Drulleförsäkring

En allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som den i mer vardagligt tal kallas, är en mycket populär tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Hos en del försäkringsbolag ingår drulleförsäkringen i hemförsäkringens grundutförande, och hos andra bolag är det ett separat tillägg som tecknas för några hundralappar extra på årspremien. En reva i nya vinterjackan, den dyra vasen som går i kras eller servisen som ryker i samband med flytten - all lös egendom som förstörs vid en “plötslig och oförutsägbar händelse” kan ersättas av denna tilläggsförsäkring.

Vad är en drulleförsäkring, eller allriskförsäkring?

Drulleförsäkringen är ett utökat skydd till hemförsäkringen. Skyddet kan antingen ingå i grundutförandet av din hemförsäkring, alternativt tecknas som en separat tilläggsförsäkring. Om tillägget ingår i din hemförsäkring, betalar du förmodligen någon eller några hundralappar extra för detta i hemförsäkringens premie, även om ditt försäkringsbolag marknadsför det som om inlägget “ingår” i hemförsäkringens skydd.

Oavsett, är drulleförsäkringen eller allriskförsäkringen som den i mer formella termer heter, ett mycket populärt tillägg till hemförsäkringen. Vi på Zmarta vågar till och med påstå att detta är den absolut vanligaste tilläggsförsäkringen till en boendeförsäkring, oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus som försäkras. Värt att veta, är att det till en villaförsäkring även finns en så kallad allrisk för byggnad - som är en mer omfattande drulleförsäkring för husägare.

Vad betyder “drulle” & allriskförsäkring?

Ordet allriskförsäkring är kanske det mer formella ordet för denna tilläggsförsäkring, men drulleförsäkring är en minst lika vanlig term, som syftar på precis samma skydd. Det är alltså inte någon skillnad mellan en drulleförsäkring och en allriskförsäkring. Bakom ordet drulleförsäkring ligger förmodligen termen “drulle” - som innebär att en tabbe begåtts. Du gör en “drulle” om du till exempel tappar dina solglasögon i sjön, snubblar och tappar mobilen i marken, och så vidare.

Vad täcker drulleförsäkringen, eller allriskförsäkringen?

Drulleförsäkringen täcker de skador som du själv orsakar på dina egna saker. Mer specifikt är det plötsliga och oförutsedda händelser, där någon form av lösöre förstörs, som täcks. Skadan ska inte kunna gå att förutse - och vanligt slitage räknas inte som en olycka som kan täckas av drulle- eller allriskförsäkringen. Precis som med vilken försäkring som helst, förväntas du alltid vara rädd om dina saker. Samtidigt har just drulleförsäkringen översikt med att vem som helst kan begå en tabbe.

För att du ska få ersättning från din allriskförsäkring behöver lösöret anses vara obrukbart efter olyckan. Det innebär att en mindre repa eller fläck förmodligen inte kan ersättas - om det inte direkt innebär att föremålet i fråga blir obrukbart på grund av detta. Ett bra exempel kan vara en reva i den dyra vinterjackan - vars funktion faktisk minskar radikalt till följd av att jackan inte längre håller tätt mot vind, kyla och fukt. Nedan listas några typiska undantag, då drulleförsäkringen inte gäller.

Vad täcks inte av drullen, eller allrisken?

  • Cykel och golfutrustning täcks inte av allriskförsäkringen. Dessa objekt är helt enkelt exkluderade från skyddet då risken för oförutsedda händelser är alltför stor, samt att skadetillfällen kan vara svårtydda. Ett exempel skulle kunna vara om en dyr golfutrustning hamnar i ett vattenhinder i samband med att en spelare gör en sämre runda. Spelar du golf är snarare en golfförsäkring något att titta närmre på.

  • Det finns även undantag såsom skada i samband med felaktig användning av till exempel en maskin eller ett verktyg. Detsamma gäller åldersförändring (och som tidigare nämnt, slitage) vare sig en olycka uppstår plötsligt eller inte.

  • Ett annat vanligt undantag är låsbyte. Med andra ord hjälper drulleförsäkringen dig inte om du till exempel tappar bort nycklarna till ditt hem och behöver byta lås för att kunna komma in igen.

  • Stöld och borttappade saker är svårdefinierade olyckor, i synnerhet om stöld uppstår i samband med att du förlagt en sak och sedan låtit den vara obevakad. Att en stöldbegärlig sak försvinner när den är oövervakad är inte helt oförutsägbart, vilket innebär att allrisken inte täcker detta. I samband med olyckor som dessa är det snarare grundskyddet i hemförsäkringen som kan vara till hjälp.

Drulleförsäkring för mobil

Via mobiloperatörer såsom Telia eller Tele2, går det ofta att teckna en separat drulle- eller allriskförsäkring som skyddar din mobiltelefon. Dessa är ofta utformade för att konkurrera mot tilläggsförsäkringen i hemförsäkringen, och ett vanligt säljargument är bland annat att de har en betydligt lägre självrisk än den drulleförsäkring som är kopplad till din hemförsäkring.

