Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring är den frivilliga försäkring man kan teckna som ett komplement till a-kassans ersättning i de fall man har en lön som betydligt överstiger a-kasse-ersättningens maxbelopp. A-kassan har ett tak för den ersättning man erhåller vid arbetslöshet. Maxbeloppet man kan erhålla vid arbetslöshet är begränsad till 20 000 kronor i månaden brutto, d.v.s. före skatteavdrag. A-kassans ersättning är 80 % av lönen. I de fall man har en lön som överstiger 25 000 kronor i månaden kommer a-kassans ersättning inte att vara 80 % av tidigare lön och det kan då vara fördelaktigt att teckna en frivillig inkomstförsäkring. Fackförbundens a-kassor tillhandahåller i regel den här möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring och månadskostnaden är individuell och beräknas utifrån den månadslön man har. Man kan även välja att teckna ytterligare tilläggsförsäkringar om man vill komplettera inkomstförsäkringens maxersättning.

Övre maxbelopp och kvalificeringskrav

Inkomstförsäkringens maxbelopp varierar från förbund till förbund beroende på kollektivavtalen som ligger till grund för lönesättningen inom respektive yrkesgrupp. Ett vanligt maxbelopp ligger på 50–60 000 kronor i månaden men det finns undantag även här. Ett undantag är Säljarnas fackförbund som har en övre ersättningsnivå på inkomstförsäkringen som är 85 000 kronor i månaden som mest. En person med mycket goda lönevillkor kan utöver inkomstförsäkringen även välja att teckna en tilläggsförsäkring som kompletterar ett eventuellt inkomstbortfall ytterligare och denna typ av försäkringar kan tecknas genom försäkringsbolag.

För att teckna en inkomstförsäkring måste man vara tillsvidareanställd. Man har även en kvalificeringstid på 12 månader innan försäkringen kan betalas ut som komplement till a-kassan, som har liknande kvalificeringsvillkor. Det kan alltså vara en idé att teckna den här typen av inkomstförsäkringar omgående när man tillträder en anställning. Kvalificeringstiden krävs endast en gång och anses uppfylld även i de fall man skulle byta arbetsgivare. Detta under förutsättning att man inte utträtt ur försäkringen. I dessa fall måste man leva upp till kvalificeringskraven på nytt.

Inkomstförsäkring, ett eget ansvar

Man kan även teckna diverse inkomstförsäkringar trots att man inte är medlem i något fackförbund. Det finns heller inga krav på att vara medlem i ett fackförbund för att vara medlem i en a-kassa. Försäkringsbolagen erbjuder olika typer av inkomstförsäkringar som man kan teckna om man valt att inte ansluta sig till en a-kassa. Att se över sina möjligheter till ekonomiskt skydd vid arbetslöshet ligger i var och ens intresse. Man blir inte per automatik inskriven vid en a-kassa utan detta åligger var och en att ta ansvar för.

Var och en bör se över vilka skydd och försäkringar man har mot ett inkomstbortfall vid arbetslöshet. Vid sjukdom har man lagstadgad rätt till sjukersättning och liknande bidrag från Försäkringskassan men när det gäller arbetslösheten ligger ansvaret på individen att se över sitt ekonomiska skydd. Medlemskap i en svensk a-kassa är avgiftsbelagd till skillnad från Försäkringskassan. Inkomstförsäkring och övriga tilläggsförsäkringar är också avgiftsbelagda och grundar sig på inkomst. Har man en anställning bör man omgående se över vilka skydd man kan förse sig med för att i möjligaste mån vara skyddad från ekonomiska svårigheter vid arbetslöshet.

Chatta med oss! Chatt