Hemförsäkring

Hemförsäkringens mobbningsskydd

2022-07-26 Angelica Lindberg
Hemförsäkringens mobbningsskydd

I många hemförsäkringar ingår ett mobbningsskydd som hjälper barn som blir eller har blivit mobbade. Men alla försäkringsbolag erbjuder inte barnen det skyddet. I artikeln kan du läsa vad ett mobbningsskydd innebär och vilka försäkringsbolag som har skyddet.

Minst 140 000 skolbarn mellan 9 och 18 år har varit mobbade i skolan de senaste månaderna, det framkommer i Friendsrapporten 2022 (PDF). Mobbningen som barnen utsätts för kan påverka dem långt upp i vuxen ålder. Risken för depression, ångest, suicidförsök och självmord kan öka, men den som har varit utsatt kan också få lägre inkomster och vara arbetslös oftare.  

Förutom det lidande som det utsatta barnet får utstå så drabbar det även familjen, men innebär också stora kostnader för samhället. Trots det ökar mobbningen vilket bland annat beror på internet och sociala medier.  

Många försäkringsbolag arbetar mot mobbning genom att erbjuda ett mobbningsskydd i hemförsäkringen. Mobbningsskyddet kan hjälpa den som blir utsatt, dels i form av ekonomisk ersättning och dels i form av professionell kristerapi.  

Vad räknas som mobbning? 

Den som blir mobbad har alltid tolkningsföreträde. Om ditt barn upplever sig bli mobbad kan ingen annan hävda motsatsen. Det innebär att ditt barn avgör vad som räknas som mobbning för honom eller henne. 

Mobbning kan ske i skolan och på fritiden, genom mejl och sms eller via sociala medier. Det kan handla om elaka kommentarer, utfrysning, våld eller hot om våld. Det kan också vara grimaser eller hånfulla skratt riktat till barnet i korridoren eller på lektionen. 

Tveka inte att ansöka om ersättning genom mobbningsskyddet om ditt barn blir mobbad. 

Vad ingår i mobbningsskyddet? 

Du och ditt barn kan få ekonomisk ersättning för upp till 10 besök hos legitimerad psykolog samt för skäliga och nödvändiga resekostnader inom Sverige över 30 kilometer per tillfälle. Det finns även möjlighet att få upp till 30 000 kronor som ett engångsbelopp. 

Om anmälan leder till kritik mot skolan från Barn- och Elevombudet kan du och ditt barn få ett engångsbelopp om 10 000 kronor. Om Barn- och Elevombudet däremot väcker talan i domstol kan du och ditt barn få ett större engångsbelopp på 30 000 kronor.  

Tänk på att engångsbeloppet kan variera mellan försäkringsbolag.  

Hur får man ersättning från mobbningsskyddet? 

Mobbningsskydd måste ingå i din hemförsäkring för att du ska kunna ansöka om ersättning. Innan du ansöker måste du göra en anmälan om mobbning till Barn- och Elevombudet. Den ska leda till utredning och inte överlämnas till någon annan myndighet. 

Mobbningsskyddet gäller alla barn under 18 år i hushållet som omfattas av hemförsäkringen och skollagen.  

Kan man få ersättning för mobbning genom krisskyddet? 

Du kan få ersättning genom hemförsäkringens krisskydd om du har en hemförsäkring utan mobbningsskydd, men då krävs det att barnet blivit överfallet. Skyddet hjälper bara den som mår psykiskt dåligt efter skadehändelser som omfattas av hemförsäkringen, till exempel brand, inbrott eller överfall.  

Eftersom mobbning inte omfattas av hemförsäkringen är mobbningsskyddet ett nödvändigt komplement. Skyddet ingår hos många försäkringsbolag, men inte hos alla. Hos dem kan mobbningsskydd finnas som en valfri tilläggsförsäkring istället.  

Försäkringsbolag med mobbningsskydd 

Mobbning ökar bland barn och unga. Det beror bland annat på internet och sociala medier. Många försäkringsbolag har därför mobbningsskydd i sina hemförsäkringar. I listan hittar du exempel på bolag som erbjuder det skyddet.  

Exempel på försäkringsbolag med mobbningsskydd: 

  • ICA Försäkring 

  • Moderna Försäkringar 

  • Villaägarna 

  • Gjensidige 

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinna sitter i ett kök och tittar på fakturor medan en man är på väg att ringa ett samtal i bakgrunden.
Hemförsäkring Vad är ID-kapning?
Enligt polisen är id-kapning Sveriges vanligaste bedrägeri. Vi tipsar dig om hur du skyddar dig mot id-stöld.
Trasigt vinglas på träbord mot gråvit vägg.
Hemförsäkring Här förklarar vi vad drulleförsäkring eller allriskförsäkring är
Drulleförsäkringen ersätter så kallade otursskador som sker plötsligt och oförutsett.
Kvinna sitter vid en köksö i ett vitt kök med stora fönster och skriver på en laptop.
Hemförsäkring Hemförsäkring hyresrätt: Försäkring anpassad för dig som hyr bostad
En hemförsäkring är viktig då den inte bara gäller för dina saker, utan också om något skulle hända dig.