svenska kronans värde.png

Varför är den svenska kronan så svag?