lösa bundna lån.png

Vad kostar det att lösa ett bundet lån?