Bilförsäkring

Varningslampor i bilen – vad betyder dem?

2023-04-03 Johan Nilsson
Namnlös design-35.png

Tidigare gällde de bara bilens grundläggande funktioner, idag blir de fler och fler och de ger föraren mer komplex information. Varningslampor i bilen – att de tänds innebär inte alltid du måste till bilmekanikern. Däremot är det bra att ha koll på de betyder, för att inte missa ett allvarligt fel. 

Varningslamporna är som trafikljus – deras färg definierar vilken funktion det rör sig om och indikerar (även om det inte avgör) hur vi mycket vi bör oroa oss. Det kan dock vara bra att känna till att när en lampa lyser tillfälligt kan det betyda att komponenten i fråga kontrolleras av bilens dator och är inget allvarligare än så. Vilka varningslampor finns på bilens instrumentpanel? Vanligtvis delar vi in varningslamporna i tre grupper, som vanligtvis kännetecknas av deras respektive färg: 

 • grön eller blå (informationslampor) 

 • gul eller orange (information och varning) 

 • röd (varning). 

Vad betyder de gröna eller blåa lamporna? Gröna eller blåa lampor är ett gott tecken för föraren. De tillhör informationsgruppen och indikerar att bilen fungerar som den ska. De talar också om vilka funktioner i bilen som för närvarande är aktiverade. 

De gröna och blå lamporna är främst avsedda för fordonets yttre belysning. De visas också när följande är aktiverat: farthållare, parkeringshjälp eller backkamera. Motsvarande indikatorlampa kan också informera föraren om att krockkuddesystemet fungerar. 

Indikerar de gula och orange lamporna ett allvarligt fel? 

När en gul indikatorlampa dyker upp på instrumentpanelen kan det vara något mer allvarligt även om det inte nödvändigtvis betyder att bilen är på väg att gå sönder. 

Kom ihåg att de gula och orange lamporna är informations- och varningslampor vars huvudfunktion är att informera och varna dig om felaktigt fungerande eller icke-fungerande komponenter, om driftvätskor tar slut eller om förändringar som sker i eller omkring fordonet. 

 I de flesta fall kan man fortsätta köra när den orangefärgade lampan tänds, eller så är det bara nödvändigt att stanna en kort stund. Till exempel: 

 • Lampan som indikerar att bränslet börjar ta slut – när den tänds är det fortfarande cirka 5-10 liter bränsle kvar i tanken (beroende på fordonsmärke). Detta problem kan lösas genom ett besök på en bensinstation. 

 • Lampan som informerar om att tanklocket inte är stängt – i det här fallet är det värt att stanna och kontrollera om tankluckan är ordentligt stängt eller om tanklocket har dragits åt ordentligt. 

 • Isig vägbana – kontrollampan tänds vid låg temperatur ute. I det här fallet är det värt att sänka hastigheten lite och vara extra uppmärksam. Det finns inget behov av att utföra några ingrepp på bilen. 

 • Lågt däcktryck eller trasig ytterbelysning – dessa varningslampor bör du ha koll på. Det är bäst att stanna på ett bekvämt och säkert ställe och – om möjligt – utföra lämplig åtgärd själv, t. ex. pumpa däcken eller byta en trasig lampa. 

Vad ska man göra när en orange lampa tänds? 

Orange lampa 

Rekommenderad åtgärd 

Lågt däcktryck 

Fyll på trycket på närmaste bensinstation 

Fel på ytterbelysningen 

Kontrollera lampornas och säkringarnas skick eller ta bilen till en verkstad 

Fel på insprutningssystemet 

Ta bilen till verkstad 

Isig vägbana 

Var extra försiktig 

Fel på stabilitetssystemet ESP 

Ta bilen till verkstad 

Bränslereserv 

Tanka på närmaste station 

Krockkudden på passagerarsidan avaktiverad 

Aktivera krockkudden. Är detta inte möjligt – ta bilen till verkstad. 

