Mopedförsäkring

Halvförsäkring för moped

2023-01-30 Angelica Lindberg
Vit vespa parkerad mot en tegelvägg.

I samband med att du köper en moped ska du alltid teckna en mopedförsäkring från första dagen du står som ägare av mopeden. Enligt lag måste du ha minst en trafikförsäkring, men många väljer att utöka sitt skydd med en halvförsäkring. I den här artikeln får du veta vad en halvförsäkring kan ersätta och när det är det bästa alternativet för din moped.

Vad ingår i en halvförsäkring?

En halvförsäkring innehåller

  • trafikförsäkring

  • brandförsäkring

  • stöldförsäkring

  • glasförsäkring

  • krisskydd

  • rättsskydd.

En räddningsförsäkring ingår endast i försäkringar för registrerade mopeder, det vill säga klass I mopeder som även brukar kallas EU-mopeder. Här nedan kan du läsa mer om vad som ingår i halvförsäkringen. 

Trafikförsäkring 

Trafikförsäkringen ersätter personskador på dig, passagerare och medtrafikanter samt skador som uppstått på andras saker i samband med olyckan. 

Stöld

Ersätter dig om din moped blivit stulen eller om den fått skador i samband med ett stöldförsök. För att du ska få full ersättning från försäkringen är det viktigt att du låser mopeden med ett eller två godkända lås.

Brand

Ersätter skador som uppstått vid brand, blixtnedslag eller explosion.

Rättsskydd

Du som äger eller kör mopeden kan få ersättning för ombuds-, advokat- eller rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av mopeden.

Glas

I de flesta fall ingår även en glasförsäkring i mopedförsäkringen. Oftast ingår inte skador på lyktglas, men däremot på vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Krisskydd

Om du mår dåligt efter en olycka med mopeden kan du få ersättning för behandling hos en psykolog. Ersättningen gäller för upp till 10 behandlingar.

Räddning (endast för moped klass I)

Om du får driftstopp kan du få ersättning för transporten av mopeden till en verkstad. Du får också ersättning för hemtransport av förare, passagerare och bagage. Försäkringen gäller inte om du får motorstopp på grund av att du har slut på bränsle.

Varför ska jag välja halvförsäkring?

En halvförsäkring ger ett mer omfattande skydd än en trafikförsäkring och är samtidigt ett billigare alternativ till en helförsäkring. Det enda som saknas i en halvförsäkring är vagnskadeskyddet. Här nedan förklarar vi när halvförsäkring är det bästa alternativet för din moped.

Exempel när halvförsäkring är bästa alternativet:

En helförsäkring innehåller ett vagnskadeskydd som ersätter yttre skador på mopeden, till exempel om du skulle råka välta mopeden. Självrisken vid vagnskada brukar ofta vara mopedförsäkringens högsta självrisk. Om du har en moped som inte är värd mer än några få tusen kan självrisken bli så hög i förhållande till värdet av mopeden att du inte får ut någon ersättning alls. Då är det bättre att endast teckna en halvförsäkring om du ändå vill ha ett mer omfattande skydd än vad en trafikförsäkring kan ge.

Läs även: Vilken moped ska man köpa?

Visste du att vi på Zmarta erbjuder en alldeles egen mopedförsäkring? Den kompletterar skyddet i din trafikförsäkring – oavsett vilket försäkringsbolag du har.

Fler i samma kategori

Se alla
Rosaklädd tjej står bredvid vit vespa längs vägen vid en äng.
Mopedförsäkring Helförsäkring för moped
Vad är en helförsäkring för moped och när är den det bästa alternativet? Lär dig mer helförsäkring för moped.
Grön vespa parkerad längs en stenvägg
Mopedförsäkring Trafikförsäkring för moped
Ta reda på vad en trafikförsäkring för moped är och när det är det bästa alternativet.
Rosa vespa parkerad längs en husvägg.
Mopedförsäkring Vilken moped ska man köpa?
Många drömmer om att köpa moped. Förutom att det är ett populärt färdmedel för unga är mopeden också ett smidigare, milj ...