Privatekonomi

Hur mycket kostar ett barn?

2023-04-26 Johanna Westerlund
Mamma som sitter vid datorn samtidigt som två barn leker.

Skola, mat, försäkring, kläder, leksaker, hobbys. Ja, listan kan göras lång, men hur mycket kostar det egentligen att ha barn? Det är inte billigt med barn och det är många kostnader som man nödvändigtvis inte tänker på. Genom att ha en stabil buffert och en förståelse för de diverse kostnaderna ditt barn kommer med, kan du få vardagen att gå runt lite lättare.

Ta 10 minuter och läs hur mycket ett barn kostar, vilka kostnader som du inte kan bortse från och om det är något som du inte behöver. Här har vi samlat allt från blöjor, fritidsaktiviteter och mat, till elektronik, försäkringar och mycket mer. 

Vad kostar ett barn?   

Över en miljon kronor. Det är summan som dyker upp när man pratar om hur mycket ett barn kostar under de första 18 åren, detta inkluderar engångskostnader och löpande utgifter. Kostnaderna omfattar mat, kläder, försäkringar, presenter, vecko- och månadspeng, fritidsintressen och semesterresor. Dessutom ökar summan ytterligare när man räknar med inkomstbortfall i samband med föräldraledighet, deltidsarbete och vård av sjuka barn (VAB). 

Vad kostar ett barn i månaden? 

För mycket... detta är i alla fall vad många tänker, men inte säger. Men hur är det egentligen med kostnaderna för och kring ett barn? Måste man verkligen ha ett sparande och hur ska man tänka kring begagnat och nytt?  

Det finns kostnader som du inte kommer kunna undgå, detta inkluderar kläder, mat, och försäkring. Du kanske tänker “men jag måste väl ha en vagn? Nappar? Leksaker med mera?”, men det är faktiskt inte fallet. Vad du måste se till att ditt barn har enligt Barnkonventionen är 4 stycken saker: 

 1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

 2. Barnets bästa ska alltid komma först. 

 3. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. 

 4. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt. 

Vi ser med andra ord inga kostnader i dessa punkter, men det betyder inte att de inte finns där.

Normala kostnader du bör räkna med när du har barn 

Enligt Konsumentverkets beräkningar 2022, har de tagit in kostnader som: 

 • kläder och skor 

 • vatten och hushållsel 

 • mobiltelefoni 

 • personlig hygien 

 • Fritidsaktiviteter. 

Detta klassas som “de normala kostnaderna”. Åldern på barnet har en betydelse då yngre och bebisar inte behöver elektronik och aktivare fritidsaktiviteter. Försäkringskassans sammanställning av Konsumentverkets beräkningar 2022 hjälper dig att se ungefärliga kostnader för hur mycket ditt/dina barn kostar dig, detta utifrån ålder och kön.

Vad kostar ett barn första året? 

Självklart vill vi inte mäta ett barns behov i pengar, men det är tyvärr ett faktum. Skillnaden från att gå från 2 familjemedlemmar till 3 är stor. 

Första årets kostnader kan avgöras på två saker, om du ammar eller inte och om du använder vanliga eller tygblöjor. Genom att helamma behöver du inte tänka på kostnader som ersättning. Bebisen kan börja få smakportioner från 4 månaders ålder, men det är inte relevant för portioner förrän närmare 6 månader till ett år.  

En annan kostnad som kan vara avgörande är om det används tygblöjor eller vanliga blöjor. Tygblöjor är både billigare och miljövänligare, men kan vara svårt och kännas omständligt om man inte har egen tvättmaskin. 

Om vi räknar på att mamman ammar upp till runt 6 månader och att vanliga blöjor används, så kan vi räkna löpande kostnader till cirka 30 000 kronor för första året. Det är en månadsutgift på omkring 2 500 kronor. Här har vi inte räknat in utrustning som du eventuellt köpt, utan endast mat, blöjor, hygienartiklar och kläder. 

En medeldyr basutrustning där vi kan hitta vagn, babyskydd, babysitter, bärsele, åkpåse etc. kommer med en kostnad på ungefär 24 000 kronor. Vi har inte tagit med leksaker eller kläder, och denna utgift varierar beroende på hur pass dyr utrustning du köper och om den är ny eller begagnad.  

Läs även: Matkostnader per månad 

Vad kostar mat till bebis om man inte ammar? 

Om du inte kan eller vill amma så kommer större delen av det första halvåret bestå av ersättning. Detta är inte samma sak som välling och är även dyrare. Här bör vi även ta i beräkning för om ditt barn har mjölkersättning eller mjölkfri ersättning på grund av allergier. 

Ett paket mjölkersättning kan kosta mellan 90 upp till 200 kronor beroende på märke. Vanligtvis räcker ett paket ersättning i 10 dagar, räknar vi då på att du har ett barn, köper en mjölkersättning som kostar 135 kronor, tre gånger i månaden, så har du en månadskostnad på 405 kronor.  

