dessa på ditt investeringssparkonto är att de handlats på en reglerad marknadsplats. Dina pengar eller värdepapper är inte bundna och du kan köpa och sälja när och hur det passar dig.

Vem kan spara i ett investeringssparkonto ?

Det är endast privatpersoner och dödsbon som kan äga investeringssparkonton och det kan inte finnas flera ägare på samma konto. Företag kan med andra ord inte ha ett investeringssparkonto. Själva kontot kan inte heller överföras på någon annan person men däremot kan tillgångarna på kontot överlåtas genom exempelvis arv, gåva eller försäljning.

Överföring från annat sparande

Om du redan äger aktier eller andra värdepapper så kan du föra över dessa till ditt investeringssparkonto. Dock räknas detta som försäljning och du måste därför skatta 30 % på eventuell vinst fram till överföringen.

Deklaration och investeringssparkonto

En skillnad mellan att spara i ett ISK istället för i ett vanligt fondkonto är att du inte skattar varje gång du säljer med vinst utan istället betalar en årlig schablonskatt som är beräknad på värdet av ditt sparande. Värdet på ditt kapital mäts varje kvartal och en fjärdedel av den sammanlagda summan multipliceras sedan med det statslåneräntan låg på den 30 november året innan, plus 0,75 procentenheter. Detta redovisas sedan och beskattas med 30 %.

Du kan sälja när och hur du vill i och med att sparandet inte är bundet och dina eventuella försäljningar behöver inte heller tas upp i din deklaration. Däremot kan du inte göra skatteavdrag om du har sålt med förlust. Din schablonintäkt kommer att räknas ut av den bank du sparar hos och banken skickar även kontrolluppgifter för detta till Skatteverket.

Schablonintäkten kommer förtryckt på din deklaration.

Du kan sälja när och hur du vill i och med att sparandet inte är bundet och dina eventuella försäljningar behöver inte heller tas upp i din deklaration.

Schablonbeskattning

Det värde du har på ditt investeringssparkonto skattar du för årsvis, och då spelar det ingen roll om du gjort vinst eller förlust på ditt kapital. På ett investeringssparkonto schablonbeskattas kapitalunderlaget, för 2017 med 0,375 %. 

Du behöver däremot inte bekymra dig över själva räknandet – det sker via ditt sparinstitut som rapporterar in detta till Skatteverket.

Avgifter för investeringssparkonto

Själva investeringssparkontot är oftast kostnadsfritt. Däremot kan det tillkomma kostnader beroende på vilket sparande du väljer. Om du exempelvis sparar i fonder tillkommer det oftast en förvaltningsavgift medan om du sparar i aktier kan få betala en summa vid sälj eller köp.

Fördelar och nackdelar med investeringssparkonto

Det finns såklart både för- och nackdelar med ett investeringssparkonto. Fördelarna är bland annat att det är kostnadsfritt och att transaktioner inom investeringssparkontot är skattefria. Den årliga skatten är dessutom låg – för 2017 ligger skatten på ca 0,37 % av ditt sparvärde. En annan fördel är att du själv inte behöver deklarera dina transaktioner då det sker via den du har ditt konto hos. Du sparar med andra ord tid och slipper ofrånkomlig förvirring vid deklarationstillfället om du har ett investeringssparkonto.

Bland nackdelarna kan vi nämna att du schablonbeskattas även om värdet på ditt sparande har blivit lägre under året. Att spara i investeringssparkonto går dessutom inte för dig som företagare, utan är endast för privatpersoner. Annat som kan ses som en nackdel är att du får skatta om du tar in värdepapper från ett annat sparande, och att förluster på enskilda försäljningar inte är avdragsgilla.

Investeringssparkonto – ett sparande för alla?

Ett investeringssparkonto passar kanske inte alla, men om du vill ha ett sparande som gör deklarationen enklare, om du tror att du kommer genomföra ett antal köp/försäljningar över året och om du tror att din avkastning kommer att bli högre än 1,25 %, så kan det vara sparformen för dig. Om du dessutom sparar i aktier eller fonder kan ett investeringssparkonto vara bra, på grund av den låga räntan på vanliga sparkonton.

Insättningsgaranti på ISK

De pengar och värdepapper du har på ett investeringssparkonto omfattas av såväl insättningsgaranti som investerarskydd, vilket ger dig ökad trygget i ditt sparande. Det innebär nämligen att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Fler i samma kategori

Se alla
cyklande äldre dam
Spartips Pensionssparande
Det ska inte behöva kännas tungt att tänka på ditt pensionssparande.