Så skyddar försäkringen vid storm

Hur gäller försäkringen vid storm?