Fel på motorns glödstift 

Ta bilen till verkstad 

Fel på växellåda 

Ta bilen till verkstad 

 

De helt ofarliga gula lamporna är de som indikerar att dimljusen eller uppvärmningen av bakrutan är på, dvs. i praktiken har de endast en informativ funktion. 

Vad betyder den gula varningslampan? 

Situationen är lite annorlunda när en gul lampa som indikerar fel på en bilkomponent tänds. Oftast är detta den karakteristiska "check-engine", dvs. ett fel på motorn (eller närmare bestämt på insprutningssystemet eller ett fel i elektroniken för motorstyrning). 

När lampan lyser kan bilen gå in i nödläge, vilket innebär att den förlorar lite kraft och kan köras med en betydligt lägre topphastighet. 

 Vad bör man göra när lampan "check-engine" visas? Varningslampan tänds när en av sensorerna upptäcker ett fel. Vad ska man göra i den här situationen? Först och främst ska du inte strunta i "check-engine"-lampan! En olöst orsak till att lampan tänds kan med tiden leda till mycket större problem. I det här fallet är det bäst att du tar bilen till en bilverkstad. 

 • I vissa fall försvinner varningslampan av sig självt med tiden eller att den stängs av när batterikällan kopplas bort under några minuter. Experter rekommenderar dock inte att man själv försöker koppla bort batteriet. 

 • Vi rekommenderar inte heller att du följer vissa mekanikers råd om att ignorera felet och fortsätta köra. Det skulle i sin tur kunna leda till ett mycket allvarligare fel som skulle innebära betydande kostnader i slutändan. 

Den gula varningslampan kan också tändas på grund av dieselpartikelfilter eller tändstiftsfel. I båda fallen behöver du ta bilen till verkstad. 

En viktig informations-och varningslampa är den som indikerar att krockkudden är inaktiverad. Det är vanligt att krockkudden har inaktiverats när ett barn sitter i framsätet men många glömmer ofta att aktivera den igen. Vid en olycka (när en vuxen sitter i passagerarsätet) kan det sluta mycket tragiskt. 

Vad betyder de röda lamporna i bilen? 

Den röda varningslamporna på instrumentpanelen innebär vanligtvis att du måste stanna bilen. Ofta behöver du ringa efter hjälp om det inte är möjligt att fortsätta köra. Vanligtvis – men inte alltid!  

Men som en allmän regel betyder en röd kontrollampa som lyser att du inte får fortsätta köra bilen utan måste ta den till en bilverkstad men ibland räcker det med att föraren t.ex. stänger dörren eller släpper handbromsen. Till exempel: 

 • Alla bilförare har säkert stött på det röda utropstecknet mer än en gång. I det flesta fall är det ingen fara utan betyder bara att handbromsen inte är frisläppt. Men om det visar sig att handbromsen är lossad och lampan fortfarande lyser, så är problemet allvarligare och är troligen ett bromssystemfel. I bästa fall handlar det om för låg nivå på bromsvätskan, i värsta fall kan det vara läckage i bromsledningarna eller att pumpen är skadad. 

 • Det finns också röda lampor som visar att säkerhetsbältena inte är fastspända och att dörrar eller bakluckan inte har stängts ordentligt. När dessa varningslampor tänds hörs ofta ett distinkt ljud. I det här fallet blir du av med problemet genom att stänga dörren eller fästa säkerhetsbältet. 

 • Den röda lampan kan också indikera att bilens varningsblinkers är på. Kom ihåg att endast använda varningsblinkers i nödsituationer. 

Detsamma gäller om en kontrollampa visar att motoroljetrycket är för lågt, att motoroljan är för låg eller att temperaturen på kylarvätskan är för hög. I handböckerna står det att bilen ska stannas omedelbart. I teorin är det dock fortfarande många förare som kör till närmaste bensinstation eller verkstad (så länge dessa platser ligger några kilometer bort). 

Varför ska du inte ignorera de röda lamporna? 

