Fritidshusförsäkring

Så öppnar du fritidshuset för sommaren

2022-06-02 Angelica Lindberg
Fritidshusförsäkring

Mycket kan ha hänt i och kring fritidshuset över vintern. Om du stängde ner fritidshuset ordentligt har du förhoppningsvis undvikit många skador, men det finns en del att tänka på även när du öppnar upp igen. Läs vår guide och ta del av våra tips på hur du öppnar fritidshuset inför sommaren!

Äntligen är det dags att vädra ut fritidshuset och njuta av ledigheten! Men när du följer våra tips kanske du upptäcker att det uppstått skador medan du varit borta, eller att du fått påhälsning av möss. Ta i så fall reda på om skadorna ersätts av din fritidshusförsäkring, så slipper du förhoppningsvis betala allt ur egen plånbok.

Kontrollera vattenledningar och vattenkvalité

Även om du inte ser en tydlig vattenläcka bör du ta för vana att kontrollera vattenledningarna när du öppnar upp fritidshuset. Har det varit en kall vinter är det extra viktigt att kontrollera så att vattenledningarna inte har frusit sönder.

Så här kontrollerar du vattenledningarna:

  • Slå på vattnet försiktigt och låt det rinna några minuter och säkerställ att det inte läcker någonstans.

  • Titta på vattenmätaren när du stängt av alla kranar, om den rör på sig finns det en läcka någonstans.

  • Kontrollera rörfogar, kranar, och uttag för utomhusvatten.

  • Kontrollera att vattenlås och golvbrunnar är hela.

Gör så här om vattenledningen frusit sönder

Om du upptäcker att ett rör har skadats kan du fortfarande begränsa skadan genom att

  • stänga av huvudkranen till vattnet

  • ta bort blött material

  • ringa efter en rörmokare som kan täta läckaget.

Läs även: Vad täcker hemförsäkring vid vattenskada?

För dig som har egen vattenbrunn

Har du en egen brunn behöver du kontrollera vattenkvalitén då och då. Du kontrollerar kvalitén genom att skicka ett vattenprov till kommunen. Det räcker alltså inte att smaka och lukta på vattnet för att avgöra om det är lämpligt som dricksvatten. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör vattenprov minst vart tredje år.

Värm upp fritidshuset långsamt

Tänk på att värma upp fritidshuset långsamt. Eldar du på för hårt kan skorstenen spricka. Innan du börjar elda är det också bra om du kontrollerar skorstenen, så att inga fåglar har byggt bo där och täppt igen skorstenen.

Undersök tak och fasad

Vinterstormar kan orsaka skador på taket. Kontrollera därför att taket är helt och att inga takpannor flugit iväg eller flyttat på sig. Om några takpannor spruckit ska du byta ut dem.

Passa på att rensa hängrännor och stuprör från löv och skräp, så att regnvattnet rinner igenom som det ska. Kolla också att allt ser helt ut och att de sitter fast ordentligt. Den tunga snön under vintern kan ha skadat dem.

Skador som orsakats av att vatten läckt in genom taket ersätts inte

De flesta försäkringsbolag ersätter inte skador som orsakats av att vatten läckt in genom taket. Det är upp till dig som ägare av huset att underhålla taket så att det dräneras väl och är ordentligt tätat. Vissa tilläggsförsäkringar kan ersätta sådana typer av skador, men då måste försäkringsbolaget anse att du underhållit taket för att minska risken för skador.

Vattenskador som vanligtvis täcks av hemförsäkringen är när vatten kommer upp genom avloppet eller genom badrumsväggen.

Läs även: Så förbereder du fritidshuset för vintern

Titta efter skadedjur

Undersök om några skadedjur har flyttat in i fritidshuset. Har du fått besök av råttor eller möss kanske du upptäcker spillning eller att de gnagt på kablar. Täpp igen alla hål större än 6 millimeter, då minimerar du risken för att möss tar sig in.

Leta efter getingbon i och kring huset. Getinghonan vaknar på våren och börjar då söka efter en boplats. Getingbon är små till en början och då är de också lättare att ta bort.

Om du har fått in svartmyror i huset är det viktigt att du håller rent, så att du får bort föda som myrorna intresserar sig av. Svartmyror söker sig till söta saker som exempelvis socker och saft som du kanske har spillt ut på golvet. För att få bort myrorna helt behöver du leta upp myrboet som ofta ligger under stenar och plattor eller liknande. Det finns också myrdosor som du kan lägga ut om du inte får bort myrboet.

Skadedjurssanering ingår i de flesta fritidshusförsäkringar

Kom ihåg att skadedjurssanering ingår i de flesta fritidshusförsäkringar. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vem du ska kontakta för att få hjälp med saneringen.

Fler i samma kategori

Se alla
Mysig modern interiör av stuga.
Fritidshusförsäkring 4 saker att tänka på i fritidshusförsäkring
Vi har tagit fram 4 viktiga råd till dig som vill förnya, teckna eller jämföra fritidshusförsäkringar.
Så stänger du fritidshuset för vintern
Fritidshusförsäkring Så stänger du fritidshuset för vintern
Frysta vattenledningar, fuktskador, mögel och en flintastek full med skadedjur är knappast något du vill upptäcka när du ...