Företagsförsäkring

Företagsbilförsäkring – guide för stora och små företag

2023-04-12 Angelica Lindberg
Kvinna sitter i en vit bil i ett garage.

Har du en företagsbil som du behöver teckna en försäkring till? En företagsbilförsäkring fungerar på samma sätt som en vanlig bilförsäkring, med några små skillnader. I vår guide för företagsbilförsäkring får du lära dig allt du behöver veta om försäkringar för företagsbilar.

På 14 minuter eller mindre får du veta vad en företagsbilförsäkring är, vad som påverkar kostnaden för en företagsbilförsäkring, vilka skador den täcker och hur självrisken fungerar. Dessutom får du veta vad du ska göra om företagsbilen blir stulen eller totalförstörd, samt vad som gäller för en begagnad bil. 

Vad är en företagsbilförsäkring och vilken typ behöver jag? 

En företagsbilförsäkring är en bilförsäkring som ett företag tecknar för en bil som företaget äger eller leasar. Försäkringen fungerar precis som en vanlig bilförsäkring, med den skillnaden att den har anpassats för att passa företag. Till exempel kan en bilförsäkring för företag omfatta även verktyg eller gods som tillhör företaget.  

Vilka typer av företagsbilförsäkringar finns det?

En bilförsäkring för företagsbilar finns i omfattningarna trafik-, halv- och helförsäkring, precis som för din privata bilförsäkring! Här nedan kan du läsa vidare om de olika omfattningarna.  

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter dig för personskador på förare, passagerare och personer utanför bilen, samt skador på andras egendom. Den ersätter däremot inte skador på din egen bil. Därför rekommenderar vi dig att välja en halv- eller helförsäkring till din företagsbil.  

Halvförsäkring

I halvförsäkringen ingår en trafikförsäkring och dessutom ingår en 

 • stöldförsäkring

 • brandförsäkring

 • glasförsäkring

 • maskinförsäkring

 • allriskförsäkring (ibland endast som tillägg)  

 • räddningsförsäkring

 • ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring

En helförsäkring innehåller både skydden från trafik- och halvförsäkringen. Utöver det innehåller den även en vagnskadeförsäkring som ersätter dig för yttre skador på bilens kaross, till exempel vid en trafikolycka eller om ett träd faller ner över bilen.   

Vilken typ av företagsbilförsäkring behöver jag för min verksamhet? 

Vilken typ av företagsbilförsäkring du behöver beror bland annat på hur gammal bilen eller bilarna är. En ny bil (0–3 år) brukar ha en vagnskadegaranti som ersätter yttre skador på bilens kaross, det vill säga, motsvarande skydd som i en helförsäkring. I det fallet räcker det att teckna en halvförsäkring till bilen.  

Är det en nyare bil (3–12 år) vars vagnskadegaranti har gått ut, rekommenderar vi dig att teckna en helförsäkring. Har du en äldre bil än så kan du med fördel teckna en halvförsäkring.  

Vilken typ av försäkring behöver jag om jag leasar företagsbilen? 

Många företag som leasar ut bilar paketerar sina erbjudanden där allt ifrån service, vinterdäck till försäkringar ingår. Men vi råder dig att läsa igenom försäkringsavtalet noga och jämföra det mot andra företagsbilförsäkringar innan du bestämmer dig, eftersom försäkringarna som ingår i paketet sällan anpassas efter de risker som just ditt företag är exponerat för.  

Detta är extra relevant för dig som exempelvis  

 • reser i tjänsten

 • använder bilen ovanligt mycket

 • har värdefulla verktyg, ritningar eller annat i bilen. 

Om du reser utomlands rekommenderar vi dig också att se över försäkringen. Om du hittar en bättre företagsbilförsäkring kan du tacka nej till försäkringen som ingår i paketet. Det är möjligt att du hittar en försäkring med bättre villkor till ett bättre pris via vår jämförelsetjänst.  

Vilka tillägg kan jag lägga till för extra skydd? 

Det finns flera olika tilläggsförsäkringar som du kan teckna till halv- och helförsäkringar utifrån vilka behov du har för din tjänstebil.  

Hyrbil

Med tillägget Hyrbil få du snabb tillgång till en hyrbil om din företagsbil skulle skadas och inte går att köra.  

Assistans

Med tillägget Assistans får du snabb assistans och bärgning om du till exempel råkar ut för ett driftstopp efter vägen.  

Allrisk-/drulleförsäkring

Ibland ingår tillägget Allrisk-/drulleförsäkring i bilförsäkringens grundutförande, ibland måste du teckna den separat. Drulleförsäkringen hjälper dig vid oförutsedda skador, till exempel om du 

 • råkar spilla färg på bilens inredning 

 • tappar bilnycklarna

 • tankar fel bränsle. 

Vilka andra försäkringar behöver jag utöver en företagsbilförsäkring?

