Man som skriver under papper med en svart penna.

Lösa lån i förtid