Så får du en billig bilförsäkring.

Så mycket kostar villaförsäkringen där du bor

2021-05-11

Priset på en villaförsäkring påverkas av många olika faktorer, bland annat beroende på var i landet du bor. Därför skiljer sig snittpriserna åt mellan Sveriges län. Allra dyrast är det att försäkra sin villa i och omkring Stockholm, medan det är billigast i Jönköping, Gotland och Blekinge. 

Snittpriset på en villaförsäkring är cirka 5 357 kronor per år.* Men snittpriset skiljer sig åt mellan länen. Det är till exempel mycket dyrare att försäkra sin villa i och omkring Stockholm. I Stockholm (A) är snittpriset för villaförsäkringen 7 160 kronor, därefter ligger Södermanland (B) på 6 379 kronor och Uppsala (B) på 6 107 kronor per år. Även storstadsregionerna Skåne och Västra Götaland ligger i toppen med ett gemensamt snittpris på 5 918 kronor.

Det är avsevärt billigare att försäkra sin villa i exempelvis Jönköping (C) där det kostar i snitt 3 741 kronor per år att försäkra sin villa. På Gotland (D) ligger den siffran på 4 397 kronor per år.

Det skiljer därmed hela 3 419 kronor mellan den dyraste och billigaste villaförsäkringen!

villaförsäkring snittpremie per län

I tabellen kan du se hur snittpriserna skiljer sig åt mellan länen. Statistik från Norrbotten och Västerbotten saknas.

Anledningen till att det är dyrare att försäkra sitt hus i storstadsområden som Stockholm är för att inbrottsrisken är betydligt högre där. Men det är inte bara inbrottsrisken som påverkar hur högt priset på villaförsäkringen blir.

Vad påverkar priset på villaförsäkringen?

Priset på villaförsäkringen påverkas av många olika faktorer, inte bara var du bor. Här går vi igenom några exempel på vad som kan påverka priset på villaförsäkringen.

Husets storlek

Ett stort hus med flera våningar är dyrare att försäkra än ett litet hus.

Husets ålder

Äldre hus löper större risk att drabbas av vissa skador än ett nytt eller nyrenoverat hus. Därför är äldre hus vanligtvis dyrare att försäkra.

Antal våtrum

Hus med många våtrum löper större risk för bland annat mögel- och våtskador. Exempel på våtrum är dusch- och badrum, toalettrum samt tvättstuga. Fler våtrum kan därför öka priset på villaförsäkringen.

Antal byggnader på tomten

Har du fler byggnader på tomten än själva huset måste du se till att de tas med i försäkringsbrevet så att även de blir försäkrade. Exempel på andra byggnader är garage, friggebod och förråd. Ju fler byggnader desto dyrare blir försäkringen.

Tänk på att meddela försäkringsbolaget om det tillkommer en byggnad vid ett senare tillfälle, så att även den blir försäkrad.

Bostadsområde

Vissa bostadsområden löper större risk att drabbas av skador till följd av till exempel inbrott. Statistiskt sett gäller det främst de större städerna. Av den anledningen kan du få ett lägre pris på villaförsäkringen i områden som försäkringsbolagen bedömer som säkrare och vice versa.

Hemlarm

Installerar du ett larm i din bostad ökar du säkerheten och kan på så vis få ett lägre pris på villaförsäkringen. Ju fler saker du gör för att förbättra säkerheten desto bättre pris kan du få.

Så får du ett bättre pris på villaförsäkringen

Alla faktorer som påverkar priset på villaförsäkringen går inte att ändra på, men det finns vissa saker du kan göra för att få ner priset på försäkringen.

Jämför din villaförsäkring mot andra

Priserna på villaförsäkringen kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen eftersom de sätts individuellt och eftersom försäkringsbolagen kan bedöma riskerna olika. Priset på villaförsäkringen kan också förändras över tid. En villaförsäkring som var billig när du köpte den behöver inte vara det även året därpå.

Därför är det viktigt att regelbundet jämföra villaförsäkringar mot varandra, förslagsvis strax innan huvudförfallodagen infaller, vilket är den dag när villaförsäkringen förnyas för ytterligare ett år framåt.

Innan du jämför din villaförsäkring är det bra om du tänker igenom vilket försäkringsskydd du vill ha. Så att du kan hitta den bästa villaförsäkringen för just dig.

Samla dina försäkringar under ett försäkringsbolag

Många försäkringsbolag erbjuder rabatt om du samlar flera av dina försäkringar under ett och samma försäkringsbolag. Ofta brukar du få högre rabatt ju fler försäkringar du har hos dem. Rabatterna brukar ligga någonstans mellan 5–20 %. Vissa försäkringsbolag erbjuder även andra förmåner för sina kunder, såsom förbättrade villkor.

Minska risken för inbrott

Ett sätt att få ner priset på villaförsäkringen är att öka säkerheten i hemmet. Det går att göra på flera sätt, ett är att installera ett hemlarm, men du kan också installera nya lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen.

Se också till att följa aktsamhetskraven som försäkringsbolagen anger. Gör du inte det riskerar du att få mindre i ersättning, en högre självrisk eller i värsta fall bli helt utan ersättning.

Installera en vattenfelsbrytare

Du kan minska risken för vattenskador om du installerar en vattenfelsbrytare. Vattenfelsbrytaren upptäcker vattenskador och stänger automatiskt av allt inkommande vatten. Om du har en godkänd vattenfelsbrytare installerad på huvudledningen kan du både få en reducerad självrisk och rabatt på försäkringen. Vissa försäkringsbolag erbjuder dig dessutom att köpa en vattenfelsbrytare via dem till ett förmånligt pris.

*Siffran avser snittpriset på villaförsäkringar som är tecknade genom Insplanet under 2020. Insplanet är en del av Zmarta.