Olycksfallsförsäkring

Gravidförsäkring

2022-07-21 Angelica Lindberg
Gravidförsäkring

Letar du efter en gravidförsäkring? Gravidförsäkringar erbjuds av alla större försäkringsbolag och finns i två varianter: en som är gratis och en som du betalar för. Den som är gratis innehåller ett grundskydd som täcker olycksfallsskador, medan den du betalar för även täcker vissa graviditets- och förlossningskomplikationer. Exakt vad en gravidförsäkring innehåller skiljer sig åt mellan bolagen, välj därför din gravidförsäkring med omsorg.

En gravidförsäkring gäller för dig som är gravid, ditt barn och din eventuella partner. Men något som är viktigt att veta är att en gravidförsäkring inte ersätter allt som är kopplat till en graviditet eller förlossning. Gratisversionen ger i själva verket ingen ersättning alls vid komplikationer som orsakats av graviditeten eller förlossningen. Det beror på att graviditet och förlossning varken betraktas som sjukdom eller olycksfall av försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att du jämför innehållet i gravidförsäkringar, så du är säker på att du får det du förväntar dig.

Vad innehåller en gratis gravidförsäkring?

En gratis gravidförsäkring är egentligen en olycksfallsförsäkring som ersätter dig om du råkar ut för en olycka och exempelvis bryter benet. Den ersätter inga skador eller komplikationer som kan kopplas till graviditeten eller förlossningen. Vill du ha ett skydd för dig själv och barnet som är kopplat till graviditet och förlossning ska du i stället välja en försäkring som du betalar för.

En gratis gravidförsäkring innehåller också en livförsäkring som betalar ut dödsfallsersättning om du som är gravid, barnet eller din partner skulle avlida. Ersättningen betalas ut som en engångssumma på mellan 10 000 och 50 000 kronor.

Försäkringen ersätter även för kristerapi om du eller din partner drabbas av exempelvis förlossningsdepression, om barnet föds med allvarlig sjukdom eller gravt handikapp, eller om någon av er avlider under försäkringstiden.

Vad innehåller en gravidförsäkring som du betalar för?

Med en gravidförsäkring som du betalar för får du ett mer omfattande skydd för dig och ditt barn. Här går vi igenom vad som normalt brukar ingå i de flesta gravidförsäkringar.

Barnet

Förutom olycksfall och dödsfall täcker en betald gravidförsäkring vissa sjukdomar och allvarliga diagnoser som upptäcks hos barnet vid födseln. Vilka sjukdomar och diagnoser som omfattas av försäkringen framkommer i villkoren, men det kan röra sig om allvarliga hjärtfel, blindhet, dövhet eller allvarlig hörselnedsättning, CP-skada eller vissa kromosonavvikelser, till exempel Downs syndrom.

Om barnet behöver sjukhusvård betalas en ersättning ut för de dagar som ni behöver vistas på sjukhus. Ersättningen ligger på mellan 200 till 250 kronor per dag i max 180 dagar.

Det här täcker den betalda gravidförsäkringen för barnet:

 • Vissa sjukdomar

 • Medicinsk invaliditet vid sjukdom – ersätts med mellan 500 000 och 1 000 000 kronor

 • Engångsbelopp vid allvarlig diagnos (50 000 kronor hos alla försäkringsbolag)

 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall – ersätts med mellan 400 000 och 1 000 000 kronor

 • Ersättning vid sjukhusvistelse (mellan 200 och 250 kronor per dag i max 180 dagar)

 • Ärr

Du som är gravid

En gravidförsäkring som du betalar för kan även ge en liten ersättning vid vissa graviditets- och förlossningskomplikationer. Exempel på komplikationer du kan få ersättning för är:

 • havandeskapsförgiftning

 • akut kejsarsnitt

 • analinkontinens

 • svår bristning

 • svår blodförlust.

Ärr efter kejsarsnitt brukar inte ersättas. Ersättningen brukar ligga mellan 1 000 och 3 000 kronor per komplikation.

Idag finns det endast två bolag som ger ersättning för bestående funktionsnedsättning som orsakats av förlossningen: Moderna Försäkringar och Tre kronor via Swedbank/Sparbankerna.

