Villaförsäkring

Hyra ut fritidshus: vad täcker försäkringen?

2022-05-10 Angelica Lindberg
Veranda i solnedgången.

Att hyra ut sitt hus kan ge extra klirr i kassan, men det är också förenat med en del risker. En fritidshusförsäkring ersätter skador på ditt fritidshus, men om din hyresgäst stjäl eller förstör dina saker får du normalt ingen ersättning. För att få det behöver du teckna en uthyrningsförsäkring. En uthyrningsförsäkring går att teckna som ett tillägg till din villa- eller fritidshusförsäkring.

En fritidshusförsäkring täcker skador på ditt hus, din tomt och dina saker som du förvarar i huset, till exempel möbler och kläder. Ofta kan du välja om du vill teckna en fritidshusförsäkring med eller utan skydd för dina saker, eller lösöre som det också kallas.

Fritidshusförsäkringen ersätter skador som orsakats av

 • brand

 • läckage

 • skadegörelse

 • naturskador

 • skadedjur.

Skydd för huset

Hela fritidshuset omfattas av försäkringen: väggar, golv, tak, köks- och badrumsinredning, värmepanna och andra installationer, samt olika rörledningar. Brandskador ersätts oavsett om det handlar om mindre sotskador eller om hela huset brinner ner. Du kan få ersättning för vattenskador från rör eller badrum inne i huset. Men normalt inte för vattenskador som kommer utifrån på taket, fasaden eller dräneringen.

Även andra byggnader på tomten kan omfattas av försäkringen, till exempel friggebodar och förråd. Se bara till att ange dem när du tecknar din försäkring, annars riskerar du att bli utan ersättning för de byggnaderna.

Skydd för tomten

Fritidshusförsäkringen gäller även för vissa skador på din tomtmark och föremål på tomten, till exempel flaggstång, lyktstolpe, staket och växtlighet.

Ansvars- och rättsskydd

I fritidshusförsäkringen ingår det även ett ansvars- och rättsskydd. Ansvarsskyddet ersätter dig om du skulle bli skadeståndsskyldig mot exempelvis en besökare eller hantverkare. Rättsskyddet ersätter dig för advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som rör dig som ägare av fritidshuset, det kan till exempel vara en tvist med en granne eller säljaren av huset.

Försäkring för uthyrning av fritidshus

Om det börjar brinna, sker ett inbrott eller uppstår en vattenskada när du hyr ut ditt fritidshus så gäller fritidshusförsäkringen som vanligt. Men om din hyresgäst stjäl eller förstör dina saker täcks däremot inte skadorna av din hem- eller fritidshusförsäkring. Därför erbjuder många försäkringsbolag en så kallad uthyrningsförsäkring som ett tillägg till hem- eller fritidshusförsäkringen.

Planerar du att hyra ut ditt fritidshus ibland bör du meddela det till ditt försäkringsbolag för att vara säker på att du får rätt försäkringsskydd och inte går miste om någon ersättning. Om du hyr ut ditt fritidshus via en uthyrningstjänst kan det ingå något typ av försäkringsskydd när du använder dig av tjänsten. Men det brukar ofta vara ett begränsat skydd.

Hos Airbnb finns det exempelvis en “värdgaranti” och en “värdförsäkring”. Värdgarantin kan ersätta eventuella skador på bostaden och tillhörigheter som hyresgästen orsakat. Medan värdförsäkringen kan ersätta särskilda krav från hyresgästen, till exempel om hyresgästen kräver ersättning för en kroppsskada som hen hävdar att du som värd är ansvarig för. Dessa skydd är dock begränsade och liknande skydd brukar finnas i fritidshusförsäkringen.

Uthyrningstjänsten Stugsommar har i sin tur en trygghetsförsäkring som fungerar som ett komplement till din vanliga försäkring. Den täcker i de lägen där din vanliga försäkringen inte gäller i samband med uthyrning. Det kan till exempel vara om en hyresgäst orsakar en skada i fritidshuset som hen inte vill betala för. De har också en försäkring mot sena avbokningar.

Läs även: Hyra stuga: det här bör du tänka på när du hyr stuga i Sverige

Uthyrning av fritidshus regler

I Sverige är reglerna för att hyra ut sitt fritidshus väldigt generösa. Men det finns några saker som du bör ha koll på.

 1. Meddela ditt försäkringsbolag om du brukar hyra ut ditt fritidshus. Om din uthyrning kan betraktas som en affärsverksamhet gäller inte fritidshusförsäkringen i samma utsträckning. Exakt var gränsen går är inte tydlig, därför bör du meddela ditt försäkringsbolag om du planerar att hyra ut din stuga ibland, bara för att vara på den säkra sidan. Annars riskerar du att bli utan ersättning om någonting händer. Fritidsförsäkringen kanske blir någon krona dyrare och du kanske måste teckna en tilläggsförsäkring för uthyrning, men då får du en försäkring som täcker eventuella skador som orsakas av hyresgästen.

