hand som håller i penna över ett papper med siffror

Bör man välja fast eller rörlig ränta 2024?