Utöver en företagsbilförsäkring kan du också behöva en företagsförsäkring. Många tror att de inte behöver en företagsförsäkring eftersom de har företaget i sin bostad och därför tror att hemförsäkringen även gäller för saker som ingår i företaget. Men hemförsäkringen täcker bara sådant som används för privat bruk

Dessutom kan det hända så mycket mer än att dina saker går sönder. Du kan drabbas du av en tids sjukdom, leveranser som inte kommer fram i tid eller något annat oplanerat avbrott som i värsta fall leder till konkurs. I regel behöver alla saker som du har köpt och gjort momsavdrag för omfattas av en företagsförsäkring.

Har du anställda och är ansluten till ett kollektivavtal behöver du teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Även om du inte är ansluten till ett kollektivavtal kan du frivilligt teckna avtalsförsäkringar. 

Du kan också teckna försäkringar som gäller för dig: 

 • Arbetslöshetsförsäkring

 • Pensionsförsäkring

 • Olycksfallsförsäkring

 • Sjukavbrottsförsäkring

Vad kostar en företagsbilförsäkring? 

Det finns flera faktorer som påverkar priset för en företagsbilförsäkring. Till exempel 

 • bilmärke

 • årsmodell

 • motorstyrka

 • hur mycket du kör

 • var ditt företag finns. 

Vilken omfattning du väljer på försäkringen påverkar också priset, det vill säga, beroende på om du väljer att teckna en trafik-, halv- eller helförsäkring. 

Hur kan jag få rabatt på min företagsbilförsäkring? 

Det kan vara möjligt att få viss rabatt på företagsbilförsäkringen, till exempel om du även tecknar din företagsförsäkring hos samma försäkringsbolag. Det kan också finnas rabatter att nyttja via olika medlemskap, till exempel via medlemskap i Unionen eller om du är kund hos en bokföringstjänst eller liknande. 

Vilka skador täcks av en företagsbilförsäkring?

Vilka typer av skador som din företagsbilförsäkring täcker beror på vilken omfattning du har på försäkringen. Försäkringarna bygger på varandra, så en halvförsäkring innehåller även skyddet från trafikförsäkringen, och helförsäkringen innehåller skyddet från både trafik- och halvförsäkringen.

En trafikförsäkring täcker personskador och skador på andras egendom, medan en halvförsäkring bland annat täcker brand-, glas- och maskinskador samt stöld. En helförsäkring täcker yttre skador på bilens kaross, till exempel skador orsakade av skadegörelse, trafikolycka eller av att ett träd blåst omkull över bilen. Har du en allriskförsäkring täcker den exempelvis även förlorade bilnycklar och feltankning. 

Vilka skador täcks inte av en företagsbilförsäkring? 

Vilka skador som är undantagna i företagsbilförsäkringen beror bland annat på vilken typ av försäkring du har (trafik, halv eller hel). Till exempel täcker inte trafikförsäkringen några skador på din egen bil eller egendom. Men utöver det brukar det finnas flera undantag i bilförsäkringen. Tänk på att olika försäkringsbolag kan ha olika undantag.

Exempel på skador som inte brukar täckas av bilförsäkringen: 

 • Skador orsakade av frysning, väta eller korrosion.

 • Skador på ljuddämpare, däck eller slangar på grund av brand eller explosion i dessa.

 • Skador som uppstår på grund av kortslutning.

 • Skador på sollucka, lyktglas eller glastak.

 • Skador orsakade av förorenat bränsle.

 • Skador på grund av olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri.

 • Skador som orsakats av fabrikations-, material- och konstruktionsfel eller definierade och fastställda seriefel.

Exempel på vad vagnskadeförsäkringen inte täcker: 

 • Skador orsakade av djur eller insekter inne i fordonet, till exempel skador på inredning eller kablage. 

 • Skador på en fordonsdel som har orsakats av 

 • konstruktionsfel

 • fabrikationsfel

 • materialfel

 • Skador som orsakats genom

 • korrosion

 • frätning

 • frysning

 • väta

 • fukt 

 • Skador som uppstått på grund av slitage. 

Försäkringen brukar inte heller gälla om du är misstänkt för dessa brott: 

 • Hastighetsöverträdelse.

 • Körning mot rött ljus.

 • Brott som brukar ge strängare straff än böter, till exempel rattfylleri eller smitning.

 • Olovlig körning.

Hur fungerar självrisken i en företagsbilförsäkring? 

Vad är självrisk? 

Självrisk är en avgift som du måste betala för att få ersättning från din försäkring vid en skada. Har du exempelvis en självrisk på 2 000 kronor och får skador på bilen till en kostnad av 8 000 kronor får du effektivt ut 6 000 kronor i ersättning. Hur hög självrisk du måste betala bestäms i förväg. 

Det finns två olika begrepp att hålla reda på: “grundsjälvrisk” och “särskild självrisk”. Grundsjälvrisken är det generella beloppet du får betala vid en skada eller händelse. Särskild självrisk är en självrisk som endast gäller för vissa delar av försäkringen, vilket brukar framgår i avtalet. 