Hur många blöjor per månad behövs det och vad kostar blöjor per år? 

Det första året brukar vara det dyraste när det kommer till barn och barnkostnader. Enligt Konsumentverket ingår blöjor i löpande kostnader. Med inflationen och ändringar av produktkostnader varierar denna utgift, men du kan räkna med att blöjor tillsammans med övriga löpkostnader ligger på runt 30 000 kronor.

Enligt Försäkringskassans sammanställning av Konsumentverkets kostnadsberäkning 2022, låg blöjkostnaderna på 1 865 kronor för ett år. Låt oss avrunda det till 2 000 kronor då det väldigt ofta kan gå fler, det blir en månadskostnad på ungefär 167 kronor i månaden. Kostnaderna kan även variera beroende på vilket märke du köper. Denna sammanställning är från 2022, så priserna kan vara annorlunda när du läser denna artikel. 

Vad kostar det att ha barn på dagis/förskola? 

Gällande avgifter till förskolan så räknas denna utifrån 

 • vilken inkomst ditt hushåll har 

 • om ditt barn går deltid eller heltid 

 • hur många barn som bor i hushållet. 

Avgiften för förskolan gäller från första inskolningsdagen. Bra att komma ihåg är att du även betalar den fulla avgiften trots att ditt barn är ledigt. Det betyder att du borde räkna in avgiftskostnaden även när det är lov. När det kommer till storleken på avgiften så beräknas den på 

 • den sammanlagda månadsinkomsten i hushållet ditt barn är folkbokförd 

 • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna på förskola eller fritidshem 

 • hur lång vistelsetid ditt barn kommer ha på förskolan. 

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. Maxtaxa är det högsta beloppet för förskoleavgiften. Om hushållets sammanlagda inkomst är 54 830 kronor eller högre i månaden kommer du automatiskt betala maxtaxa. Den högsta avgiften för ett barn är 1 645 kronor per månad. 1 645 kronor i månaden blir totalt 19 740 kronor per år.

Kostnader för äldre barn 

Första året sägs som sagt vara det dyraste. Men då är inte extra utgifter inräknade, har ditt barn flera fritidsaktiviteter? Elektronik och mobilabonnemang? Även om detta inte är kostnader som du måste ha, så är det kanske kul att kunna erbjuda barnet möjligheten att exempelvis spela fotboll, dansa, rida eller liknande.  Kostnader för äldre barn jämfört med yngre ses med andra ord mest när det kommer till de löpande kostnaderna.  

För ett barn mellan 4–6 år kan vi se följande kostnader för ett år: 

 • Kläder: 9 320 kr 

 • Skor: 1 980 kr 

 • Övrigt i samma kategori som kläder: 309 kr 

 • Hygienartiklar och hudvård: 2 253 kr 

Vi ser att större kostnader hamnar under ytterkläder och hygienartiklar. Där räknar vi in overaller, allväderskit, underställ, tandvård, hårvård och hårklippning. Fritidskostnader varierar beroende på vilka aktiviteter barnet/barnen har. 

För barn mellan 7–10 år kan vi se följande kostnader för ett år: 

 • Kläder: 8 689 kr 

 • Skor: 2 655 kr 

 • Övrigt: 389 kr 

 • Hygienartiklar och hudvård: 2 267 kr 

 • Mobiltelefoni: 872 kr 

Ingen större skillnad från barn mellan 4 och 6 år, men fortfarande en skillnad. Vi ser att skokostnader är högre, men klädkostnader lägre. Vi har även en extrakostnad i form av mobiltelefoni.

Kostnader för en flicka mellan 11–14 år på ett år: 

 • Kläder: 7 076 kr 

 • Skor: 1 844 kr 

 • Övrigt: 373 kr 

 • Hygienartiklar och hudvård: 5 386 kr 

 • Mobiltelefoni: 1 162 kr 

Kostnader för en pojke mellan 11–14 år: 

 • Kläder: 5 236 kr 

 • Skor: 1 941 kr 

 • Övrigt: 373 kr 

 • Hygienartiklar och hudvård: 3 809 kr 

 • Mobiltelefoni: 1 162 kr 

Stora skillnaden mellan kostnaderna för en pojke och en flicka kommer framförallt till hygienartiklarna, där räknas även smink och mensskydd in för flickor. Det är även viss skillnad på klädkostnaderna, men detta kan variera beroende på stil, mode och om det köps nytt eller begagnat. 

