Restvärde – Vad är restvärde?

Restvärde är ett begrepp som oftast används i samband med billån och anger bilens värde efter att billånet löpt ut. När du tar ett billån bestämmer du en löptid på lånet, och under den tiden amorterar du antingen av hela lånet eller delar av lånet.

Om du endast amorterar av delar av lånet har du kvar en skuld på lånet efter löptidens slut. Denna skuld ska du då kunna kvitta mot bilens värde, det vill säga bilens restvärde. Detta innebär att du endast amorterar bilens värdeminskning under löptiden för lånet. Bilens restvärde är alltså en uppskattning av vad bilen kommer att vara värd efter lånets löptid.

Restvärde är även värdet av ett skadat föremål, omedelbart efter en skadehändelse. Om ett föremål inte totalförstörs, kan ett visst värde finnas kvar även efter skadan (till exempel skrotvärde för bilar). Det kallas då att föremålet har ett restvärde, vilket kan påverka ersättningen om skadan anmäls och ersätts av en försäkring.

Hur beräknas restvärde?

Restvärdet är egentligen en uppskattning av bilens eller föremålets värde efter en värdeminskning. Värdeminskningen kan uppstå av normalt slitage eller av olycka.

En bil minskar i värde så fort den används. Exempelvis slitage och ålder gör att bilens värde minskar. Om du köper en bil för exempelvis 100 000 kronor så är den efter två års bruk kanske värd 70 000 kronor istället eftersom värdet minskat på grund av användning och slitade. Då är restvärdet 70 000 kronor.

Hur beräknar man då värdeminskningen på bilen? Det är inte helt självklart eftersom det påverkas av flera faktorer, såsom:

  • Bilens ålder

  • Slitage och skador

  • Huruvida bilen fått underkända kontrollbesiktningar

  • Bilmärke och modell

  • Extrautrustning på bilen

  • Körsträcka

Om du tar ett billån med restvärde görs en uppskattning av bilens restvärde mot slutet av löptiden baserat på genomsnittlig värdeminskning för bilmodellen i Sverige. Restvärdet anges ofta som en procentsats av bilens inköpspris.

När tillämpas restvärde?

Restvärde kan vara relevant både när du köper en ny eller begagnad bil. Varje gång du tar ett billån med bilen som säkerhet, och du inte vill amortera hela bilens värde under lånets löptid, måste ett restvärde beräknas.

Billån med restvärde tas oftast av dem som gärna byter bil ofta. När löptiden på lånet är slut måste du nämligen betala av skulden på lånet som en klumpsumma, vilket oftast görs genom att man säljer bilen för att betala av klumpsumman. Därför är det också viktigt att man inte uppskattar ett för högt restvärde på bilen. Har du större skuld kvar än vad du lyckas sälja bilen för måste du betala mellanskillnaden själv.

Restvärde tillämpas även när ett försäkringsbolag ska betala ut ersättning för en skada. Har föremålet, exempelvis bilen, som skadats ett värde kvar kan det räknas av från ersättningen du får ut av försäkringsbolaget.

Chatta med oss!