Hur påverkar självrisken min försäkringspremie? 

I samband med att du tecknar en försäkring får du ofta välja hur hög självrisk du vill betala vid en eventuell skada. Du brukar kunna välja mellan en hög, medel eller låg självrisk. Ju högre självrisk du väljer desto billigare blir månadskostnaden och vice versa.

Vad händer om min företagsbil blir stulen eller totalförstörd? 

Om din företagsbil blir stulen eller utsätts för skadegörelse ska du 

 1. göra en polisanmälan

 2. anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. 

Om det gäller skadegörelse ska du även dokumentera skadorna genom att ta bilder. Leta också upp eventuella kvitton. 

Vilken typ av ersättning kan jag få om min företagsbil blir stulen eller totalförstörd? 

Vilken typ av ersättning du kan få för din företagsbil om den blir stulen eller totalförstörd beror på vilken omfattning du har på försäkringen. Har du endast en trafikförsäkring kan du inte få någon ersättning alls. Har du däremot en halvförsäkring kan du få ersättning för skador på bilen som uppstått i samband med ett stöldförsök. Blir hela bilen stulen kan du få ersättning för den om bilen inte har kommit tillbaka inom en månad.

Om du är helförsäkrad och bilen skadas eller stjäls kan vagnskadeförsäkringen ersätta dig med en ny bil upp till nyvärde om

 • bilen är yngre än 1 år och körts längst 2 000 mil

 • kostnad för reparation är minst 50 % av nypriset

 • du är första ägare. 

Tänk på att det hos vissa bolag krävs att du har en utökad försäkring för att få ersättning upp till nyvärde. 

Hur påverkar stölden eller totalförstörelsen min försäkringspremie? 

Försäkringsbolagen har rätt att höja priset på din försäkring i samband med att den ska förnyas för ytterligare ett år. Det är en generell höjning som alla kunder brukar få, oavsett om de råkat ut för en skada eller inte. Men du kan också få en individuell höjning om försäkringsbolaget anser att du har en förhöjd risk för att råka ut för skador. Det kan till exempel ske om du har råkat ut för ett stort antal skador under en relativt kort period, och om skadorna dessutom tyder på ett vårdslöst beteende. Försäkringsbolagen måste dock kunna motivera varför du utgör en högre risk. 

Om du däremot bara har haft otur när du har drabbats av skadorna bör försäkringspremien inte påverkas. Av den anledningen borde inte stöld eller skadegörelse påverka din försäkringspremie, men det beror samtidigt på omständigheterna. Flyttar du från ett lugnt område till ett område som försäkringsbolaget bedömer har en förhöjd risk för sådana skador kan din premie höjas. 

Kan jag försäkra en begagnad företagsbil? 

Du kan självklart försäkra en begagnad företagsbil. Enligt lag måste du teckna som lägst en trafikförsäkring, därefter är det frivilligt att utöka skyddet med en halv- eller helförsäkring. Något som kan vara bra att ha i åtanke när du ska försäkra en begagnad bil är att den troligtvis inte har någon vagnskadegaranti kvar, åtminstone inte om bilen är äldre än tre år. Då kan det vara värt att teckna en helförsäkring till bilen.  

Vilka faktorer påverkar min försäkringspremie för en begagnad företagsbil?

Nya bilar har normalt en vagnskadegaranti som täcker yttre skador på bilens kaross de tre första åren och klarar sig därför med en halvförsäkring, därefter måste du själv teckna en vagnskadeförsäkring för att få behålla samma skydd. När du ska teckna en försäkring till din begagnade företagsbil rekommenderar vi därför att du tecknar en helförsäkring om bilen är äldre än tre år och yngre än 12 år. Vilken omfattning på försäkringen du väljer är en av många faktorer som påverkar försäkringspremien, då en helförsäkring generellt sett är dyrare än en halvförsäkring.  

Något annat som du bör tänka på är att en äldre bil troligtvis kommer behöva fler reparationer än en ny bil. Av den anledningen kan det vara smartare att välja en lägre självrisk trots att det är en faktor som leder till en högre premie. På så vis blir det enklare att räkna på din ekonomi. 

Fler i samma kategori

Se alla
Ung man sitter och arbetar vid sin dator på ett café.
Företagsförsäkring Pris på företagsförsäkring
Företagsförsäkringen skyddar ditt företags tillgångar och verksamhet. Här är faktorerna som påverkar priset.
Leende kvinna i profil kör bil.
Företagsförsäkring Tjänstebil – Allt du behöver veta om tjänstebil och förmånsbil
En tjänstebil är en bil som används i tjänsten. Vi berättar allt du behöver veta om tjänstebil och förmånsbil.
Glad kvinna i förkläde står vid kassan i en blomsterbutik omgiven av buketter.
Företagsförsäkring Därför är det viktigt att teckna företagsförsäkring
Idag saknar var fjärde småföretagare i Sverige en företagsförsäkring. Vi reder ut varför den är så viktig!