Företagsförsäkring

Guide - Allt du behöver veta om företagsförsäkringen

2022-10-06 Angelica Lindberg
Guide - Allt du behöver veta om företagsförsäkringen

Det finurliga med en företagsförsäkring är att den alltid består av flera mindre delar som sätts ihop till en heltäckande försäkring anpassad efter den specifika verksamheten. Inträffar en olycka är det därför flera olika moment av företagsförsäkringen som kan ge ersättning för skadan!

Företagsförsäkringen - till skillnad från många av dina privata försäkringar - är alltså maximalt kostnadseffektiv och en näst intill ovärderlig investering för företaget som är i uppstartsfasen såväl som den redan etablerade verksamheten.

Rätt företagsförsäkring till rätt pris kan göra under när det är som mest motigt i ditt företagande. Vi har knåpat ihop en kort guide som visar hur den räddar verksamheten när de oväntade händelserna skakar om tillvaron.

I princip går det att säga att alla bolag är i behov av ett försäkringsskydd som inkluderar grundmomenten egendomsskyddavbrottsförsäkringansvarsförsäkring och rättsskydd. Ibland räknar man även in tjänstereseförsäkring och krisförsäkring som grundmoment.

Utöver grundmomenten finns en rad vanligt förekommande moment som väljs utefter verksamhetens specifika behov och risker. Det finns även super-nischade moment som kanske inte är särskilt vanliga men å andra sidan helt ovärderliga för vissa företag!

Nu till det intressanta - hur en företagsförsäkring faktiskt kan komma till användning när allt fallerar. Vi tar några vanliga olyckshändelser och visar hur företagsförsäkringens olika moment kan samspela för att ge dig maximal ersättning.

Saker som förstörs eller försvinner

Företagsförsäkringen är väl förberedd på att en enda incident kan skada en hel verksamhet - i helt andra proportioner än vad en liknande situation i privatlivet skulle göra - och täcker därmed hela processen, från det att skadan upptäcks, till det att den åtgärdats helt.

Blir ett företag utsatt för stöld i samband med inbrott, en vattenskada eller kanske en förödande brand, går egendomsskyddet in och ersätter lös egendom som försvinner eller förstörs. Det gäller allt från verktyg och maskiner, till elektronik eller annan tekniskt utrustning, varor till försäljning, tillverkningsmaterial och så vidare. Även ritningar, datainformation och andra värdefulla handlingar ersätts.

Samtidigt ersätter avbrottsförsäkringen förlorade intäkter (omsättning minus rörliga kostnader) under den period som ett eventuellt avbrott av verksamheten uppstår i samband med en olycka som täcks av egendomsskyddet. Dessutom kan en extrakostnadsförsäkring täcka de extra kostnader som uppstår i och med att verksamheten hålls igång trots skada.

→ Tänk på att hemmakontoret inte täcks av din vanliga hemförsäkring! Blir egendom som tillhör ditt företag till exempel stulet i samband med ett inbrott i hemmet, ligger det inte på hemförsäkringen att ersätta förlusten. Dessutom kan försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring bli kinkigt gällande exempelvis en dator som används både inom arbetet och privat. Alternativt kan du reglera din befintliga hemförsäkring, till en ‘företagarhemförsäkring’.

Motordrivna fordon omfattas inte av egendomsskyddet. Till en företagsbil behövs därför en egen, separat företagsbilförsäkring. Däremot kan lös egendom som ligger i företagsbilen skyddas av företagsförsäkringens grundmoment egendomsskyddet, om det till exempel blir stulet i samband med ett inbrott i bilen. Är du i behov av en företagsbilförsäkring och en företagsförsäkring, kan det ibland ge rabatt om du har dem båda hos samma försäkringsbolag.

Glöm inte bort att jämföra olika alternativ innan du tecknar!

Tvister och konflikter som ska lösas

Strul med hyresvärden, opålitliga leverantörer eller en missnöjd kund. Konflikter kan komma att bli både kostsamma och tidskrävande. Därför hjälper företagsförsäkringen till att både reda ut och bekosta konflikt- och tvistlösning.

Är det tal om en sak- eller personskada ersätter ansvarsförsäkringen kostnader för utredning och utbetalning av eventuellt skadestånd. Vid en konflikt som mynnar ut i en rättslig tvist, ersätter rättsskyddsförsäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

→ Tänk på att det inte finns något lagstadgat krav på att ha en företagsförsäkring - varken för din egen verksamhet eller de företag du har att göra med. Vid förhandlingssituationer är det därför relevant att lyfta frågan kring respektive parts försäkringssituation innan avtal ingås!