 2. Du får hyra ut din stuga skattefritt för upp till 40 000 kronor per år. Utöver det får du göra avdrag på ytterligare 20 % av hyresbeloppet. Det innebär att du kan tjäna upp till 50 000 kronor skattefritt. Om du tjänar mer än så måste du betala skatt på 30 % på överskottet.

Tänk på det här när du ska hyra ut ditt fritidshus

Det finns en hel del att tänka på när du ska hyra ut ditt fritidshus. För att uthyrningen ska gå så smidigt till som möjligt kommer vi med några tips!

 • Fråga om hyresgästen har en egen hemförsäkring: Det är viktigt att se till att hyresgästen har en egen hemförsäkring, eftersom det ingår ett ansvarsskydd i den som ger ersättning om hen orsakar en skada – till exempel om en fönsterruta går sönder.

 • Skriv ett avtal: Avtalet bör bland annat tala om vad som gäller kring städning, inventarier, slitage och olika händelser. Var tydlig med vad som ingår och vad som inte ingår. Ibland brukar det finnas mallar på hyresavtal som du kan ladda ner från ditt försäkringsbolag.

 • Välj hyresgäst med omsorg: Ta gärna personlig kontakt med personen som vill hyra ditt fritidshus. Hyr du ut fritidshuset via en uthyrningstjänst som exempelvis Airbnb kan du ibland se omdömen om hyresgästerna och hur de har skött sig när de har hyrt av andra hyresvärdar.

 • Be om handpenning: Många väljer att ta ut en handpenning i samband med bokningen, som en bekräftelse för att uthyrningen blir av. Det kan exempelvis vara en mindre summa eller halva beloppet. Resten av pengarna betalas i god tid före eller i samband med att hyresgästerna anländer. Var tydlig med vilka avbokningsregler som gäller.

 • Lås in värdefulla saker: Ställ undan värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde. Märk dina saker med “MärkDNA”, då kan de spåras tillbaka till dig om det sker ett inbrott eller om dina saker blir stjäls.

Läs även: Köpa båt: stor köpguide och tips inför båtköpet

Skillnaden mellan en fritidshus- och hemförsäkring

En fritidshusförsäkring innehåller inte samma skydd som en hemförsäkring. Det ingår exempelvis inte någon reseförsäkring, överfallsskydd eller något skydd för dina saker som du har på en annan plats – ett så kallat bortaskydd.

En fritidshusförsäkring gäller för själva bostadsbyggnaden, tomten och dina saker i huset, medan en hemförsäkring främst är ett skydd för dig och dina saker.

Om du bor permanent i ditt fritidshus behöver du istället en villahemförsäkring som är en kombination av en villaförsäkring och hemförsäkring. Då får du ett försäkringsskydd som täcker det mesta.

Vad kostar en försäkring för fritidshus?

Snittpriset för en fritidshusförsäkring är 3 473 kronor per år*, men snittpriserna varierar beroende på var fritidshuset ligger. Det är exempelvis dyrare att försäkra ett fritidshus i storstadsregionerna än i mindre orter. Det beror på att skade- och inbrottsrisken är större i tätbebyggda områden såsom Stockholm och Malmö.

Priset på försäkringen kan också bli dyrare om du hyr ut ditt fritidshus. Mer om det kan du läsa om nedan.

Läs även: Så öppnar du fritidshuset för sommaren

Jämför fritidshusförsäkringar via Zmarta

Du kan jämföra och teckna din fritidshusförsäkring via Zmarta till samma pris som hos försäkringsbolagen och utan extra avgifter. Gör en jämförelse och hitta fritidshusförsäkringen som passar dig och dina behov bäst!

Eftersom både priser och villkor kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag är det viktigt att jämföra olika fritidshusförsäkringar mot varandra. På så vis kan du hitta den bästa fritidshusförsäkringen för dig.

*Siffran avser snittpriset för tecknade fritidshusförsäkringar under 2020 via jämförelsetjänsten Insplanet. Insplanet är en del av Zmarta.

Fler i samma kategori

Se alla
Husskulptur med mynthögar i bakgrunden
Villaförsäkring Vad kostar en villaförsäkring?
Snittpriserna för en villaförsäkring skiljer sig åt mellan länen. Så mycket kostar villaförsäkringen hos dig!
Vitt hus med rött tak.
Villaförsäkring Så hittar du bästa villaförsäkringen för dig
Följ våra zmarta tips på hur du hittar den bästa villaförsäkringen för just dig!
Så skyddar försäkringen vid storm
Villaförsäkring Hur gäller försäkringen vid storm?
Här får du veta vilka skador du kan få ersättning för, samt tips på hur du kan förhindra stormskador.