Bolån

Bör man välja fast eller rörlig ränta 2023?

2023-02-22 Wilma Björlin
hand som håller i penna över ett papper med siffror

Riksbanken har vid flera tillfällen höjt styrräntan på grund av den höga inflationen. Hur bör man egentligen tänka – borde man binda lånet eller behålla det rörligt? Vi guidar dig på vägen.

Ta 4 minuter och läs denna artikel som hjälper dig på vägen och gör det enklare för dig att ta ett beslut kring din bolåneränta.

Rörlig & bunden ränta – vad innebär det?

Rörlig ränta innebär att räntan kan gå både upp och ner. Den ändras var tredje månad.

Bunden ränta innebär istället att räntan är fast, vilket innebär att räntan stadigt håller sig på samma nivå. 

Skillnaden kan bli ganska stor beroende på om du väljer fast eller rörlig ränta på ditt bolån. Det kan skilja så mycket som tusenlappar mellan den lägsta och högsta räntan. Räntan faller dock i takt med amorteringarna, men under många år är det en betydande skillnad.

När du binder bolåneräntan så bestämmer du tillsammans med banken en fast nivå på räntan som du förbinder dig att betala under en viss tid. De vanligaste bindningstiderna på bolån är 1, 2, 3, 5 eller 10 år.

Det innebär att du skriver ett avtal med banken om att du ska betala till exempel 1,5% i ränta på lånet under kommande 5 år. Om räntan går upp eller ner under de 5 åren spelar ingen roll, din ränta är densamma oavsett. Om du istället har rörlig ränta så blir ditt lån dyrare om räntan går upp och billigare om räntan går ner.

Vanligtvis är den bundna räntan högre än den rörliga räntan. Det beror på att du som låntagare betalar en liten premie för den tryggheten som bundna räntor innebär. Om räntan stiger kraftigt kan du ändå känna dig trygg eftersom din räntenivå är bunden.

Du kan välja att binda hela eller delar av ditt bolån. Du kan även binda delar av lånet på olika bindningstider om du önskar.

Det kan kännas lockande att välja rörlig ränta för lägsta möjliga månadskostnad, samtidigt finns oron för stora ränteökningar. Det är därför vanligt att man väljer att ta ett lån med flera års bindningstid – eftersom man då vet vad månadskostnaden blir för en längre tid framöver. 

Det går att göra en ungefärlig bedömning av det kommande ränteläget, fast det kräver en del tid och informationssökning. Generellt kan man säga att det är inflationen som styr räntan. Riksbankens tydligt uttalade mål är en inflation på 2% – så länge det består finns ingen anledning att ändra räntan.

Fördelar och nackdelar med fast och rörlig ränta – vad är bäst?

Bakåt i tiden så har rörlig ränta varit det bästa alternativet, då det har varit billigast över tid. Det innebär dock inte att det är säkert att rörlig ränta alltid är det bättre valet. Generellt sett är rörlig ränta det bästa alternativet när nivåerna antingen går ner, eller står still. Fast ränta är istället bättre när räntorna går upp.

Fördelar med bunden ränta:

  • Tryggt att veta att nivån alltid är densamma.

  • Stiger räntenivåerna så kan du spara pengar med fast ränta.

Nackdelar med bunden ränta:

  • Rörlig ränta är billigare historiskt sett.

  • För att lösa ett bundet bolån i förtid krävs ränteskillnadsersättning.

  • Om den rörliga räntenivån är lägre än den du bundit din ränta på så förlorar du pengar.

När borde man välja att binda räntan?

Nu undrar du kanske om du borde binda räntan eller inte – och i  fall när? Svaret på den frågan beror lite på hur du tror att räntans utveckling kommer se ut framöver.

Några riktlinjer kan vara: 

Stillastående räntor under kommande år = behåll rörlig ränta

Stigande räntor under kommande år = bind räntan

Sjunkande räntor under kommande år = behåll rörlig ränta

Ska man välja att binda räntan 2023?

Vi rekommenderar dig att göra en bedömning utifrån riktlinjerna precis här ovan. Vi bedömer det inte särskilt sannolikt att boräntorna går ner nämnvärt från nuvarande nivåer under första halvan av 2023 så länge inget stort och oväntat händer.

Vår prognos är alltså att räntorna kommer ligga kvar runt nuvarande nivåer under första halvan av 2023 för att sedan börja gå nedåt.

Vilken bindningstid ska man välja?

