Om försäkring

Sjuk på semestern? Tänk på det här!

2023-01-26 Angelica Lindberg
Förkyld rödhårig flicka ligger i sängen och torkar näsan med en näsduk.

Äntligen semester! Med tid för avkoppling, återhämtning och nöje. Men så händer det – du eller ditt barn blir sjuk. Oroar du dig över att du förlorar dina semesterdagar till sjukdom och vård av barn? Lugn, du kan avbryta din semester och sjukskriva dig istället. Vi går igenom vad som gäller.

Ta 5 minuter och läs om vad du ska göra om du eller ditt barn blir sjuk på semestern, vad som gäller om du befinner dig utomlands och drabbas av akut sjukdom eller olycksfall och hur reseskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa dig om något händer.

Vad gör jag om jag blir sjuk på semestern?

Semestern är till för att du ska få tid för återhämtning och vila. Om du blir sjuk på semestern har du därför rätt att avbryta ledigheten och sjukanmäla dig istället. Då räknas inte sjukdagarna som semesterdagar och du har möjlighet att ta ut semesterdagarna vid ett senare tillfälle under semesteråret, något som då kallas för “ersättningssemester”. Du kan tänka att samma regler gäller när du blir sjuk på semestern som om du skulle ha jobbat.

En förutsättning för att du ska kunna avbryta din semester är att du sjukanmäler dig så snart som möjligt till din arbetsgivare. Du måste göra din sjukanmälan under semestern eller senast den första arbetsdagen efter semestern. Om du dröjer med att meddela arbetsgivaren att du har varit sjuk under semestern så har du ingen rätt att byta dina semesterdagar till sjukdagar.

För att du ska få avbryta semestern krävs det att du är så pass sjuk att du är arbetsoförmögen. Du måste också ta ut hela sjukdagar, eftersom semesterledighet endast räknas i hela dagar.

De första 14 dagarna är det din arbetsgivare som betalar din sjuklön. Därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Vad gör jag om mitt barn blir sjuk på semestern?

Om ditt barn blir sjuk under semestern kan du avbryta den för vård av barn (vab). Arbetsgivaren måste först godkänna att du vabbar och ändrar sedan din semester till vab.

Tänk på att det bara är möjligt att vabba om du semestrar i Sverige eller i ett annat EU-land. Se därför över försäkringsskyddet som familjen har och kontrollera att barnen står namngivna i hemförsäkringen så att även de omfattas av reseskyddet som ingår i den. Tänk dock på att reseskyddet endast ersätter kostnader för att få vård i ett annat land. Om ditt barn skulle få bestående men efter ett olycksfall behövs en barnförsäkring för att ni ska kunna få ersättning.

Vad händer om jag blir sjuk utomlands?

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du är utomlands gäller olika regler beroende på om du befinner dig i ett annat EU/ESS-land (inklusive Schweiz eller Storbritannien), eller om du befinner dig utanför EU.

Reser du inom EU har du rätt till vård, men du behöver då visa upp ett europeiskt sjukförsäkringskort. EU-kortet kan du beställa hos Försäkringskassan. EU-kortet ger dig rätt till sjuk- och tandvård inom EU om du inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige, och om vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet du befinner dig i. Hinner du inte få kortet innan avresan så kan du ringa Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Reser du utanför EU och blir sjuk kan du som tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige.

Om du blir akut sjuk eller skadad utomlands:

  • Kontakta ditt försäkringsbolag eller larmcentral som är knuten till försäkringsbolaget. De ser till att du får tillgång till bra vård.

  • Spara alla handlingar och kvitton på det du vill få ersättning för.

  • Be om läkarintyg där diagnosen tydligt framgår, samt läkarens ordination om vila med mera.

Hur sjukanmäler jag mig under semestern? 

Du sjukanmäler dig på samma sätt som om du skulle ha blivit sjuk på en vanlig jobbdag. Kontakta din arbetsgivare på en gång och meddela dem att du har blivit sjuk och därför vill avbryta din semester. 

Läs även: Så räddar du din semesterbudget 

Måste jag ha läkarintyg om jag blir sjuk på semestern? 

Ibland behöver du lämna in ett sjukintyg om du blir sjuk på semestern, till exempel om du är sjuk i mer än sju dagar. I vissa fall behöver du även lämna in ett förstadagsintyg som anger vilken dag du blev sjuk. 

Det finns ingenting i lagen som säger hur du som anställd ska styrka din sjukfrånvaro, utan arbetsgivaren kan själv bestämma vilka rutiner som ska gälla för detta.  

Får man färre semesterdagar vid sjukskrivning?

Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Hur många betalda semesterdagar du har beror på hur mycket du jobbat under intjänandeåret, alltså året innan du tar ut din semester. Intjänandeåret och semesteråret börjar normalt den 1 april och slutar den 31 mars.

Om du blir sjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan tjänar du fortfarande in en del semesterdagar till nästkommande semesterår. Din sjukskrivning är semestergrundande i max 180 dagar. Det betyder du att har tjänat in betalda semesterdagar även om du har varit sjukskriven på heltid en tid. Du får däremot färre intjänade semesterdagar om du är sjukskriven längre än 180 dagar. Det finns däremot ingen tidsbegränsning på 180 dagar om du är sjukskriven på grund av en arbetsskada. I det fallet är hela intjänandeåret semesterlönegrundande.

Skulle du vara sjukskriven under ett helt intjänandeår så tjänar du inte längre in några semesterdagar ifall du fortfarande skulle vara sjuk efter det.

Så gäller reseskyddet i hemförsäkringen om du blir sjuk 

I alla hemförsäkringar ingår det ett reseskydd som hjälper dig om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka på utlandsresan så att du behöver läkarvård. Reseskyddet gäller normalt i 45 dagar, så om du ska vara bortrest längre än så behöver du teckna en separat reseförsäkring

Reseskyddet i hemförsäkringen ersätter bland annat 

  • kostnader vid akut sjukdom 

  • kostnader vid olycksfall 

  • förstörda semesterdagar.  

I regel får du bara ersättning för förstörda semesterdagar om din sjukdom eller skada har krävt sjukhusvistelse, eller om en läkare ordinerat vila inomhus.  Separata reseförsäkringar innehåller ett mer omfattande skydd än reseskyddet i hemförsäkringen. Ett sådant utökat skydd kan ibland ersätta dig för förstörda semesterdagar, till exempel om du stukar foten eller får halsfluss på badsemestern. Skulle det hända har du möjlighet att få en ny resa eller ersättning för varje dag du är sjuk. 

Läs även: Utöka reseskyddet i hemförsäkringen 

Fler i samma kategori

Se alla
Fem kvinnor och män håller två fingrar mot varandra så att de bildar en stjärna.
Om försäkring Bästa försäkringsbolaget 2023
Varje år mäter Svenskt kvalitetsindex kundnöjdheten inom försäkringsbranschen. Vi går igenom 2022 resultat!
Ett team av personer som har lagt sina händer på varandra.
Om försäkring Vad är en försäkring?
Vi berättar mer om vad en försäkring är och varför den är viktig för dig som privatperson.
Ung kvinna och man omgivna av flyttlådor tittar i ett skrivblock.
Om försäkring Dolda fel-försäkring: Hur fungerar den?
En dolda fel-försäkring hjälper dig som säljare av en fastighet om köparen hittar fel som du är ansvarig för.