Du måste ta bilen till en verkstad när de röda varningslamporna varnar om: 

 • airbag-fel 

 • fel på ABS-systemet 

 • fel på elektroniksystemet 

 • slitage på bromsbeläggen. 

Kom ihåg att om du fortsätter köra en bil som har varnat för lågt tryck eller för hög temperatur i kylarvätskan kan det leda till permanenta skador på motorkomponenterna. För hög temperatur på kylarvätskan kan leda till överhettning av motorn och att oljenivån sjunker. Oljan ska smörja rörliga delar och när oljenivån sjunker kan detta kan resultera i att motorkomponenter fastnar. I båda fallen riskerar du att drabbas av kostsamma reparationer. 

Ovannämnda omständigheter har en direkt inverkan på bilens funktion och passagerarnas säkerhet. Därför bör de under inga omständigheter ignoreras. Sammanfattning - vad är värt att veta om varningslamporna i bilen? 

 • Lamporna i bilen kan vara informativa, varnande eller både informativa och varnande. 

 • Gröna lampor ger dig information om vilka funktioner som är igång vid det tillfället och behöver sällan någon åtgärd. 

 • När en gul varningslampa tänds bör du vara mer vaksam. Det kan bland annat innebära risk för motorhaveri, eller varna om för låg bränslenivå eller bromsvätskenivå eller tända ljus. 

 • Röda varningslampor kan indikera ett allvarligt fordonsfel. Men alla varningar kräver inte att du stannar bilen omedelbart. Vissa värnar om resenärernas säkerhet och informerar om till exempel öppna dörrar eller om någon saknar säkerhetsbälte. 

FAQ – vanliga frågor  

Hur länge kan du köra med aktiverad "check-engine" varningslampa? 

Kontrollampan indikerar att motorstyrningen har upptäckt en inkonsekvens som påverkar prestandan eller effekten. Det behöver inte alltid vara förknippat med ett allvarligt fel. Det är dock rekommenderat att du uppsöker en bilverkstad så snart som möjligt. Tack vare tidig diagnos kan kostnaderna för ett allvarligare fel minskas. 

Kan bilen skadas av att köra med "reserv"-lampan aktiverad? 

Bilens lampa för låg bränslenivå tänds när det fortfarande finns bränsle i tanken och talar om att det är dags att fylla på vid närmaste bensinstation. Att köra med lite bränsle i bränsletanken kan skada motorkomponenter som: bränslepumpen kan fastna, korrosion i bränsleledningar eller kraftigt förorenat bränslefilter. 

Kan en varningslampa för fel på krockkuddar vara ett hinder för att klara en besiktning? 

När besiktningsteknikern ser en röd lampa kan hen kan mycket väl tvivla på att komponenterna fungerar som de ska eftersom röda lampor ofta indikerar om ett fel. Till exempel så kommer en bil med aktiv varningslampa för fel på krockkudden inte att klara besiktningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta också innebär en risk för dig och dina passagerare, eftersom krockkuddarna kanske inte fungerar som de ska vid en olycka. 

Ska fordonet stannas när laddlampan lyser? 

En röd lampa med batteriikon informerar om lågt batteri och spänningsbortfall. Det går köra bilen under en begränsad tid på energin som lagrats i batteriet utan att ladda det. Men kom ihåg att en för låg spänning kan stoppa fordonet när som helst och att en fullständig urladdning av batteriet kan leda till ett allvarligt fel på bilens elektroniska system.  

Fler i samma kategori

Se alla
Skylt som visar parkerings- och stoppförbud samt att bilen kommer bli bortbärgad.
Bilförsäkring Parkeringsböter
Läs vår guide om parkeringsböter för att undvika oönskade överraskningar på din vindruta.
Kvinna i stickad tröja och orange mössa laddar en hybridbil.
Bilförsäkring Hybridbil
Lär dig allt om de populära och miljövänliga hybridbilarna, vilka olika typer som finns och hur de fungerar.
Bil
Bilförsäkring Ställa av bil: Så fungerar det
Har du en bil som du inte använder? Vi går igenom hur du ställer av bilen steg för steg.