Hemförsäkring

Vad är en ansvarsförsäkring?

2022-07-26 Angelica Lindberg
Bekymrad kvinna sitter framför en laptop.

Ansvarsförsäkringen är en del av din hemförsäkring, men kan även tecknas till ditt företag. Den hjälper dig om du skulle krävas på skadestånd eller hamna i en rättstvist. Här berättar vi mer om varför ansvarsförsäkringen är så viktig både för dig som privatperson och småföretagare.

Varför är ansvarsförsäkringen viktig? 

Vem som helst kan bli skadeståndsskyldig. Kanske har du en båt som råkar välta och skadar båten bredvid, eller så får du en vattenskada som sprider sig till grannens lägenhet. Det kan också handla om att din hund eller barn orsakar en skada som du blir ansvarig för.  

Det finns många skäl till att bli skadeståndsskyldig och beloppen kan bli höga. I värsta fall kan du bli skyldig att betala miljonbelopp till den som har blivit utsatt för skadan. Visar det sig att du är skadeståndsskyldig och har en ansvarsförsäkring kan den betala skadeståndet åt dig. Högsta ersättningen i hemförsäkringen brukar ligga på uppemot 5 miljoner kronor. 

Om du är rätt försäkrad behöver du inte oroa dig för att drabbas hårt ekonomiskt om någonting skulle hända.

Så fungerar ansvarsförsäkringen  

Skulle du få ett skadeståndskrav är det viktigt att du anmäler det till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. De gör då en bedömning om du är skadeståndsskyldig eller inte.  

Försäkringsbolaget hjälper dig med att 

  • utreda om du är skadeståndsskyldig  

  • förhandla med personen som kräver skadeståndet 

  • representera dig vid en eventuell rättegång 

  • betala ut ersättning för rättegångskostnader och skadestånd. 

Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskador som du har råkat orsaka. Den gäller däremot inte för skador som du har orsakat med flit eller som drabbar någon som också omfattas av samma försäkring som du. 

Vad kostar en ansvarsförsäkring? 

Försäkringen säljs sällan som en enskild försäkring utan ingår normalt i en hemförsäkring, båtförsäkring, företagsförsäkring samt i en villa- eller fritidshusförsäkring. Även trafikförsäkringen är en typ av ansvarsförsäkring som täcker både person- och sakskador som du orsakar med bilen.  

Priset på dessa försäkringar sätts individuellt så därför är det svårt att säga exakt vad de kostar. En trafikförsäkring kostar i snitt 3 128 kronor och en villaförsäkring 5 312 kronor per år, enligt vår egen data från tecknade försäkringar via Insplanet/Zmarta under 2021.  

Hur mycket en företagsförsäkring kostar är också svårt att säga eftersom skyddet anpassas utifrån din verksamhet, och därmed blir priset också väldigt olika från företag till företag. 

Ansvarsförsäkring för företag  

I företagsförsäkringar ingår det en ansvarsförsäkring som hjälper dig om din produkt, tjänst eller medarbetare orsakar en skada som leder till att företaget blir skadeståndsskyldigt. Med rätt försäkring kan du känna dig tryggare om någonting skulle gå snett.  

Ansvarsförsäkringen obligatorisk i vissa branscher 

För vissa branscher är det ett till och med obligatoriskt att ha en ansvarsförsäkring. Även kunden som vill anlita dig eller företaget som du vill ingå ett avtal med kan kräva att du är rätt försäkrad. Men vilka risker som finns skiljer sig åt beroende på vilken bransch du är verksam i. Därför är det viktigt att du har en försäkring som är anpassad för just ditt företag. Säljer du varor eller tjänster? Jobbar du som konsult eller sitter du i styrelsen? Oavsett vad finns det en företagsförsäkring som uppfyller dina behov.  

Är ansvarsförsäkringen avdragsgill?  

Normalt får du göra avdrag för premier för försäkringar som du har tecknat för ditt företag. Vad som avgör om du får göra det är om försäkringsersättningen är skattepliktig i din näringsverksamhet eller inte. 

Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen 

Ansvarsförsäkringen är en del av din hemförsäkring. Den kan hjälpa dig om du exempelvis får ett krav från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller granne. Den omfattar även skador som du orsakar utanför bostaden. Ett exempel på det är om du som hundägare blir ansvarig för en skada som din hund orsakar, eller om ditt barn orsakar en skada. 

I hemförsäkringen ingår även en reseförsäkring som i sin tur innehåller en ansvarsförsäkring. Den gäller för skador som du som resenär orsakar under en resa. Försäkringen gäller normalt de första 45 till 60 dagarna. Skulle du orsaka en skada under tiden du är utomlands så är det landets skadeståndsregler som gäller. 

Fler i samma kategori

Se alla
Kvinnlig student i gul jacka som står i en trappa med studiematerial i famnen.
Hemförsäkring Hemförsäkring för student
Studerar du eller ska du börja studera? Vi går igenom vad en studentförsäkring är och varför den är så viktig.
Kvinna läser instruktioner på brandsläckare
Hemförsäkring Brandförsäkring: Så skyddar du dig mot brand i hemmet
Det finns flera sätt att minska risken för brand i hemmet. Vi berättar hur!
Vad ingår i hemförsäkringen?
Hemförsäkring Vad ingår i hemförsäkringen?
En hemförsäkring täcker det mesta inom hemmets fyra väggar, inklusive du och alla som bor där. Den erbjuder bland annat ...