Moderna Försäkringar har också som enda försäkringsbolag tilläggsförsäkringen "Gravid Förlossning". Tillägget är en sjukvårdsförsäkring som ger dig tillgång till specialiserad eftervård efter din förlossning. Du får bland annat rätt till 2 gynekologbesök och operation vid:

 • Defektläkta vaginala ärr

 • Analsfinkterskada

 • Kvarstående urinläckagebesvär

 • Framfall

 • Perinealkroppsskada

Det finns dock vissa undantag för vilka operationer som omfattas för omföderskor.

Det här täcker den betalda gravidförsäkringen för dig som är gravid:

 • Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer ersätts med 200 kronor per dag.

 • Engångsbelopp vid graviditetskomplikationer (3 000 kronor per komplikation).

 • Engångsbelopp vid förlossningskomplikationer ersätts i vanliga fall med 2 000 till 3 000 kronor per komplikation.

 • Sjukhusvistelse vid förlossningskomplikationer ersätts med 200 till 250 kronor per dag i max 20 till 30 dagar (endast hos vissa bolag).

 • Ersättning för medicinsk invaliditet vid förlossning (dvs. för en bestående funktionsnedsättning som är direkt orsakad av förlossningen). Observera att endast två bolag erbjuder detta!

 • Operation vid förlossningsskada (endast hos Moderna Försäkringar med tillägget “Gravid Förlossning”).


Läs även: Kvinnor diskrimineras i försäkringsvillkoren: så arbetar två bolag för jämställda villkor

Du som är partner

Även du som är partner till den gravida omfattas till viss del av gravidförsäkringen.

Med partner menas oftast: make eller maka, registrerad partner eller sambo. Det är alltså inte säkert att försäkringen gäller för dig som är medförälder och som inte bor i samma hushåll som den gravida. För att vara säker på vad som gäller kan ni kontakta försäkringsbolaget som ni vill teckna er försäkring hos.

Det här täcker den betalda gravidförsäkringen för dig som partner:

 • Olycksfallsförsäkring

 • Livförsäkring

 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall – ersätts med belopp mellan 400 000 till 800 000

 • Ärrersättning (hos vissa bolag)

 • Läke-, rese- och tandskadekostnader (hos vissa bolag)

 • Kristerapi


Läs även: Hitta billigaste bilförsäkringen – steg för steg

När börjar försäkringen gälla?

När gravidförsäkringen börjar gälla ser olika ut mellan olika försäkringsbolag, men de flesta gravidförsäkringar gäller för barnet från och med graviditetsvecka 22 eller 23, medan vissa börjar gälla först från och med förlossningen. För dig som är gravid börjar försäkringen gälla från och med vecka 22 (i de allra flesta fall), men hos vissa försäkringsbolag börjar den gälla tidigare än så. Alla försäkringar gäller sedan tills barnet är 6 månader.

Jämför gravidförsäkring

Eftersom innehållet i en gravidförsäkring kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag är det bra att jämföra dem innan du bestämmer dig. Utgå ifrån dig själv och vad du vill att din gravidförsäkring ska innehålla.

Exempel på vad som kan skilja sig åt:

 • Från vilken graviditetsvecka den börjar gälla.

 • Vilka graviditets- och förlossningskomplikationer som ersätts.

 • Nivån på ersättningen.


Läs även: Hemförsäkringens mobbningsskydd

Gravidförsäkringen går inte över till en barnförsäkring

Kom ihåg att du själv behöver teckna en barnförsäkring när barnet är fött. Gravidförsäkringar övergår aldrig till att bli barnförsäkringar, utan slutar gälla när barnet är 6 månader. En barnförsäkring ger ett mycket bättre ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall än vad gravidförsäkringen gör. Därför är det viktigt att du tecknar en barnförsäkring så fort som möjligt efter födseln. Så fort ditt barn har fått sitt personnummer kan du teckna en barnförsäkring. Barnförsäkringen börjar sedan gälla tidigast när ni lämnat BB.

Fler i samma kategori

Se alla
Blond flicka blåser på ett sår på armbågen.
Olycksfallsförsäkring Ersättning för ärr
Olycksfallsförsäkringen ersätter ärr som orsakats av en olycka eller trafikolycka och som har krävt läkarvård.