Om försäkring

Dolda fel-försäkring: Hur fungerar den?

2023-03-16 Angelica Lindberg
Ung kvinna och man omgivna av flyttlådor tittar i ett skrivblock.

När du säljer ett hus är du som säljare ansvarig för dolda fel i upp till tio år efter att köparen har fått tillträde till huset. Om köparen upptäcker dolda fel betyder det att hen kan kräva att du som säljare ska ersätta kostnaderna för att åtgärda bristerna. Skulle det ske kan en dolda fel-försäkring skydda dig som säljare.

På 5 minuter eller mindre får du veta vad en dolda fel-försäkring kan hjälpa dig med, vilka begränsningar och undantag som finns i den och vad som räknas som dolda fel. Dessutom tipsar vi dig om alternativ till en försäkring för dolda fel.

Vad är en dolda fel-försäkring?

En dolda fel-försäkring hjälper dig som säljare om köparen hittar ett dolt fel i fastigheten. Som säljare ansvarar du för dolda fel i fastigheten i tio år. Därför kan det kännas tryggt med en försäkring som hjälper dig om köparen kommer med ett krav.

Om köparen påstår att det finns dolda fel i fastigheten kommer ditt försäkringsbolag att

 • utreda ditt ansvar som säljare

 • förhandla med köparen

 • företräda dig i domstol om du skulle hamna i en tvist med köparen

 • täcka eventuella ombuds- och rättegångskostnader

 • ersätta köparen för vad du som säljare är skyldig att betala till denne.

Om köpet hävs kan försäkringsbolaget ersätta dig för kostnaderna för felet som var anledningen till det hävda köpet.

En dolda fel-försäkring har många undantag

Det finns både för- och nackdelar med en försäkring som täcker dolda fel. En nackdel är att den ofta har flera undantag, en annan är att försäkringen normalt bara gäller för själva bostadsbyggnaden och inte eventuella uthus, fristående garage eller tomt.

Exempel på vanliga undantag och områden med begränsningar:

 • värme

 • vatten

 • el

 • sanitet

 • vitvaror

 • ventilation

 • eldstad

 • skorsten

 • radon

 • asbest

Som du ser finns det en hel del begränsningar i en dolda fel-försäkring, något som är bra att ha i åtanke eftersom de ibland marknadsförs på ett sätt som får det att se ut som att du helt och hållet slipper ansvar för dolda fel i framtiden. Men det stämmer alltså inte.

Läs även: Köpt bostad? Kom ihåg att teckna rätt försäkring!   

Vad räknas som ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som fanns redan när huset såldes, men som inte kunnat upptäckas trots en noggrann undersökning. Felet ska inte heller vara ett sådant fel som man kan förvänta sig utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Exempel på dolda fel är läckande tak, brister i badrum, fel i fasaden eller fel i dräneringar.

Du som säljare bör alltid upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har. Gör du inte det kan du ha brustit i din upplysningsplikt. Upplysningsplikten omfattar hela fastigheten, det vill säga även mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer.

Hur köper du en dolda fel-försäkring för hus?

Du kan köpa en försäkring för dolda fel via din fastighetsmäklare. Det är normalt du som säljare som tecknar försäkringen. Du kan också teckna försäkringen direkt via Hemverket, Gar-Bo Försäkringar eller Anticimex Försäkringar.

Tänk på!
Du måste ha gjort en besiktning av fastigheten innan du kan teckna försäkringen.

Pris för dolda fel-försäkring

Priset på en tioårig dolda fel-försäkring varierar ganska kraftigt beroende på fastighetens storlek, ålder och läge samt försäkringens innehåll. Men vanligtvis ligger priset någonstans mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Läs även: Så här gör du med din hemförsäkring vid flytt 

Är det värt att skaffa en försäkring för dolda fel?

Innan du skaffar en försäkring för dolda fel så är det viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra. Som vi nämnde tidigare finns det många undantag och begränsningar i dessa försäkringar. Men om köparen hittar ett dolt fel i framtiden som det sen visar sig att du är ansvarig för så kan det bli väldigt dyrt för dig. Det krävs dock ganska mycket för att ett fel ska räknas som ett dolt fel och bevisbördan ligger hos köparen.

Dolda fel-försäkringen räknas inte till de nödvändigaste försäkringarna du bör ha, som till exempel hemförsäkring eller villaförsäkring gör. Men det kan ändå kännas som en trygg lösning, utifall någonting skulle hända i framtiden.

Vilka alternativ finns till en dolda fel-försäkring?

Ett alternativ till en dolda fel-försäkring är friskrivning. Det innebär att du helt friskriver dig från dolda fel genom att förhandla dig till en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Om du gör det kan köparen inte begära någon ersättning om ett dolt fel skulle dyka upp. Men det gäller endast om du inte kände till felet vid köptillfället.

Både du som säljare och köparen måste vara överens om en friskrivning. Ofta vill köparen ha något i gengäld för klausulen, vanligtvis ett lägre pris på fastigheten.

Vilket ansvar har köparen?

Du som köpare har en långtgående undersökningsplikt och ansvarar för att göra en egen besiktning av bostaden. Besiktningen ska vara noggrant genomförd och inkludera hela fastigheten, inklusive

 • mark

 • byggnader och byggnadstillbehör

 • el och värme

 • vatten

 • sanitet

 • vitvaror

 • ventilation

 • radonförekomst

 • eldstad och skorsten.

Du bestämmer själv om du vill utföra besiktningen på egen hand eller anlita en sakkunnig besiktningsman.

Fler i samma kategori

Se alla
Fem kvinnor och män håller två fingrar mot varandra så att de bildar en stjärna.
Om försäkring Bästa försäkringsbolaget 2023
Varje år mäter Svenskt kvalitetsindex kundnöjdheten inom försäkringsbranschen. Vi går igenom 2022 resultat!
Ett team av personer som har lagt sina händer på varandra.
Om försäkring Vad är en försäkring?
Vi berättar mer om vad en försäkring är och varför den är viktig för dig som privatperson.
Ung kvinna med glasögon sitter vid en laptop och ler mot kameran.
Om försäkring Samla alla försäkringar på ett ställe – få rabatt!
När du samlar dina försäkringar under ett och samma försäkringsbolag kan du få rabatt.