Kostnader för en flicka mellan 15–17 år: 

 • Kläder: 5 416 kr 

 • Skor: 1 549 kr 

 • Övrigt: 662 kr 

 • Hygienartiklar och hudvård: 9 348 kr 

 • Mobiltelefoni: 1 746 kr 

Kostnader för en pojke mellan 15–17 år: 

 • Kläder: 4 082 kr 

 • Skor: 1 674 kr 

 • Övrigt: 549 kr 

 • Hygienartiklar och hudvård: 6 984 kr 

 • Mobiltelefoni: 1 749 kr 

Vi ser fortfarande en skillnad för kostnader när det kommer till flickor och pojkar. Flickors kostnader är högre men beror mycket på bland annat hygienartiklar såsom mensskydd och smink.  Vi har inte tagit med kostnader för fritidsaktiviteter, detta då det varierar helt från hushåll till hushåll. Vissa barn har inte alls och andra kan ha flera aktiviteter i veckan. Vad kostnaderna blir beror också mycket på vilken typ av aktivitet man har, dans kostar inte i närheten av så mycket som det gör att äga egen häst eller spela hockey. 

Fritidsaktiviteter och elektronik – hur viktigt är det? 

Diskussionen gällande skärmtid eller inte kan bli väldigt het. Oavsett vad, så är det olika från familj till familj och det finns garanterat någon form av elektronik i hemmet. Elektronik i form av en mobiltelefon är dock väldigt standard, mycket så att man enkelt kan hålla kontakten. 

Fritidsaktiviteter är inte ett måste, men verkligen något som kan vara bra för ett barn. Extra stimulering, barnet får en annan typ av ansvar och väldigt ofta följer det med barnet in i vuxenlivet. Vi kan nog alla hålla med om att aktiva fritidsaktiviteter är viktigare än elektronik, men vi får inte glömma av hobbys såsom språk och skrift är något en platta kan hjälpa till med.  När det kommer till kritan kommer denna kostnad avgöras på vad barnet tycker om och vill göra, samt om du som förälder har råd att stötta den.

Ekonomi när man skaffar barn – vad ska man tänka på? 

Viktigaste kostnaderna för ett barn, oavsett ålder är mat, kläder och husrum. Ett barn behöver inte ha det senaste inom spel- och tv, de nyaste och dyraste märkeskläderna eller flest leksaker på hela förskolan. Har du möjligheten och vill ge ditt barn detta och mycket mer? Kanon! Vad du kan och vill göra när det kommer till det materialistiska är helt upp till dig, ingen ska säga att du är en sämre eller bättre förälder när det kommer till vad du kan och inte kan köpa eller ge ditt barn.  

Vad vi vill säga med detta är att ett barn inte behöver det, utan att ett barn behöver är hela och rena kläder, mat på bordet och ett tryggt hem att växa i. Allt annat är extra. 

Kostnader för barn enligt Konsumentverket 

Sammanfattningsvis så har vi gått igenom kostnader för bebisar upp till att ett barn blir 18 år. När ditt barn har fyllt 18 så kan du enligt lag sluta försörja ditt barn. Idag är detta väldigt sällan fallet då många inte har råd att flytta hemifrån, samtidigt som många väljer att fortsätta studera istället för att hitta ett jobb direkt (eller innan) de gått ut gymnasiet. 

Har du som förälder inte råd att försörja ditt barn helt när de fyllt 18 år? Men de planerar fortfarande att bo hemma? Då skulle vi rekommendera att ni sätter er ner och går igenom en budget för att se hur mycket ditt barn kan hjälpa till att betala.  

Enligt Konsumentverket kommer det idag kosta dig över 1 miljon kronor att försörja ditt barn från födsel upp tills att de fyller 18 år. Väldigt höga nummer och även ett nummer som vi ser långsamt ökar varje år som går. 

Läs även: Levnadskostnader enligt Konsumentverket

Hur viktigt är det att ha en barn-buffert? 

En buffert oavsett om du har barn eller inte är alltid bra att ha. Kostnader för att ta hand om och fostra ett barn är bra mycket högre än om du är ensam eller bara har en partner. Det finns inget som säger hur mycket du borde lägga undan i sparande och ha som buffert, så har du möjligheten att lägga undan ett par hundralappar i månaden så är det kanon. 

Läs gärna hur du sparar 100 000 kronor.

Du måste inte ha ett sparande till ditt barn  

Många väljer att lägga undan ett sparande till sitt/sina barn. Detta är något som senare kan hjälpa barnet att kanske ta körkort eller använda som handpenning om de vill köpa en bostad. Men du vet väl om att du inte måste spara till ditt barn? Det finns inget krav eller lag som säger att du måste spara och det är helt upp till ditt hushåll att göra det. 

Fler i samma kategori

Se alla
kvinna söker på mobilen
Privatekonomi Lån utan inkomst - så lyckas du
Pension, A-kassa, sparkapital, du behöver inte ha en tillsvidareanställning för att låna utan inkomst?
betala skuld lapp på borde med penna.
Privatekonomi Lån trots Kronofogden - går det?
Lån hos Kronofogden och planerar att ta lån?