Om du vill binda räntan så är det mycket viktigt att välja rätt tidpunkt att binda den på samt att välja rätt bindningstid. Räntan följer vanligtvis konjunkturen. När konjunkturen är på topp så är räntan oftast hög och vice versa. 

En konjunkturcykel (lågkonjunktur + högkonjunktur) vara normalt i 5–7 år. Det innebär att en lågkonjunktur efterföljs vanligtvis av 5–7 års stigande konjunktur och stigande räntor. Man ska därför undvika att binda räntan på toppen av en högkonjunktur när räntorna är höga. 

När lågkonjunkturen kommer så faller vanligtvis räntorna. Då vill man sitta med rörliga räntor så att man får ta del av nedgången. 

Det kan kännas tryggt att veta precis vad man kommer att få betala framöver – ett bra argument för att binda sina räntor.

Binda hela eller delar av lånet? 

De allra flesta väljer att binda en del av sina lån. Man binder kanske 60 % av sina lån med olika löptider för att jämna ut topparna och dalarna i sina räntekostnader. Det gör att man kan undvika att få plötsliga kraftiga höjningar på sina räntekostnader. Man kan binda en del av sina lån på 3 år och en annan del av lånen på 5 år. Det gör att det hela blir stabilt och bra.

Exempel på hur man kan fördela sitt bolån:

  • 100 % av lånet har rörlig ränta.

  • 100 % av lånet är bundet på 10 år.

  • 50 % av lånet har rörlig ränta, resterande 50 % är bundet på 5 år.

  • 30 % av lånet har rörlig ränta, 50 % har räntan bunden på 1 år & de sista 20 % har räntan bunden på 10 år.

Kan man förbereda sig för ökade räntor?

Ja, ett bra alternativ är att månadsspara mellanskillnaden mellan räntekostnaden du har på bolånet idag och den räntekostnaden du skulle få vid en högre ränta. Då bygger du en buffert för ökade räntekostnader sakta men säkert varje månad. 

Kan banken höja bundna räntor?

När du bundit din ränta på en viss tid är räntan låst under bindningstiden. Det innebär att du vet exakt vad din ränta är och den kan inte ändras av banken.

Är det smart att betala av bolånet?

Det är individuellt. Vilket av alternativen som passar bäst beror på din situation, främst tre faktorer: din belåningsgrad, din skuldkvot och hur bostadsräntan kommer att utvecklas i förhållande till aktiemarknaden. Kan det vara värt att flytta ditt bolån om du inte kan betala av bolånet?

Styrräntans utveckling de senaste åren

Graf som visar styrräntans utveckling mellan 2014-2022

Bild som visar Riksbankens styrränta mellan år 2014–2022. Källa: Riksbanken

Läs också: Lösa lån i förtid – detta bör du tänka på

Prognosen för bolåneräntorna framöver

I sin penningpolitiska rapport från september meddelade Riksbanken att deras prognos för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret. Det är för att inflationsutvecklingen fortsätter och att man kommer behöva fortsätta anpassa penningpolitiken för att nå inflationsmålet.

Styrräntan ligger i dag på 1,75 %, och prognosen är att den lär höjas till över 2 % till början av 2023. Bolåneräntorna kommer således också att höjas och man tror att den rörliga bolåneräntan kommer ligga på runt 4 % under 2023. Enligt vissa prognoser kan dock styrräntan börja sänkas igen redan i slutet av 2023, i takt med att Sveriges ekonomi växer långsamt.

Prognosen för framtiden är dock osäker, med tanke på att det är svårt att förutse inflationstakten det kommande året.

Vi bedömer det inte särskilt sannolikt att boräntorna går ner nämnvärt från nuvarande nivåer under första halvan av 2023 så länge inget stort och oväntat händer.

Vår prognos är alltså att räntorna kommer ligga kvar runt nuvarande nivåer under första halvan av 2023 för att sedan börja gå nedåt.

Läs också: Inflation i Sverige 2023

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna med rosa nagellack håller i silvrig iphone och sitter vid silvrig macbook
Bolån Amortera eller spara
Lär dig varför det är bra att spara och amortera och hur du väljer vilken som är viktigast för din ekonomi.
Många bostadshus i centrala Sundsvall, fotograferat uppifrån.
Bolån Förhandla räntan på bolånet
Förhandla räntan på bolånet genom att följa våra tips.
Ett par flyttar in i bostad, kvinnan packar upp kartonger i köket och mannnen bär en stor tavla.
Bolån Så funkar ränteavdraget
Ta reda på hur du får ränteavdraget och hur ränteavdraget ser ut under 2023.