Vi på Insplanet tycker att separata produktförsäkringar, såsom en drulleförsäkring för mobil, är ett onödigt och dyrt skydd - helt enkelt eftersom de allra flesta skadorna som kan uppstå på din telefon faktisk täcks av den vanliga allriskförsäkringen. Självrisken kan förvisso vara lägre, men premien för en separat drulle- eller allriskförsäkring för mobil är oproportionerligt hög i jämförelse med vad ett tillägg till hemförsäkringen kostar.

En mycket vanlig skada som försäkringsbolag stöter på dagligen är alla spräckta skärmar på smartphones och läsplattor. Spruckna skärmar uppstår i regel just vid plötsliga och oförutsedda händelser och är därmed i allra högsta grad en olycka som ersätts via drulleförsäkringen. Därmed täcks sådana skador av drulle- eller allriskförsäkringen, men du får själv stå för självrisken, vilken vanligtvis ligger på omkring 1 500 kronor.

Tyvärr är borttappade eller stulna mobiltelefoner bland de vanligaste olyckorna som anmäls till försäkringsbolag. Det kan handla om en iPhone som glömts kvar på ett restaurangbord och försvunnit inom bara några minuter, eller en ficktjuv som tagit mobiltelefonen ifrån en handväska. Detta räknas dock inte som “plötsliga och oförutsägbara händelser”, eftersom du trots allt är skyldig att vara vaksam över dina saker. Med andra ord täcks dessa skador varken av hemförsäkringens drulleförsäkring, eller en separat försäkring för din mobiltelefon.

Vilken ersättning ger drulleförsäkringen?

Du får ersättning för din “drulle” baserad på lösörets marknadsvärde. Det vill säga, vad saken är värd idag eller vad det kostar att reparera den. Ditt försäkringsbolag gör i regel även ett åldersavdrag, framförallt om det är en sak som ska ersättas helt och hållet. Värt att notera gällande just drulle-ärenden, är att handläggningstiden vanligtvis går mycket fort. Många gånger går olyckan att identifiera redan vid första samtalet - och du kan ha ersättningsbeloppet utbetalt inom närmsta dagarna eller veckorna.

Priset på drulleförsäkringen beror bland annat på hur många familjemedlemmar som hemförsäkringen täcker. Samtidigt är tillägget en stark rekommendation till de familjer där hushållet är stort och det finns barn med i bilden, då mindre olyckor som täcks just av allriskförsäkringen lätt kan uppstå i stressade vardagssituationer. I tabellen nedan kan du se vilken maxersättning samt självrisk respektive försäkringsbolag tillämpar på sin drulleförsäkring - oavsett årspremie.

Försäkringsbolag Självrisk Maxersättning
Dina Försäkringar 1 500 kronor 50 000 kronor
Folksam 1 500 eller 750 kronor* 40 000 eller 80 000 kronor*
Gjensidige 1 500 kronor 50 000 kronor
ICA Försäkring 1 500 kronor 100 000 kronor
If 1 500 kronor 50 000 eller 80 000 kronor**
Länsförsäkringar 1 800 kronor 100 000 kronor
Moderna Försäkringar 1 500 kronor 50 000 kronor
Redo 1 500 kronor 50 000 kronor
Trygg-Hansa 1 500 kronor 50 000 kronor
Vardia 1 500 kronor 80 000 kronor
Villaägarna 1 200 kronor 100 000 kronor

*Beroende på om kund väljer paket “Allrisk Mellan” eller “Allrisk Stor”
** Beroende på om kund väljer paket “Hemförsäkring Extra” eller “Stor Hemförsäkring”

Olika typer av drulleförsäkringar

I vardagligt tal syftar man främst på den allriskförsäkring som är kopplad till hemförsäkringen när man använder orden drulleförsäkring eller allriskförsäkring. Det är även vanligt att teckna en så kallad bilallrsik, det vill säga en drulleförsäkring i bilförsäkringen. Den ger ersättning för plötsliga och oförutsägbara händelser som kan uppstå i bilen, såsom en utspilld läsk över sätet eller om någon blir åksjuk och förstör baksätet. Det finns även en separat allrisk för villa, som är ett mycket förmånligt tillägg till villahemförsäkringen.

I grundskyddet i din hemförsäkring ingår alltid ett så kallat ansvarsskydd, oavsett vilket försäkringsbolag du än har. Det innebär att försäkringen ger ersättning för de skador som du orsakar på andra privatpersoners lösa egendom. Lånar du en dator av en vän som du råkar tappa i golvet, kan vännens dator ersättas av din hemförsäkring. Även i dessa fall betalar du en självrisk. Läs mer om vad som ingår i hemförsäkringen här.

Läs mer om hemförsäkring

Inga artiklar hittades

Chatta med oss! Chatt