De längre resor du eller dina anställda gör i samband med jobbet skyddas av momentet tjänstereseförsäkring. Hemförsäkringen, som i regel innehåller en reseförsäkring, ger inte skydd i samband med en tjänsteresa. Små som stora besvär som uppstår i samband med tjänsteresan, täcks av tjänstereseförsäkringen. Saker som inträffar på destinationen, på vägen dit eller tillbaka ersätts av tjänstereseförsäkringen.

Skulle det röra sig om mer långvariga skador, kan tillägget sjukavbrottsförsäkring hjälpa till med inkomster som uteblir på grund av en längre sjukskrivning. Ett tillägg som med andra ord är av stor relevans för konsulter och enmansföretag.

Premier, priser och ersättningsnivåer

När du ser över olika prisalternativ till din företagsförsäkring är rekommendationen att se till både försäkringspremie och självrisk. Detta eftersom självrisken är en konstant, till skillnad från både premie och ersättningsbelopp som är variabler som påverkas av både omsättningsnivå och huvudverksamhet. Det innebär att självrisken är densamma vare sig ditt företag är stort eller litet. Försäkringspremier är aldrig belagda med moms - priset på företagsförsäkringen är det som gäller.

Rekommenderade grundmoment:

Egendomsskydd

Ansvarsskydd

Avbrottsskydd

Rättsskydd

Vanliga tillägg:

Ansvar mot ren förmögenhetsskada

Extrakostnadsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Krisförsäkring

Kundolycksfallsförsäkring

Överfallsförsäkring

Kyl & Frys

Sjukavbrott

VD- och Styrelseansvar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Exempel på andra tillägg:

Allriskförsäkring för dator, surfplatta och mobiltelefon

Skada till följd av väsentligt fel efter garantitiden

Tillfälligt lånad och nyttjad egendom Provkollektionsförsäkring

Bra att veta om företagsförsäkringen

Till företagsbilen tecknas en separat företagsbilförsäkring. Den skiljer sig från en vanlig bilförsäkring framförallt när det kommer till tilläggsförsäkringar. En del tillägg är lika för både privatpersoner och företag, medan andra är specifika för just företag.

När en privatpersons lösa egendom som förvaras i en bil skyddas av hemförsäkringen, behöver ett företags egendom skyddas av tillägg. Antingen har företaget en företagsförsäkring med grundmomentet egendomsskydd, alternativt finns ett sådant tillägg specifikt till företagsbilen.

Ytterligare ett tillägg som kan vara extra viktigt till företagsbilen är det för hyrbil. Det innebär att företaget får en ersättningsbil om något händer med företagsbilen, så att verksamheten inte behöver drabbas när bilen behöver bli ståendes på verkstan i några dagar.

Bransch och omsättning är de två huvudsakliga avgörande faktorerna för prissättningen av företagsförsäkringen. Företagets SNI-kod (Svensk Näringsgrensindelning) används för nästan all ekonomisk statistik och ligger till grund för såväl premie som omfattning av företagsförsäkringen.

Distansavtalslagen är inte applicerbar vid tecknandet av en företagsförsäkring! Lagen gäller som bekant inte mellan företag och företag, utan enbart mellan företag och privatkund. Passa därför på att jämföra olika alternativ med varandra innan du tecknar en företagsförsäkring. På www.zmarta.se hittar både företag och privatpersoner hjälp med att jämföra försäkringar!

I samband med att en företagsförsäkring ska tecknas görs - till skillnad från när en privatförsäkring tecknas - en kreditprövning på företaget. Helt enkelt för att försäkringsbolaget ska kunna fastställa företagets kreditvärdighet, som sedan kan komma att ligga till grund för prissättningen av försäkringen. (Eller helt enkelt utgöra en teckningsregel där viss kreditvärdighet måste uppnås för att en företagsförsäkringar ska kunna uppnås.)

Fler i samma kategori

Se alla
Ung man sitter och arbetar vid sin dator på ett café.
Företagsförsäkring Pris på företagsförsäkring
Företagsförsäkringen skyddar ditt företags tillgångar och verksamhet. Här är faktorerna som påverkar priset.
Kvinna sitter i en vit bil i ett garage.
Företagsförsäkring Företagsbilförsäkring – guide för stora och små företag
I vår guide för företagsbilförsäkring får du lära dig allt du behöver veta om försäkringar för företagsbilar.
Leende kvinna i profil kör bil.
Företagsförsäkring Tjänstebil – Allt du behöver veta om tjänstebil och förmånsbil
En tjänstebil är en bil som används i tjänsten. Vi berättar allt du behöver veta om tjänstebil och förmånsbil.